Inden du kan blive eksamineret og certificeret som Enneagram PsykoTerapeut (EPT) skal følgende være på plads:

 

 • Eksaminationer fra 1. til og med 3. året skal være gennemført og bestået.
 • Uddannelsesmoduler 01 til og med 40 skal være gennemført.
 • Læsning af litteraturlistens pensum for første til og med fjerde året skal være gennemført.
 • 1 stk. skriftlig speciale-opgave i projektgruppe om Enneagrammet i psykoterapeutisk-, familieterapeutisk-, parterapeutisk- eller organisationspsykologisk arbejdssammenhæng på minimum 40 og maksimalt 50 A4-sider skal være gennemført. Opgaven afleveres senest ved modul 18. Special-opgaven bedømmes ud fra den normale karakterskala fra -3 til 12.
 • Forsvar af speciale-opgaven i projektgruppe via en mundtlig fremlægning af 60 min. varighed. Gennemføres inden modul 21. Forsvar af special-opgaven bedømmes ud fra den normale karakterskala fra -3 til 12. Den bedømmes individuelt selv om fremlæggelsen foregår i projektgruppe.
 • Der skal afleveres en log-bog over 30 gennemførte klient-sessioner af minimum 45 minutters varighed med Enneagram Psykoterapeutisk arbejde.
 • 267 sessioner supervision af 45 minutter, hvoraf 203 sessioner ligger i undervisningstiden og 64 sessioner ligger uden for undervisningstiden. De 64 supervisions-sessioner skal gennemføres ved en af vores 4 MPF godkendte psykoterapeuter der også er uddannet som minimum Enneagram Master Practitioner fra IEA godkendt skole.
 • 150 sessioner egenterapi/selvrefleksion af 45 minutter, hvoraf 56 sessioner ligger i undervisningstiden og de 94 sessioner ligger uden for undervisningstiden. De 30 sessioner skal tilkøbes og gennemføres ved Aen af vores 4 MPF godkendte psykoterapeuter der også er uddannet som minimum Enneagram Master Practitioner fra IEA godkendt skole. Der skal føres tidsregistrering over tiden og ligeledes skal refleksionen forgå med skriftligt arbejde i notesbog.
 • Du vil blive vurderet på din udvikling og din væren over alle 4 år, hvilket indbefatter hvordan du lever læringen. Vurderingen vil fremgå af dit certificeringsbevis.

Selve eksamen- og certificeringsmodulet:

Vi benytter os af eksterne censorer.

 • Der afvikles en afsluttende skriftlig prøve af 3 timers varighed.
 • Der afvikles en afsluttende mundtlig prøve af 15 – 20 minutters varighed.
 • Der afvikles en afsluttende praktisk klinisk prøve i Enneagram Psykoterapeutisk forandringsarbejde af 60 minutters varighed med udefrakommende klient. De 60 minutter er inkl. feedback.

Både den skriftlige, mundtlige og klinisk praktisk prøve bedømmes ud fra den normale karakterskala fra -3 til 12.

Log-bog bedømmes med bestået/ikke bestået.

Eksamens- og certificeringsmodul for Enneagram PsykoTerapeut (EPT) er valgfri og er derfor ikke inkluderet i uddannelsesprisen. Det har en varighed på 2,5 dag af 6,5 time svarende til 21 sessioner af 45 minutter, (16 timer og 15 minutter). Modulet afvikles over to dage, inkl. aftenen på anden dagen, derfor 2,5 dag.

Bemærk! Ennegram PsykoTerapeut uddannelsen er på 4 år. Du skal som studerende være færdig med uddannelsen og eksamen senest 6 år efter start, din start på EPT uddannelsen.

Vælger du eksamens- og certificeringsmodulet og består du, får du et godkendt eksamens- og certificeringsbevis som Enneagram PsykoTerapeut. Hvis du ikke ønsker eksamen og certificeringen, vil du stadig få et bevis på du har gennemført uddannelsen, men det vil tydeligt fremgå at du ikke er certificeret.