04. Optagelseskriterier og tilmelding

Du skal søge optagelse til vores uddannelser, jf. nedenstående kriterier.

 

Du skal opfylde optagelseskriterier i kvote 1, 2 eller 3 (se nedenstående).

EPT Uddannelsen består af:

Første året, del 1 = Modul 01 til og med 04 + eksamen. (EBG uddannelsen)

Første året, del 2 = Modul 05 til og med 10 + eksamen. (EPP uddannelsen)

Andet året = Modul 11 til og med 20 + eksamen. (EMP uddannelsen)

Tredje året = Modul 21 til og med 30 + eksamen. (EGM uddannelsen)

Fjerde året = Modul 31 til og med 40 + eksamen. (EPT uddannelsen)

Motiveret ansøgning og CV: Du skal skrive en motiveret ansøgning til os. I ansøgningen skriver du hvilken kvote du søger ind på. Din motiveret ansøgning skal indeholde hvilken erhvervserfaring og uddannelse(r) du har, specielt i forhold til hvad der har relevans i forhold til uddannelsen. Du skal beskrive hvorfor du ønsker at få uddannelsen og hvad du ønsker at bruge din eksamen- og certificering til. Såfremt du ikke ønsker at anvende den, men blot ønsker at tage den for din egen personlige udviklings skyld, skriver du noget herom. Din motiveret ansøgning behøver ikke at være mere end 1 side. Det er som skrevet ovenstående, vigtigt at du skriver hvilken kvote du søger ind på. Det kan i nogle tilfælde hænde at være svært for dig at bedømme hvilken kvote du er berrettiget til at søge ind på. Forholder det sig således, søger du via den kvote du estimerer det til at være. Du skal sende dit CV og eksamensbeviser med, dem der bekræfter kvoten du kan søge ind på. Når vi modtager din ansøgning vurderer vi ved gennemlæsning om det er det er den rigtige kvote du søger ind på. Hvis det ikke er den korrekte kvote, justerer vi den til en af de andre kvoter og oplyser dig om hvilken kvote den er ændret til.

OBS! Du bør du gennemlæse nedenstående optagelseskrav i henhold til de tværministerielle kvalitetskrav, inden du sender din ansøgning til os.

Hvis ikke du har de krævede formelle uddannelser, er det muligt at få vurderet dine realkompetence på baggrund af alder, beskæftigelse og fritidsinteresser.

Ved spørgsmål i forhold og hjælp til ansøgning er du velkommen til at kontakte os på telefon: +45 30501001 eller på e-mail: post(a)danmarksenneagramskole.dk

Du kan søge optagelse på kvote 1, kvote 2 eller kvote 3 afhængig af din uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund.
Det er ligeledes muligt at søge optagelse på merit fra andre kvalitetsvurderede psykoterapeutuddannelser

Uddannelsesmæssige krav:

Kvote 1:

Ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, eksempelvis psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut, teolog eller pædagog.

Kvote 2:

Ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelor niveau (minimum 3 år), som ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, kan søge ind på dispensation og optages efter en konkret helhedsvurdering.

Kvote 3:

Ansøgere med en mellemlang eller længere erhvervs- eller faguddannelse, kan søge ind på dispensation og optages efter en konkret helhedsvurdering af realkompetencer og livserfaring.
Det gælder eksempelvis hvis du er uddannet SoSu-assistent, heilpraktiker, politibetjent, zoneterapeut, misbrugsbehandler, fængselsbetjent, skuespiller etc., eller hvis du har en anden praktisk, musisk eller teknisk uddannelse med efterfølgende personlige og erhvervsmæssige erfaringer i forhold til relationer og ansvar for andre mennesker.

En forudsætning for optagelse på dispensation på kvote 3 er, at du har suppleret din uddannelse med kurser fra højere læreranstalter eller lignende (åbent universitet, de sociale højskoler, sygeplejehøjskole, diplomuddannelser eller lignende) inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi, supervision, mentoring og pædagogik.

Generelle krav til alle ansøgere:

1.

Du skal være fyldt 25 år og have mindst 3 års relevant erhvervserfaring.
Det kan enten være indenfor din profession (kvote 1) eller ved at have arbejdet med andre mennesker (kvote 2 og 3) indenfor fx undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource, konsulentvirksomhed, mentoring, misbrugsbehandling, arbejde som plejefamilie, alternativ behandling.
Anden erfaring, som eksempelvis ulandsarbejde, frivilligt socialt arbejde, ophold i udlandet af længere varighed, højskoleophold, egen terapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge, kan i et vist omfang kompensere for manglende erhvervserfaring.

2.

Du skal kunne dokumentere en vis viden om psykologiske eller terapeutiske teorier og principper.
Her kan du eksempelvis bruge et deltagerbevis eller anden dokumentation fra eksempelvis tidligere terapeutiske uddannelser eller kurser, udviklingsgrupper, kurser med pædagogisk og/eller psykologisk indhold, eksempelvis fra et Voksen pædagogisk grundkursus, et kursus på folkeuniversitetet, et højskoleophold, HF eller lignende.

3.

Du skal demonstrere, at du har udviklet sociale kompetencer, modenhed og robusthed, som bl.a. sætter dig i stand til at reflektere over dit eget liv, og til at kunne leve dig ind i og rumme andre menneskers model af verden. Du skal desuden være indstillet på at arbejde med din egen personlige udvikling og på at involvere dig personligt i samspillet med medstuderende og undervisere i uddannelsesforløbet.

Optagelse baseres på din skriftlige ansøgning, samt på en personlig samtale (ansøgermøde), hvor din modenhed, sociale kompetence, motivation og erfaring vurderes.

Meritoverførsel:

Du kan søge om meritoverførsel fra andre kvalitetsvurderede psykoterapeutuddannelser. Der kræves dokumentation i form af studieordning og undervisningsplaner med angivelse af lektionstal og gennemgåede temaer samt dokumentation for beståede eksaminer, og så vidt muligt et overdragelsesdokument (udarbejdet og anbefalet af Dansk Psykoterapeut forenings forum for uddannelsessteder) fra det uddannelsessted du kommer fra.

Optagelse indebærer en studieforberedende samtale med Danmarks EnneagramSkoles underviser/studievejleder.

Danmarks EnneagramSkole kan, hvis det vurderes nødvendigt, stille krav om at du, inden eller sideløbende med din opstart på uddannelsen, supplerer din hidtidige psykoterapeutuddannelse på specifikke områder indenfor en bestemt tidsramme. I den forbindelse kan Danmarks EnneagramSkole tilbyde undervisning inden for udvalgte temaer og emner til dagspris.

Bemærk! Ennegram PsykoTerapeut uddannelsen er på 4 år. Du skal som studerende være færdig med uddannelsen og eksamen senest 6 år efter start.