15. Investering

Samlede investering for EPT Uddannelsen:

 

Første året, del 1 (EBG = Enneagram BasicGuide) kr.  7.200,00
Eksamen og certificering 1. året, del 1, EBG kr.      900,00
Første året, del 2 (EPP = Enneagram Personality Practitioner) kr.  11.400,00
Eksamen og certificering 1. året, del 2, EPP kr. 2.500,00
Andet året (EMP = Enneagram Master Practitioner) kr. 25.600,00
Eksamen og certificering 2. året, EMP kr. 3.400,00
Tredje året (EGM = Enneagram Grand Master) kr. 27.800,00
Eksamen og certificering 3. året, EGM kr. 4.200,00
Fjerde året (EPT = Enneagram PsykoTerapeut) kr. 32.800,00
Eksamen og certificering 4. året, EPT kr. 5.200,00
64 supervisions- og 36 egenterapi-sessioner, udenfor undervisningstiden kr. 28.000,00
Samlet kr. 149.000,00
Bøger, egen anskaffelse og betaling uden om Danmarks EnneagramSkole kr. 7.000,00
Investering i alt kr. 156.000,00

OBS! Hvis du har brug for at betale i rater, har du mulighed for det. Der tillægges 5 % i renter, hvis du benytter dig af ratebetaling. Dvs. den 4 årige uddannelse bliver kr. 7.800,- højere med et total beløb på kr. 163.800,-. Selv om du betaler i rater, er første rate som minimum kr. 7.200,- svarende til beløbet for EBG uddannelsen. Raten skal betales inden uddannelsesstart. Første rate er samtidig en sikring af din uddannelsesplads.

Såfremt du ikke betaler i rater, skal hvert år som minimum betales på een gang umiddelbart før start på uddannelsesåret.

Du opnår 3 % i rabat, såfremt du betaler får de første 2 år, altså til og med EMP Uddannelsen. Du kan igen opnå 3 % i rabat for 3. og 4 året, såfremt du betaler for dem samtidig, altså EGM og EPT uddannelsen.

Betaler du for alle 4 år samlet inden opstart på uddannelsen, opnår du 5 % i rabat.

BEMÆRK! Såfremt du mod forventning skulle springe fra eller af uetiske grunde blive stoppet på uddannelsen, skal du stadig betale for hele det år af uddannelsen som du er begyndt på.

Alle beløb tillægges moms ved fakturering til virksomheder/kommune/skole/institution osv.

De 64 supervision-sessioner og de 36 egenterapi-sessioner uden for undervisningstiden gennemføres ved en af vores 5 MPF godkendte psykoterapeuter der også er uddannet som minimum Enneagram Master Practitioner fra IEA godkendt skole. Det er dit eget ansvar som studerende af få gennemført de krævet supervisions- og egenterapi sessioner. Sessioner er obligatoriske, hvis du ønsker at gå til eksamen som Enneagram PsykoTerapeut. Som du kan læse i ovenstående pris-boks er beløbet kr. 28.000,00.

Bøger, anskaffelse og betaling af disse, er dit eget ansvar som studerende. Danmarks EnneagramSkole er ikke involveret i hverken anskaffelse eller betaling. Beløbet estimeres til kr. 7.000,-.

Eksamenerne er valgfrie, men et krav hvis du skal certificeres.