Uddannelsens formål:

Formålet med den 4-årige uddannelse på Danmarks EnneagramSkole, er at uddanne dig til psykoterapeut, således du kan udøve psykoterapi med Enneagram kundskab som omdrejningspunkt på et fagligt og etisk højt niveau. Som studerende opbygger du en praksisorienteret faglig psykologisk baggrund, evner og færdigheder, således du kan arbejde professionelt som terapeut i både privat og offentligt regi.