Danmarks EnneagramSkole

11. Eksamen
||
Inden du kan blive eksamineret og certificeret som Enneagram PsykoTerapeut (EPT) skal følgende være på...
continue reading
15. Investering
||
Samlede investering for EPT Uddannelsen:   Første året, del 1 (EBG = Enneagram BasicGuide) kr. ...
continue reading
14. Anskaffelse af bøger
||
Anskaffelse af bøger (pensumlæsning jf. litteraturlisten) er den studerendes eget ansvar og udgifter hertil er...
continue reading
13. Litteraturliste
||
Ennegram PsykoTerapeut, 1. året: Litteratur - Modul 01 og 02: Enneagrammet, din personlige udviklingsvej, Helene...
continue reading
12. Supervision og egenterapi
||
Supervision-sessioner Du skal som studerende gennemføre 200 sessioner supervision af 45 minutter, hvoraf 136 sessioner...
continue reading
10. Indhold
||
Ennegram PsykoTerapeut (EPT), 1. året, del 1, modul 01 til og med 4 = Enneagram...
continue reading
08. Undervisningstid
||
EBG Undervisning i teori og metode for første året på EPT uddannelsen, arbejdsmodul 01 til...
continue reading
07. Undervisningsform
||
Undervisningen og træningen består i en vekselvirkning mellem oplæg og demonstrationer af arbejdsmetoder fra vores...
continue reading
06. Studiebeskrivelse og overblik
||
Oversigt over hele Enneagram PsykoTerapeut uddannelsen, 4 år: Teori og metode:         ...
continue reading
05. Etik
||
Vi har Knud Ejler Løgstrups håndmetafor som styrende etisk faktor i vores uddannelse og arbejde:...
continue reading