DET INTEGRALE ENNEAGRAM

Denne workshop har fokus på en af de mest omfattende tilgange til psykoterapi, nemlig Integralarbejde med Ennegrammet.

Integral kommer af latin integralis, der er afledt af ordet integer, som betyder ”hel, uberørt, fuldstændigt”. Det vil sige læringen er for dig der er tiltrukket af en holistisk tilgang til psykoterapi med Enneagrammet som omdrejningspunkt.

Vi arbejder praktisk med forskellige områder inden for menneskelig udviklingsviden og spiritualitet. Her sammenfatter vi mange mulige synspunkter inden for en persons problematik med det formål at opnå mangesidige og effektive løsninger på individuelle, sociale, og kulturelle udfordringer.

I integralarbejdet med Enneagrammet kombinerer vi mange arbejdsmetoder, men forholder os til de praktiske overvejelser og udelader unødigt komplekse teorietiske antagelser. Arbejdet består i komplementære perspektiver i den integrale tilgangsvinkel der kaldes for AQAL med følgende grundlæggende elementer: Alle kvadranter, alle stadier, alle linjer, alle tilstande og alle typer. Der er flere former for kvadranter.

Vi får ikke kun arbejdet til at virke ved at kombinere integralarbejdet med de 9 typologier, men også ved at udnytte integralarbejdet med hele Enneagrammets visdom.

Det er en workshop for dig der vil være lære om nogle af nutidens meste effektive fremgangsmåder til sandt forandringsarbejde.

Bemærk! Det er en forudsætning at du som minimum har kendskab til Enneagrammet på Masterniveau. Der kan gøres undtagelser i forhold til Enneagram Practitioner niveau. Det vil dog kræve en samtale inden start på workshoppen for afklaring.

Varighed: 2 * 2 dage (I alt 4 dage, opdelt i 2 moduler)

Tidspunkt: Når workshoppen udbydes, kan du se den under hovedmenupunktet: “KALENDER”

Sted: Danmarks EnneagramSkole: Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C.

Pris: kr. 5.900,- (De 4 dage svarer til vores MasterClass XIV, 4. året af vores EPT uddannelse). Der tillægges moms ved fakturering til virksomheder/kommune/skole/institution osv.