Enneagram Ledelse

Enneagram Ledelse 

  

Kurset taget udgangspunkt i LedelsesHjulet, som er inspireret af enneagrammet. Dog behøver du ikke at have kendskab til enneagrammet for at lære at bruge LedelsesHjulet konstruktivt. 

Ledelseshjulet er særligt effektivt til at skabe overblik via en meget grundig gennemgang af hele din strategi eller din ide.  

  • Måske har du allerede en overordnet plan og har brug for gennemgangen af denne, så du ved med sikkerhed, at alt er taget i betragtning og at grundlaget er i orden. 
  • Eller du har en ide til en ny strategi eller et nyt produkt og du har brug for klarhed over processen.  

Ledelseshjulet hjælper dig fra Mission (punkt 9) og hele vejen rundt om projektet via cirklen og ender i Aktion (punkt 8).

Undervejs er der 2 uddybende spørgsmål i hvert punkt. Disse vil hjælpe til dybere indsigt i dit projekt og er væsentlige spørgsmål at stille inden igangsættelsen.  

“ jeg havde en klar ide om, hvad jeg ville lave og troede egentlig at jeg havde forberedt mig grundigt. Men ved gennemgang af Ledelseshjulet opdagede jeg, at jeg slet ikke havde mig med i ideen. Alt var tænkt i hovedet og kun fokuseret på, hvad jeg ville opnå. Jeg havde slet ikke overvejet, hvad jeg ville gå glip af og miste ved at sætte projektet i gang. Hvis jeg ikke havde fået styr på det, inden jeg gik i gang, er det min klare overbevisning at jeg ville have fejlet.” A.D. 

Vi ved godt, at vi skal være grundige og at succesraten er væsentlig højere, når vi det. Meeen en del af os er temmelig utålmodige og vil bare gerne i gang, når først ideen er der. 

Det kan godt betale sig at bruge en skabelon eller et redskab for at sikre et godt resultat.

På dette kursus får du en gennemarbejdet skabelon, som du kan implementere direkte i din arbejdsdag. 

LedelsesHjulet vil sikre et grundigt fundament for både dig og dit team og vil uden tvivl hjælpe til succes i jeres projekter. 

  

Kurser henvender sig til: 

Ledere/mellemledere og selvstændige, der arbejder med implementering i arbejdsgrupper og igangsættelse nye projekter og for dig, som ønsker at blive eller allerede er selvstændig og som har brug for overblik over processen.  

Formål:  

Formålet er at du bliver skarp og grundig og kan levere et gennemarbejdet projekt og se det hele vejen igennem OG at du har dig selv og dit team med. 

Tidsforbrug: 

Undervisningen består af 1 modul á 2 dage. Undervisningstiden er fra 9-16 inklusiv 1 times frokostpause.  

Dato: 

  1. og 04. oktober 2023

Undervisningsform: 

Undervisningen og træningen består i vekselvirkningen mellem oplæg og demonstrationer af arbejdsmetoder og individuelle praktiske øvelser, hvor du får færdighedstræning i det læringsstof, der er i kursusforløbet.  

Der vil blive brugt flere forskellige former for feedback og supervision undervejs. Undervisningen er krydret med musik og en gang i mellem vil der også blive brugt små videoklip.  

Undervisningsformen er både nærværende, fordybende, rolig, energifyldt, motiverende og engagerende. 

Og du får naturligvis et kursusbevis efter endt undervisning. 

Indhold: 

Modul 01, (2 dage): LedelsesHjulet gennemgang og egenproces 

Pris:

2.200 kr

*Inklusiv udleveret undervisningsmateriale og frokost.

*plus moms og giv et kald, hvis du skal have faktura sendt til EAN nr 

Tilmelding:  

Senest 31. august 2023 via dette Link 

Eller kontakt os via post@danmarksenneagramskole.dk eller 30501001 

  

Tilmelding er bindende ved betaling. 

 

Vi bruger cookies til at analysere vores traffik på hjemmesiden og til at tilpasse med vores SoMe medier. Vi deler informationerne med vores analysepartnere.     View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken på Danmarks EnneagramSkole har til formål at skabe tryghed.

En tryghed for hvordan vi behandler de oplysninger, vi indsamler fra vores kursister, studerende og andre, der registrerer deres personoplysninger i vores system eller besøger vores hjemmeside.

Vores Privatlivspolitik opdateres løbende, så der hele tiden er overensstemmelse mellem lovgivningen og vores måde at behandle dine oplysninger.

Danmarks EnneagramSkole er dataansvarlig for de oplysninger, du giver os.

Vores kontaktoplysninger er:

Danmarks EnneagramSkole

Brødregade 11, 1.sal

8900 Randers C

Mail: post@danmarksenneagramskole.dk

Telefon: 30501001

CVR: 42574163

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Studerende:

I forbindelse med optagelse på vores uddannelser, har vi brug for dit navn, dit telefonnummer, din mailadresse, en ansøgning om hvorfor du ønsker at tage uddannelsen samt oplysninger om tidligere uddannelser og erhvervserfaring. Derudover holder vi en samtale, hvor vi udarbejder et referat. Oplysninger om uddannelse og erhvervserfaring beder vi om i form af eksamensbeviser og et CV, der angiver nuværende og forhenværende arbejdssteder, ansættelsesvarighed og titler. Disse oplysninger er vi forpligtet til at indhente som et evalueret psykoterapeutisk institut.

Du kan læse mere om vores forpligtelser som et evalueret institut på www.reflektor.nu

I løbet af uddannelsen gemmer vi desuden udtalelser ifm. dine eksaminer som dokumentation for din faglige udvikling. I henhold til vores forpligtelser som et evalueret institut, uddeler og indsamler vi ligeledes spørgeskemaer om uddannelsens kvalitet, som du udfylder med navn i løbet af uddannelsen.

Modtager af vores nyhedsbrev:

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, beder vi om din mailadresse, som vi skal bruge for at kunne sende dig nyhedsbrevet. Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, sletter vi din mailadresse i vores system.

Testsystem:

Når du tager en af vores gratis tests, oplyser du dit navn og din mailadresse.

Deltager i kurser og arrangementer:

Når du tilmelder dig vores foredrag og vores kurser registrerer vi dit navn og din mailadresse på en deltagerliste, så vi kan kontakte dig og give dig praktisk information om det arrangement, du er tilmeldt.

Kontakter du os:

Når du skriver til os via kontaktformularen på vores hjemmeside, oplyser du dit navn og din mailadresse samt telefonnummer.

Hvordan anvender vi dine informationer?

Eksamensbeviser og oplysninger om erhvervserfaring:

Disse oplysninger anvender vi alene som dokumentation for at du lever op til vores adgangskrav. Oplysningerne bliver ikke videredistribueret eller overdraget til 3. part.

Danmarks Ennagramskoles nyhedsbrev og din mailadresse:

Er du tilmeldt vores nyhedsbrev, indgår din mailadresse på en liste over modtagere af vores nyhedsbrev. Ved din tilmelding giver du tilladelse til, at vores nyhedsbrev sendes til dig, når vi har nyheder.

Kontaktformularen og din mailadresse samt telefonnummer:

Når du skriver til os via kontaktformularen, bruger vi udelukkende din mailadresse eller dit telefonnummer til at svare på din henvendelse.

Mailadresse til andet brug: Når du tilmelder dig vores arrangementer, kurser og uddannelser, bruger vi din mailadresse til at kontakte dig og sende dig tilmeldingsbekræftelser, fakturaer samt praktisk og generel information om arrangementet, du er tilmeldt.

Uddannelsesrelaterede oplysninger:

I løbet af uddannelsen udarbejder og gemmer vi skriftlige udtalelser ifm. eksamen og evalueringer som dokumentation for og støtte til din faglige udvikling.

Testsystem:

Når du tager en af vores enneagramtest bruger vi din mailadresse til at sende dig resultatet af din test. Samtidig tilmeldes du automatisk til vores nyhedsbrev.

Facebook:

Når du tilmelder dig vores uddannelser opretter vi en lukket Facebook-gruppe, hvor vi bl.a. deler praktisk information og andet relevant i forhold til uddannelsen.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Vi videregiver eller overlader personoplysninger som mailadresse, navn, adresse og telefonnummer til relevante medarbejdere, herunder regnskabs- og administrativt personale.

Studerende: Optagelsesdokumenter samt oplysninger relateret til din faglige udvikling gemmes elektronisk og kan udelukkende tilgås af Danmarks Enneagramskoles indehavere og faste undervisere.

Modtager af fakturaer:

Når du handler med Danmarks Enneagramskole, sender vi dig fakturaer via din mailadresse. Vi anvender et professionelt faktureringssystem, Economic, som vi har indgået en databehandleraftale med. Det betyder, at der bliver passet godt på din mailadresse.

Hvordan gemmer vi dine informationer?

Danmarks Enneagramskole gemmer udelukkende dine oplysninger elektronisk i en Office365 cloud løsning.

Modtager vi dokumenter fra dig i papirformat, indscanner vi det og gemmer det elektronisk. Herefter makulerer vi de pågældende dokumenter.

Hvor længe gemmer vi dine informationer?

Når vi opbevarer dine personoplysninger, lægger vi vægt på dels, hvor længe vi har behov for oplysningerne, for at yde dig den service, vi gerne vil yde til dig som kunde og dels i forhold til lovgivningskravene.

I henhold til skatte- og bogføringsloven opbevarer vores bogholderi dine faktureringsoplysninger i 5 år efter vi senest har sendt dig en faktura i vores elektroniske faktureringssystem. Herefter slettes de.

Dine uddannelsesrelaterede oplysninger (eksamensbevis, oplysninger om erhvervserfaring samt evalueringsnotater om din faglige udvikling) gemmer vi ligeledes elektronisk i 5 år efter du har afsluttet uddannelsen hos Danmarks Enneagramskole. Herefter slettes de.

Mailadresser:

Du kan til en hver tid framelde dig vores nyhedsbrev ved at give os besked om at du ikke længere ønsker at modtage det.

Testsystem:

Hvis du har taget testen som en del af et forløb med din arbejdsplads, gemmer vi dine oplysninger i overensstemmelse med den aftale, vi har indgået med din arbejdsgiver om forløbet. Efter forløbet betragtes som afsluttet gemmes dine oplysninger maks. 5 år. Hvis du har taget testet som privat person, så gemmer vi maksimalt dine personoplysninger i forhold til testen i 6 mdr. Du vil dog fortsat være tilmeldt vores nyhedsbrev, medmindre du har frameldt dette.

Facebook:

Du kan til hver en tid stoppe med at følge den privat private Facebook-gruppe ved at melde dig ud af den. Du vil dermed ikke længere få information vis gruppen.

Server og hjemmesideudvikling:

Danmarks Enneagramskoles hjemmeside hostes hos Simply.com og drives vha. det professionelle værktøj WordPress.

Sociale medier:

Danmarks Enneagramskole har profiler på FacebookInstagram og LinkedIn.

Billeder:

Danmarks Enneagramskole fotograferer og filmer undervisningssituationer til markedsføringsbrug. I henhold til GDPR indhenter instituttet særskilte samtykker fra personer, som figurerer på billeder og informerer om det specifikke formål billedet skal bruges til, såfremt billedet bliver offentliggjort på instituttets hjemmeside, sociale medier eller anvendt i trykt eller online markedsføringsmateriale.

Danmarks Enneagramskole videregiver eller sælger ikke fotografier eller videosekvenser til 3. part.

Hvad er dine rettigheder?

Du kan til enhver tid bede os oplyse, hvilke informationer vi har gemt om dig. Du kan til enhver tid bede os om at slette enkelte eller alle af de oplysninger om dig, vi har gemt. Hvis du har spørgsmål, ønsker at vide noget om, hvilke oplysninger, vi har om dig eller ønsker dine oplysninger slettet, kan du kontakte os på 30501001 eller post@danmarksenneagramskole.dk.

 
Save settings
Cookies settings