DE 27 INSTINKTIVE VARIANTER

På denne workshop arbejder vi med de 27 instinktive varianter (27 undertyper). Det er en af de vigtige workshops du må have, hvis du vil forstå vores psykologi i dybden og kunne skabe regulær forandring.

Instinktet er det der i bund og grund styrer os. Det er ”krumtappen” for hvem vi er, hvordan vi oplever verden omkring os og ikke mindst hvordan vi lever vores liv.

Instinkter kan forklares som former for livskræfter. Ordet instinkt kommer af det latinske instinctus, der betyder tilskyndelse.
Det er et sammensat reaktionsmønster baseret på medfødte, nedarvede anlæg, men også mønstre som er blevet kultiveret, – altså programmeret mere og mere ind i os. I daglig tale anvendes instinkt også om en naturlig, ureflekteret og umiddelbar tilbøjelighed eller evne. Instinkterne er ikke en beskrivelse af vores personlighed, men en drivkraft, der skal sikre vores fysiske overlevelse. Vores personlighed skal sikre vores selvbillede overlever.

Vores instinkter nuancerer den måde, hvorpå vi udlever vores Enneagramtype-mønstre.
Ved at kombinere vores instinkt med vores Enneagramtype gives en langt mere specifik og dybere indsigt i hvordan vores personlighed virker.
Når vi anvender sondringen af instinkterne til de ni Enneagramtyper skabes der 27 unikke kombinationer af en type med et dominerende instinkt.
Disse kombinationer af det dominerende instinkt og typen giver visdom og udreder de særlige måder hvorpå vi udlever det vi kalder de instinktive varianter.

Det er via instinkterne du udvikler dig og balancerer dig i dine Enneagram typemønstre.
På workshoppen arbejder vi med at afdække disse områder, have opmærksomhed på dem og træne udviklingsmetoder til at holde dem i balance. Det er muligt at blive mindre type-fikseret, hvis man i en periode arbejder intenst med instinkterne.

Der er rigt med øvelser, meditationer og musik på workshoppen.

Bemærk! Det er en forudsætning at du som minimum har kendskab til Enneagrammet på basisniveau.

Varighed: 2 dage

Tidspunkt: Når workshoppen udbydes, kan du se den under hovedmenupunktet: “KALENDER”

Sted: Danmarks EnneagramSkole: Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C.

Pris: kr. 3.900,- Hvis du køber workshoppen sammen med workshoppen Instinkter og instinktstabling, der også har en varighed af 2 dage, er den samlede pris kr. 4.900,- Der tillægges moms ved fakturering til virksomheder/kommune/skole/institution osv.

Tilmelding: post(a)danmarksenneagramskole.dk