Essentielt er vi som menneske naturligt i kontakt med renhed, dyderne i os.

Vi udlever dem i vores livsførelse til gavn og glæde for os selv og vores medmennesker.

Når vi mister kontakt med dyderne, forsøger personligheden at kompenserer ved at udvikle lidenskaber. Det er lasterne i vores liv.

Laster og dyder er det der binder os til det at være menneske i de sorger og glæder der følger med ved at gå vejen og sandheden af livet.

Dyder er ikke en prangende udgave af os selv, men et menneskeligt aspekt ind i et dybere liv.  Når vi er med dyderne, har vi ikke demonstrerende glamour-oplevelser eller ekstase. Oplevelser i nærværet af dyder, er når vasketøjet bliver smukt.

Dyderne oplyser vores menneskelige erfaringer og oplevelser udover funktionen af personligheden. Det er at være menneske som er en hel del større end de ego-mønstre, der vil forsøge at få dig til at gøre det godt. Dyderne er udtryk for det vågne hjerte. Når vi lever dyder, er der åbnet op for at vi kan få et godt liv, forstået som et ”vellykket liv”, det liv, vi godt vil have. Med dine livserfaringer, har du sikkert lagt mærke til, at nogle mennesker beklager sig over livet, særligt i nu-og-her situationen, mens andre er svært tilfredse.

Når eksempelvis dyder som sindsro, ydmyghed, integritet, eller mod rejser sig naturligt i os, støtter det vores udfoldelse og åbner vores hjerte. Fra den katolske kirke kende vi eksempelvis også disse tre dyder:  Tro – Håb – Kærlighed

På workshoppen arbejder vi primært med dyderne, men også med vores laster, så vi lærer at samarbejde inde i os selv. På den måde får vi færden af de højere veje der fører til destinationerne som vi alle længes efter i vores hjerte. Din givende vej fra laster til dyder er kendetegnet ved indre transformation og er dit bidrag til skabelsen.

Bemærk! Kendskab til Enneagrammet er ikke en forudsætning.

Varighed: 2 dage

Tidspunkt: Når workshoppen udbydes, kan du se den under hovedmenupunktet: “KALENDER”

Sted: Danmarks EnneagramSkole: Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C.

Pris: kr. 4.900,- Hvis du køber workshoppen sammen med workshoppen Essentielle kvaliteter, der også har en varighed af 2 dage, i alt 4 dage, er den samlede pris kr. 5.900,- (De 4 dage svarer til vores MasterClass XIII på 3. året af vores EPT uddannelse). Der tillægges moms ved fakturering til virksomheder/kommune/skole/institution osv.

Tilmelding: post(a)danmarksenneagramskole.dk