12. Supervision og egenterapi

Supervision-sessioner

Du skal som studerende gennemføre 200 sessioner supervision af 45 minutter, hvoraf 136 sessioner ligger i undervisningstiden og 64 sessioner ligger uden for undervisningstiden.

Egenterapi-sessioner

Endvidere skal du som studerende gennemføre 100 egenterapi-sessioner, hvoraf 36 egenterapi-sessioner ligger uden for undervisningenstiden.

Både supervisions-sessionerne og egenterapi-sessionerne bliver gennemført ved en af vores 5 MPF godkendte psykoterapeuter der også er uddannet som minimum Enneagram Master Practitioner fra IEA godkendt skole.

Selvrefleksion

Ligeledes skal du som studerende gennemføre 50 sessioner selvrefleksion. Du skal som studerende føre tidsregistrering over disse. Selvrefleksion-sessionerne skal forgå med skriftligt arbejde i notesbog. Tidsregistrering for supervisons-sessionerne og egenterapi-sessionerne bogføres af vores undervisere.

Terapi-sessioner med egne klienter og log-bog

Du skal som studerende gennemføre 50 terapi-sessioner, som føres i Log-bog. Der skal gennemføres 50 sessioners terapi med egne klienter. Du skal have gennemført minimum 25 af de 50 inden andet året er omme og før du kan certificeres som EMP. De sidste 25 terapi-sessioner med egne klienter skal være gennemført inden modul 38 på fjerde året og inden du kan certificeres som EPT. Disse skal også føres i Lob-Bog. Log-bogen får du udleveret, når du starter på uddannelsen.