ENNEAGRAM BLOG

Hos Danmarks Enneagramskole er vi nørder når det kommer til enneagrammet. Dyk ned i vores blogunivers, bliv inspireret og blive klogere på enneagrammet. 

Type 2 test

Type 2 test

Hvad er Enneagram Type 2?

Enneagram Type 2, også kendt som “Hjælperen,” er en af de ni personlighedstyper i Enneagrammet. Mennesker, der identificerer sig med Type 2, er typisk varme, omsorgsfulde og gavmilde personer, der trives med at få andre til at føle sig elsket og støttet. De er motiveret af ønsket om at blive behøvet og prioriterer ofte andres behov over deres egne. Type 2’er er kendt for deres interpersonelle færdigheder, empati og evnen til at forudse behovene hos dem omkring dem. Men ligesom alle Enneagram-typer står Type 2’ere også over for deres egne udfordringer i dagligdagen. I denne artikel vil vi udforske nogle af de udfordringer, som Type 2’ere står overfor, herunder deres kropslige oplevelse.

 

Overblik over udfordringer, som Type 2 står overfor

Type 2, også kendt som “Hjælperne,” har en unik personlighedsstruktur, der bringer sine egne udfordringer med sig i dagligdagen. At forstå disse udfordringer kan give værdifulde indsigter til personlig vækst og udvikling.

En af de primære udfordringer, som Type 2’ere står overfor, er deres kropslige oplevelse. Type-strukturer, som beskrevet af Suzanne Dion og David Daniels, antyder, at Type 2’ere har en kropslig orientering, hvilket betyder, at de er mere opmærksomme på de fysiske fornemmelser i deres kroppe. Selvom dette kan føre til en forhøjet bevidsthed om andres behov og følelser, kan det også være overvældende for Type 2’ere at konstant føle de fysiske og følelsesmæssige tilstande hos dem omkring dem.

Desuden kæmper Type 2’ere ofte med at opretholde sunde grænser i deres relationer. Deres modtagende energi gør dem naturligt tilbøjelige til at prioritere andres behov over deres egne. Dette kan føre til en udtømning af personlige ressourcer og følelsen af at blive udnyttet af andre. Type 2’ere skal lære at hævde deres egne behov og etablere grænser for at bevare deres velbefindende.

I intime relationer kan Type 2’ere kæmpe med deres frygt for ikke at blive elsket eller behøvet. De søger ofte validering og bekræftelse fra deres partnere eller øvrige relationer, hvilket kan føre til potentielle codependency-problemer. Type 2’ere skal arbejde på at dyrke en sund selvrespekt og forstå, at deres værdi ikke udelukkende afhænger af deres evne til at hjælpe andre.

Afslutningsvis står Type 2’ere over for forskellige udfordringer i deres dagligdag. Det er afgørende for dem at anerkende deres egne behov, etablere grænser og prioritere selvpleje. Ved at forstå deres personlighedsstruktur og arbejde på personlig vækst kan Type 2’ere navigere i disse udfordringer og udvikle sundere og mere tilfredsstillende relationer med sig selv og andre.

 

Udfordringer med følelsesmæssig regulering

Følelsesmæssig regulering kan være en betydelig udfordring for Type 2. Som empatisk og følsomme personer er de meget opmærksomme på følelserne hos dem de er omkring. Dette kan gøre det svært for Type 2’ere at adskille og regulere deres egne følelser fra de følelser, de oplever hos andre. De absorberer ofte andres følelser og internaliserer dem, hvilket kan føre til følelsesmæssig overbelastning og mangel på grænser for deres egen følelsesmæssige velbefindende. Type 2’ere kan have svært ved at skelne mellem deres egne behov og behovene hos andre, hvilket kan resultere i forsømmelse af deres egen følelsesmæssige sundhed. At lære at genkende og regulere deres egne følelser, samtidig med at de stadig udviser medfølelse over for andre, er en løbende proces for Type 2’ere. Det kræver at udvikle en dybere forståelse af deres egne følelsesmæssige behov og etablere grænser for at beskytte deres følelsesmæssige velbefindende. Ved at dyrke følelsesmæssig bevidsthed og praktisere selvpleje kan Type 2’ere håndtere udfordringerne ved følelsesmæssig regulering og sikre en sundere balance mellem at give og modtage støtte.

 

Sværhed med at skelne følelser

Enneagram Type 2-individer står ofte over for udfordringer, når det kommer til at skelne deres egne følelser. Deres naturlige tilbøjelighed til at prioritere andres behov over deres egne kan gøre det svært for dem at genkende og anerkende deres egne følelser.

Type 2’ere har et stærk ønske om at være ønsket, at andre kan lide dem og at der brug for dem, og det bliver ofte på bekostning af deres eget velbefindende og deres egne følelser. De har tendens til at fokusere mere på at tage sig af andre og forsømmer deres egne følelser i processen. Dette kan føre til at 2’eren mister kontakt til sine egne følelser og dermed går glip af en dybere forståelse af sig selv og egne behov. 

Konsekvensen af denne sværhed med at skelne egne og andres følelser kan derfor være stor. Det kan belaste 2’erens relationer, da de ofte overstrækker sig selv, ignorerer deres egne behov og grænser. Det kan også føre til en nedsat følelse af egen værdi og en generel utilfredshed i deres liv.

For at tackle denne udfordring skal Type 2 dyrke selvbevidsthed og prioritere selvpleje. De bør øve sig i at lytte til deres egne følelser og behov, give sig selv tilladelse til at opleve og udtrykke deres følelser. Dette indebærer at lære at sætte grænser og gøre selvpleje til en prioritet. Det kan være svært, udfordrende og til tider “forkert” for Type 2, netop fordi de ikke er vant til at give plads til egne behov og følelser.

Ved at genkende og anerkende deres egne følelser kan Type 2 udvikle sundere relationer, forbedre deres generelle trivsel og finde større tilfredsstillelse i deres liv. Det er en rejse med selvopdagelse og personlig vækst, der kan føre til en mere afbalanceret og fri måde at leve på.

 

Frygt for intimitet og udtrykke egne behov

Enneagram Type 2’ere kæmper ofte med en dyb frygt for intimitet og at udtrykke deres egne behov. Denne frygt stammer fra deres stærke ønske om validering og en underliggende frygt for afvisning eller forladelse. Type 2’ere søger konstant ekstern validering og er afhængige af andres godkendelse og værdsættelse for at føle sig værdige og elskede. Som følge heraf kan de have svært ved at danne intime forbindelser, da de frygter, at afsløre deres sande behov og sårbarheder vil føre til afvisning eller forladelse.

For at undgå at konfrontere denne frygt engagerer Type 2’ere sig ofte i adfærd, der holder dem på en sikker afstand fra ægte intimitet. De kan overstrække sig selv i omsorgsroller og konstant sætte andres behov før deres egne. De kan også have svært ved at formulere deres egne behov og grænser, da de frygter, at udtrykke dem vil blive mødt med afvisning eller misbilligelse.

Derudover kan Type 2 udvikle mønstre med at please andre og blive alt for imødekommende i relationer, ofre deres eget velbefindende og ønsker for at opretholde andres godkendelse og accept. Dette kan skabe en cyklus af utilfredshed og mangel på ægte opfyldelse, da deres egne behov og ønsker forbliver uopfyldte.

For at overvinde denne frygt og udvikle sundere mønstre skal Type 2’ere fortsat fokusere på at dyrke selvbevidsthed og selvmedfølelse. De skal lære at validere og nære sig selv indefra, i stedet for udelukkende at stole på eksterne kilder til godkendelse. Dette indebærer at praktisere selvsikkerhed, sætte grænser og udtrykke deres egne behov og ønsker på en klar og autentisk måde. Ved at gøre det kan Type 2’ere opbygge mere autentiske og tilfredsstillende forbindelser, samtidig med at de ærer deres egne behov og livsglæde.

 

Manglende evne til at afvise eller sige nej

Enneagram Type 2 står ofte over for udfordringer, når det kommer til at udtrykke deres behov og lære at sige nej. En af de primære årsager til denne kamp er som sagt deres frygt for afvisning. Type 2’ere ønsker dybt accept og godkendelse fra andre, og de bekymrer sig om, at hvis de afviser nogen eller siger nej til en anmodning, vil de blive mødt med misbilligelse eller forladelse – Derfor er det ekstra svært for Type 2 at sige nej.

Frygten for afvisning gør det utrolig svært for Type 2’ere ikke alene at sige nej men i det hele taget at sætte grænser. De kan finde det udfordrende at hævde deres egne behov og præferencer og prioriterer konstant andres behov i stedet. Det kan føre til en cyklus af forsømmelse af deres eget velbefindende og egne ønsker, da de altid prioriterer andres glæde over deres egen.

Det at Type 2 mangler evnen til at afvise eller sige nej kan resultere i følelser af bitterhed og utilfredshed. De kan påtage sig overdrevne omsorgsroller og blive alt for imødekommende, hvilket efterlader deres egne behov ubehandlede. Mønsteret med konstant at sætte andre først kan føre kan til sidst lede dem til en følelse af utilfredshed, bitterhed og mangel på personlig opfyldelse.

For at overvinde de udfordringer skal Type 2’ere anerkende vigtigheden af at prioritere deres egne behov, deres egne grænser og følelser og derefter etablere sunde grænser. De skal lære at kommunikere deres ønsker og begrænsninger effektivt og forstå, at ægte intimitet og sunde relationer kræver åben og ærlig kommunikation fra begge parter – også fra dem. Ved at dyrke selvbevidsthed og selvmedfølelse kan Type 2’ere gradvist navigere i vanskeligheden med at sætte egne grænser og sige nej og finde en balance mellem at tage sig af andre og tage sig af sig selv.

 

Sværhed ved at acceptere kritik og ros

Enneagram Type 2ére oplever også tit udfordringer, når det kommer til at acceptere kritik og ros. Årsagen til det findes i typens iboende behov for validering og frygt for afvisning. Udfordringerne her, kan have en betydelig indvirkning på deres reaktioner på feedback.

Type 2’ere længes efter accept og bekræftelse fra andre og søger validering som et middel til at føle sig elsket og værdsat. Som resultat har de, som sagt ofte svært ved at acceptere kritik, da det kan opfattes som en personlig angreb på deres selvværd. Negativ feedback kan udløse følelser af afvisning og utilstrækkelighed og øge deres frygt for ikke at være gode nok.

På den anden side har Type 2’ere også svært ved at acceptere ros. Mens de ønsker anerkendelse for deres indsats, kan de have svært ved at internalisere positiv feedback. I stedet for blot at acceptere og værdsætte komplimenter kan de nedspille deres præstationer eller aflede opmærksomheden væk fra sig selv og rette den mod andre.

Almindelige reaktioner og håndteringsmekanismer, som Type 2’ere kan udvise som svar på kritik eller ros, inkluderer en tendens til at blive defensive i mødet med kritik. De kan føle sig sårede eller angrebne, hvilket fører til en følelsesmæssig reaktion. Alternativt kan de søge overdrevent efter ros for at kompensere for deres frygt for afvisning og konstant søge ekstern validering og forsikring.

For at overvinde disse udfordringer kan Type 2’ere lære at adskille deres selvrespekt fra ekstern validering og udvikle et mere afbalanceret selvværd. Praksis med selvmedfølelse og selvaccept kan hjælpe med at mindske frygten for afvisning, hvilket gør det lettere for dem at håndtere kritik som konstruktiv feedback i stedet for som et personligt angreb. Desuden kan udvikling af sunde grænser og færdigheder i at være selvsikker give dem styrke til bedre at håndtere feedback og indlede en åben og ærlig dialog.

 

Tendens til at give for meget og please andre

Enneagram Type 2 har en stærk tendens til at give for meget og engagere sig i adfærd, der handler om at behage andre. Men denne tendens til at give for meget og please andre have negative konsekvenser.

Type 2’ere prioriterer ofte andres behov over deres egne, hvilket fører til udmattelse og en udtømning af deres egne energi og ressourcer. De har svært ved at opstille grænser og sige nej, da de frygter afvisning eller at blive opfattet som selvcentrerede. Dette kan resultere i manglende selvpleje og en ubalance i deres eget personlige velbefindende.

Derudover kan den konstante trang til validering og accept skabe en usund afhængighed af andre for derigennem at få en følelse af egen værdi. Type 2’ere kan have svært ved autentisk selvudtryk, da de konstant søger godkendelse fra andre, hvilket på sigt kan føre til manglende ægthed og dermed vanskeligheder med at danne ægte sunde relationer.

For at bryde fri af dette mønster skal Type 2’ere lære at validere og acceptere sig selv. De skal erkende deres egen værdi. De skal prioritere deres egne behov og grænser. Ved at praktisere selvpleje og etablere sunde grænser kan Type 2’ere udvikle en sundere selvfølelse og ægte sunde relationer.

 

Feeling Resentful When Not Appreciated or Validated

Enneagram Type 2 står over for udfordringer, når de føler sig bitre på grund af manglende værdsættelse eller validering. Da de er meget opmærksomme på andres behov og følelser, trives Type 2’ere ved at gøre en forskel i livet for dem omkring sig. Dog, når deres anstrengelser og bidrag ikke bemærkes eller anerkendes, kan en følelse af bitterhed, på sigt, opstå.

Type 2’ere går ofte utrolig langt for at støtte og tage sig af andre. Når deres indsats ikke bliver værdsat eller valideret, kan de opfatte det som mangel på anerkendelse for deres hårde arbejde og dedikation. Dette kan føre til følelser af skuffelse, frustration og endda vrede.

Denne følelse af bitterhed kan have en betydelig indvirkning på deres relationer og følelsesmæssige tilstand. Type 2’ere kan blive følelsesmæssigt distancerede eller tilbageholde deres generøsitet som en form for selvbeskyttelse. De kan opleve en dyb følelse af at være såret og en følelse af afvisning, hvilket kan belaste deres intime relationer og få dem til at tvivle på deres egen værdi.

For at tackle disse udfordringer skal Type 2’ere igen lære at validere og værdsætte sig selv, uafhængigt af ekstern anerkendelse. Dette indebærer at opstille sunde grænser, praktisere selvpleje og kultivere selvværdet.

Afslutningsvis vil Enneagram Type 2 stå over for udfordringer, når de føler sig bitre på grund af manglende værdsættelse eller validering. Det er afgørende for dem at anerkende deres egen værdi og praktisere selvpleje for at opretholde sunde relationer og følelsesmæssigt velbefindende.

Udfordringer i dagligdagen

Udfordringer i dagligdagen for Type 2:

I deres daglige liv står Type 2’ere over for unikke udfordringer, der er forankret i deres personlighedsstruktur. En af de mest almindelige udfordringer er, som nævnt, tendensen til at prioritere andres behov over deres egne og ofte forsømme deres eget velbefindende i processen. Denne selvopofrende natur kan føre til udmattelse, bitterhed og følelser af at blive taget for givet. Samtidig kan Type 2’ere have svært ved at opstille sunde grænser, da de kan frygte, at hævdelse af deres egne behov vil resultere i afvisning eller forladelse. Dette kan føre til udfordringer med at skabe et afbalanceret og sundt personligt liv. 

Kommunikationsvanskeligheder og misforståelser

Enneagram Type 2 står ofte over for kommunikationsvanskeligheder, hvilket kan føre til misforståelser i personlige og professionelle relationer. En fælles udfordring for Type 2’ere er at udtrykke deres egne behov. På grund af deres tendens til at prioritere andres behov kan Type 2’ere have svært ved at formulere deres egne ønsker og præferencer. De frygter, at det at udtrykke deres behov kan føre til afvisning eller forladelse, hvilket får dem til at undertrykke deres egne følelser og blive overdrevent opmærksomme på andres behov.

Disse kommunikationsvanskeligheder kan skabe misforståelser og anstrengte relationer. Andre kan fortolke Type 2’ernes selvopofrelse som manipulerende eller upræcis og forstå ikke den interne konflikt, der eksisterer. Type 2’ernes frygt for afvisning kan føre til overdreven behovstilfredsstillelsesadfærd, hvilket kan blive misforstået som manglende ægthed eller mangel på ægte forbindelse.

For at tackle disse udfordringer skal Type 2’ere øve sig i selvbevidsthed og udvikle modet til at udtrykke deres behov og fastsætte grænser. At lære at værdsætte deres egne behov og prioritere selvpleje tillader Type 2’ere at kommunikere mere effektivt og dyrke mere autentiske og afbalancerede relationer. Gennem personlig vækst og følelsesmæssigt arbejde kan Type 2’ere etablere sundere kommunikationsvaner og fremme dybere forbindelser med andre baseret på gensidig forståelse og respekt.

 

 

 

 

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Vi bruger cookies til at analysere vores traffik på hjemmesiden og til at tilpasse med vores SoMe medier. Vi deler informationerne med vores analysepartnere.     View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken på Danmarks EnneagramSkole har til formål at skabe tryghed.

En tryghed for hvordan vi behandler de oplysninger, vi indsamler fra vores kursister, studerende og andre, der registrerer deres personoplysninger i vores system eller besøger vores hjemmeside.

Vores Privatlivspolitik opdateres løbende, så der hele tiden er overensstemmelse mellem lovgivningen og vores måde at behandle dine oplysninger.

Danmarks EnneagramSkole er dataansvarlig for de oplysninger, du giver os.

Vores kontaktoplysninger er:

Danmarks EnneagramSkole

Brødregade 11, 1.sal

8900 Randers C

Mail: post@danmarksenneagramskole.dk

Telefon: 30501001

CVR: 42574163

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Studerende:

I forbindelse med optagelse på vores uddannelser, har vi brug for dit navn, dit telefonnummer, din mailadresse, en ansøgning om hvorfor du ønsker at tage uddannelsen samt oplysninger om tidligere uddannelser og erhvervserfaring. Derudover holder vi en samtale, hvor vi udarbejder et referat. Oplysninger om uddannelse og erhvervserfaring beder vi om i form af eksamensbeviser og et CV, der angiver nuværende og forhenværende arbejdssteder, ansættelsesvarighed og titler. Disse oplysninger er vi forpligtet til at indhente som et evalueret psykoterapeutisk institut.

Du kan læse mere om vores forpligtelser som et evalueret institut på www.reflektor.nu

I løbet af uddannelsen gemmer vi desuden udtalelser ifm. dine eksaminer som dokumentation for din faglige udvikling. I henhold til vores forpligtelser som et evalueret institut, uddeler og indsamler vi ligeledes spørgeskemaer om uddannelsens kvalitet, som du udfylder med navn i løbet af uddannelsen.

Modtager af vores nyhedsbrev:

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, beder vi om din mailadresse, som vi skal bruge for at kunne sende dig nyhedsbrevet. Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, sletter vi din mailadresse i vores system.

Testsystem:

Når du tager en af vores gratis tests, oplyser du dit navn og din mailadresse.

Deltager i kurser og arrangementer:

Når du tilmelder dig vores foredrag og vores kurser registrerer vi dit navn og din mailadresse på en deltagerliste, så vi kan kontakte dig og give dig praktisk information om det arrangement, du er tilmeldt.

Kontakter du os:

Når du skriver til os via kontaktformularen på vores hjemmeside, oplyser du dit navn og din mailadresse samt telefonnummer.

Hvordan anvender vi dine informationer?

Eksamensbeviser og oplysninger om erhvervserfaring:

Disse oplysninger anvender vi alene som dokumentation for at du lever op til vores adgangskrav. Oplysningerne bliver ikke videredistribueret eller overdraget til 3. part.

Danmarks Ennagramskoles nyhedsbrev og din mailadresse:

Er du tilmeldt vores nyhedsbrev, indgår din mailadresse på en liste over modtagere af vores nyhedsbrev. Ved din tilmelding giver du tilladelse til, at vores nyhedsbrev sendes til dig, når vi har nyheder.

Kontaktformularen og din mailadresse samt telefonnummer:

Når du skriver til os via kontaktformularen, bruger vi udelukkende din mailadresse eller dit telefonnummer til at svare på din henvendelse.

Mailadresse til andet brug: Når du tilmelder dig vores arrangementer, kurser og uddannelser, bruger vi din mailadresse til at kontakte dig og sende dig tilmeldingsbekræftelser, fakturaer samt praktisk og generel information om arrangementet, du er tilmeldt.

Uddannelsesrelaterede oplysninger:

I løbet af uddannelsen udarbejder og gemmer vi skriftlige udtalelser ifm. eksamen og evalueringer som dokumentation for og støtte til din faglige udvikling.

Testsystem:

Når du tager en af vores enneagramtest bruger vi din mailadresse til at sende dig resultatet af din test. Samtidig tilmeldes du automatisk til vores nyhedsbrev.

Facebook:

Når du tilmelder dig vores uddannelser opretter vi en lukket Facebook-gruppe, hvor vi bl.a. deler praktisk information og andet relevant i forhold til uddannelsen.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Vi videregiver eller overlader personoplysninger som mailadresse, navn, adresse og telefonnummer til relevante medarbejdere, herunder regnskabs- og administrativt personale.

Studerende: Optagelsesdokumenter samt oplysninger relateret til din faglige udvikling gemmes elektronisk og kan udelukkende tilgås af Danmarks Enneagramskoles indehavere og faste undervisere.

Modtager af fakturaer:

Når du handler med Danmarks Enneagramskole, sender vi dig fakturaer via din mailadresse. Vi anvender et professionelt faktureringssystem, Economic, som vi har indgået en databehandleraftale med. Det betyder, at der bliver passet godt på din mailadresse.

Hvordan gemmer vi dine informationer?

Danmarks Enneagramskole gemmer udelukkende dine oplysninger elektronisk i en Office365 cloud løsning.

Modtager vi dokumenter fra dig i papirformat, indscanner vi det og gemmer det elektronisk. Herefter makulerer vi de pågældende dokumenter.

Hvor længe gemmer vi dine informationer?

Når vi opbevarer dine personoplysninger, lægger vi vægt på dels, hvor længe vi har behov for oplysningerne, for at yde dig den service, vi gerne vil yde til dig som kunde og dels i forhold til lovgivningskravene.

I henhold til skatte- og bogføringsloven opbevarer vores bogholderi dine faktureringsoplysninger i 5 år efter vi senest har sendt dig en faktura i vores elektroniske faktureringssystem. Herefter slettes de.

Dine uddannelsesrelaterede oplysninger (eksamensbevis, oplysninger om erhvervserfaring samt evalueringsnotater om din faglige udvikling) gemmer vi ligeledes elektronisk i 5 år efter du har afsluttet uddannelsen hos Danmarks Enneagramskole. Herefter slettes de.

Mailadresser:

Du kan til en hver tid framelde dig vores nyhedsbrev ved at give os besked om at du ikke længere ønsker at modtage det.

Testsystem:

Hvis du har taget testen som en del af et forløb med din arbejdsplads, gemmer vi dine oplysninger i overensstemmelse med den aftale, vi har indgået med din arbejdsgiver om forløbet. Efter forløbet betragtes som afsluttet gemmes dine oplysninger maks. 5 år. Hvis du har taget testet som privat person, så gemmer vi maksimalt dine personoplysninger i forhold til testen i 6 mdr. Du vil dog fortsat være tilmeldt vores nyhedsbrev, medmindre du har frameldt dette.

Facebook:

Du kan til hver en tid stoppe med at følge den privat private Facebook-gruppe ved at melde dig ud af den. Du vil dermed ikke længere få information vis gruppen.

Server og hjemmesideudvikling:

Danmarks Enneagramskoles hjemmeside hostes hos Simply.com og drives vha. det professionelle værktøj WordPress.

Sociale medier:

Danmarks Enneagramskole har profiler på FacebookInstagram og LinkedIn.

Billeder:

Danmarks Enneagramskole fotograferer og filmer undervisningssituationer til markedsføringsbrug. I henhold til GDPR indhenter instituttet særskilte samtykker fra personer, som figurerer på billeder og informerer om det specifikke formål billedet skal bruges til, såfremt billedet bliver offentliggjort på instituttets hjemmeside, sociale medier eller anvendt i trykt eller online markedsføringsmateriale.

Danmarks Enneagramskole videregiver eller sælger ikke fotografier eller videosekvenser til 3. part.

Hvad er dine rettigheder?

Du kan til enhver tid bede os oplyse, hvilke informationer vi har gemt om dig. Du kan til enhver tid bede os om at slette enkelte eller alle af de oplysninger om dig, vi har gemt. Hvis du har spørgsmål, ønsker at vide noget om, hvilke oplysninger, vi har om dig eller ønsker dine oplysninger slettet, kan du kontakte os på 30501001 eller post@danmarksenneagramskole.dk.

 
Save settings
Cookies settings