01. Introduktion

Introduktion:

Enneagram PsykoTerapeut (EPT) uddannelsen bliver hvert fjerde år evalueret efter de tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeut uddannelser af et uvildigt konsulentfirma.

Vores EPT uddannelse er skolegodkendt af Enneagram verdensforbundet, International Enneagram Association.

EPT er en integrativ psykoterapeutisk uddannelse med Enneagram kundskab som det centralt omdrejningspunkt og katalysator for dybdegående forandring, hvor særlige arbejdsprocesser og -metoder benyttes til støtte af klientens udvikling.

Vi integrerer Narrativ terapi, Gestalt terapi, Systemisk Terapi, Neuro Lingvistisk Programmering/Psykologi, Somatisk Terapi, Åndedrætsarbejde samt Integral Psykologi. – – – Det vil sige det er en helhedsorienteret og durabel uddannelse.

Ovenstående retninger har samme metateori (eksistentialismen) og sammen terapeutisk metode (fænomenologi) således der er en logisk forbindelse og sammenhæng til de psykoterapeutiske teknikker, hvor Enneagram psykologi er omdrejningspunktet.