Ennegram PsykoTerapeut (EPT), 1. året, del 1, modul 01 til og med 4 = Enneagram BasicGuide (EBG):

Modul 01, (2 dage):     Grundlæggende Gurdjieff viden og grundlæggende Enneagram viden

Modul 02, (2 dage):     Systemisk Tænkning – Joharis vindue og Enneagram-typerne

Modul 03, (2 dage):     Grundlæggende Enneagram viden – Grundlæggende Gestalt viden og Grundlæggende NLP viden

Modul 04, (2 dage):     Psykopatologi – Enneagrammets Psykologiske Udviklingsniveauer-/Sundhedsniveauer. På dette modul er der introduktion til opbygningen af uddannelsens egenterapi i gruppe samt introduktion af alle undervisere på uddannelsen og psykoterapeuter der gennemføre egenterapien.

Du kan vælge at stoppe efter modul 4, og tage eksamen og certificeringen til EBG.

EBG Eksamen består i en skriftlig prøve på 30 minutter.

EBG Eksamens- og certificeringsmodul er valgfri og er derfor ikke inkluderet i uddannelsesprisen.

Vælger du EBG eksamens- og certificeringsmodulet og består du, får du et godkendt eksamens- og certificeringsbevis. Hvis du ikke ønsker eksamen og certificeringen, vil du stadig få et bevis på du har gennemført uddannelsesforløbet, men det fremgår tydeligt at du ikke er certificeret.

Ennegram PsykoTerapeut (EPT), 1. året, del 2, modul 05 til og med 10 = Enneagram Personality Practitioner (EPP):

Modul 05, (2 dage):     Temperamenter, Objektrelationer

Modul 06, (2 dage):     Barndomsmønstre og Jeg-grænser

Modul 07, (2 dage):     Instinkter

Modul 08, (2 dage):     27 Instinkt-varianter (sub-typer)

Modul 09, (2 dage):     Sociale grupper – Harmoniske grupper

Modul 10, (2 dage):     Konflikthåndtering

Du kan vælge at stoppe efter modul 10, og tage eksamen og certificeringen til EPP

Supervision-færdighedstræning (Øvegrupper) 1. året:

De studerende etablerer selvstændigt Supervision-færdighedstræning (Øvegrupper) mellem hvert modul, altså uden for undervisningstiden. Såfremt den studerende vil eksamineres og certificeres som EPP efter 1. året af EPT uddannelsen, skal den studerende deltage i minimum 5 Supervision-færdighedstræning (Øvegruppe) ud af 8 mulige på dette uddannelsesforløb. Hver Supervision-færdighedstræning (Øvegrupper) har en varighed af minimum 3 timer.

Inden du kan blive eksamineret og certificeret som EPP på 1. året af EPT, skal følgende være på plads:

 • Uddannelsesmoduler 01 til og med 10 skal være gennemført
 • EBG eksamen, efter modul 4, skal være gennemført
 • Læsning af litteraturlistens pensum for første året skal være gennemført
 • Deltagelse i minimum 5 ud af 8 mellemliggende Supervision-færdighedstræning (Øvegrupper) skal være gennemført

Selve eksamens- og certificeringsmodulet for 1. året:

 • En afsluttende skriftlig prøve af 1,5 times varighed
 • En afsluttende mundtlig prøve af 5 – 10 minutters varighed
 • En afsluttende praktisk prøve af 30 minutter, i grupper, hvor I som team arbejder som Enneagram Personality Practitioner med en anden fra holdet som fokusperson (klient)

Både den skriftlige-, mundtlige- og praktiske- prøve bedømmes ud fra den normale karakterskala fra -3 til 12.

Eksamens- og certificeringsmodul for 1 året er valgfri og er derfor ikke inkluderet i uddannelsesprisen.

Vælger du EPP eksamens- og certificeringsmodulet for 1. året af  EPT og består du, får du et godkendt eksamens- og certificeringsbevis. Hvis du ikke ønsker eksamen og certificeringen, vil du stadig få et bevis på du har gennemført uddannelsesforløbet, men det fremgår tydeligt at du ikke er certificeret.

Enneagram PsykoTerapeut (EPT), 2. året, modul 11 til og med 20 = Enneagram Master Practitioner (EMP):

Modul 11, (2 dage):      Psykisk struktur, indre kritiker og grundmodel til terapeutisk samtale. På dette modul er der introduktion til opbygningen og ideerne bag uddannelsens supervision.

På modul 11, 12, 13 og  14 vil der om lørdagen være undervisning til kl 19.00, hvor indholdet vil være praktisk læring i terapeut rollen.

Modul 12, (2 dage):     Skygge arbejde, Vrede håndtering og det multihistorelle univers i narrativ terapi. Det er en forudsætning for at deltage aktivt i supervision, som starter efter modul 17, at den studerende har haft en klient.

Modul 13, (2 dage):     Sprog, Sprogmønster arbejde og eksternalisering i narrativ terapi samt opstart af  Supervision (uden for undervisningstiden)

Modul 14, (2 dage):     Sprog fortsat og oplæg i metateori. Supervision

Modul 15, (2 dage):     Værdi- og Essensarbejde

Modul 16, ( 2dage):     Værdi- og Essensarbejde fortsat

Modul 17, ( 2 dage): Uudnyttet Talenter

Modul 18, (2 dage): Uudnyttet Talenter fortsat

Modul 19, (2 dage):     Bodyfulness, Heartfulness og introduktion til Gestaltterapi

Modul 20, (2 dage):     Mindfulness, Meditation, Radikalt Åndedrætsarbejde og Kontaktformer i gestaltterapi

Du kan vælge at stoppe efter modul 20, og tage eksamen og certificeringen til EMP

Supervision-færdighedstræning (Øvegrupper) 2. året:

De studerende etablerer selvstændigt Supervision-færdighedstræning (Øvegrupper) mellem hvert modul, altså uden for undervisningstiden. Såfremt den studerende vil eksamineres og certificeres som EMP efter 2 året af EPT uddannelsen, skal den studerende deltage i minimum 5 Supervision-færdighedstræning (Øvegruppe) ud af 8 mulige på dette uddannelsesforløb. Hver Supervision-færdighedstræning (Øvegruppe) har en varighed af minimum 3 timer.

Inden du kan blive eksamineret og certificeret som EMP på 2 året af EPT, skal følgende være på plads:

 • 1 årets eksamination og certificering skal være gennemført
 • Modul 11 til og med 20 skal være gennemført
 • Læsning af litteraturlistens pensum for første og andet året skal være gennemført
 • Deltagelse i minimum 5 ud af 8 mellemliggende Supervision-Færdighedstræning (Øvegrupper) på 2. året skal være gennemført
 • Den skriftlige Enneagram Modelingopgave på minimum 10 A4 sider skal være afleveret
 • En Log-bog over 20 gennemførte klientsessioner med Enneagram forandringsarbejde af minimum 45 minutters varighed skal være afleveret

Selve eksamens- og certificeringsmodulet for 2. året:

 • Der afvikles en afsluttende skriftlig prøve af 2,5 timers varighed
 • Der afvikles en afsluttende mundtlig prøve af 10 – 15 minutters varighed
 • Der afvikles en afsluttende praktisk prøve i forandringsarbejde af 60 minutters varighed, inkl. feedback med en udefrakommende fokusperson (klient)

Både den skriftlige- og mundtlige prøve bedømmes ud fra den normale karakterskala fra -3 til 12.

Log-bog bedømmes med bestået/ikke bestået.

EMP Eksamens- og certificeringsmodul for 2. året er valgfri og er derfor ikke inkluderet i uddannelsesprisen.

Vælger du eksamens- og certificeringsmodulet for 2. året og består du, får du et godkendt eksamens- og certificeringsbevis. Hvis du ikke ønsker eksamen og certificeringen, vil du stadig få et bevis på du har gennemført uddannelsesforløbet, men det fremgår tydeligt at du ikke er certificeret.

Enneagram PsykoTerapeut (EPT), 3. året, modul 21 til og med 30 = Enneagram GrandMaster (EGM):

Modul 21, (2 dage):    Dybdearbejde med Id, Ego og Superego

Modul 22, (2 dage):    Dybdearbejde med Id, Ego og Superego fortsat

Modul 23, (2 dage):     Objektrelations-grupper

Modul 24, (2 dage):     Objektrelations-grupper fortsat og narrativ bevidning

Modul 25, (2 dage):     Essentielle kvaliteter samt Eksternalisering i narrativ terapi

Modul 26, (2 dage):     Dyder samt Positionskort i narrativ terapi

Modul 27, (2 dage):   Hellige Ideer og Opsamling af Gestalt samt narrativ terapi

Modul 28, (2 dage):   Hellige Ideer fortsat

Modul 29, (2 dage):     Parforholdet, herunder Imago terapi, kærlighedssprog og instinkter

Modul 30, (2 dage):     Parforholdet fortsat

Du kan vælge at stoppe efter modul 30, og tage eksamen og certificeringen til EGM

Inden du kan blive eksamineret og certificeret som EGM på 3. året af EPT, skal følgende være på plads:


 • 2 årets eksamination og certificering skal være gennemført
 • Modul 21 til og med 30 skal være gennemført
 • Læsning af litteraturlistens pensum for første, andet og tredje året skal være gennemført
 • Supervisions- og Egen-Terapi sessionener uden for undervisningen skal være gennemført og skrevet i protokol af den studerende
 • En Log-bog over 15 gennemførte klientsessioner med Enneagram PsykoTerapeutisk forandringsarbejde af minimum 45 minutters varighed skal være afleveret

Selve eksamens- og certificeringsmodulet for 3. året:


 • Der afvikles en afsluttende skriftlig prøve af 2 timers varighed
 • I par (2 studerende)  skal der gennemfører en præsentation på 20 minutter med Enneagram PsykoTerapeutisk indhold. Præsentationen overhøres ud over underviserne også af de andre studerende.

Både den skriftlige prøve og præsentationen bedømmes ud fra den normale karakterskala fra -3 til 12.

Log-bog bedømmes med bestået/ikke bestået.

EGM Eksamens- og certificeringsmodul for 3. året er valgfri og er derfor ikke inkluderet i uddannelsesprisen.

Vælger du eksamens- og certificeringsmodulet for 3. året og består du, får du et godkendt eksamens- og certificeringsbevis. Hvis du ikke ønsker eksamen og certificeringen, vil du stadig få et bevis på du har gennemført uddannelsesforløbet, men det fremgår tydeligt at du ikke er certificeret.

EGM Eksamens- og certificeringsmodul for 3. året er valgfri og er derfor ikke inkluderet i uddannelsesprisen.

Vælger du EGM eksamens- og certificeringsmodulet for 3. året og består du, får du et godkendt eksamens- og certificeringsbevis. Hvis du ikke ønsker eksamen og certificeringen, vil du stadig få et bevis på du har gennemført uddannelsesforløbet, men det fremgår tydeligt at du ikke er certificeret.


Enneagram PsykoTerapeut (EPT), 4. året, modul 31 til og med 40 = Enneagram PsykoTerapeut (EPT):

Modul 31, (2 dage):     Det dybere instinkt-arbejde

Modul 32, (2 dage):    Det dybere instinkt-arbejde fortsat

Modul 33, (2 dage):     Gurdjieff’s køkken, psykologi i processer

Modul 34, (2 dage):    Gurdjieff’s køkken, psykologi i processer

Modul 35, (2 dage):     Pilenes stier, psykologisk integration

Modul 36, ( 2dage):     Pilenes stier, psykologisk integration

Modul 37, ( 2 dage):    Integral terapi og det Integrale Enneagram

Modul 38, (2 dage):    Integral terapi og det Integrale Enneagram fortsat

Modul 39, (2 dage):     Organisationsterapi, Gruppedynamikker, Ledelse og relationer i teams

Modul 40, (2 dage):     Organisationsterapi, Gruppedynamikker, Ledelse og relationer i teams, fortsat

Efter modul 40 kan du vælge at tage eksamen og certificeringen til EPT