EPP

Enneagram Personality Practitioner

Du holder selv kimen!

Enneagrammet er en udviklingspsykologisk model, der nuanceret beskriver motivationen bag menneskers adfærd.

Ved at kombinere Enneagrammet og NLP oplever vi, at vores studerende bliver rustet til at facilitere et dybere forandringsarbejde med de mennesker, de står i relation til professionelt såvel som privat.

Vi er på Danmarks EnneagramSkole enige med Platon, som siger: ”Lad ham, som vil bevæge verden, først bevæge sig selv”.

Derfor skal man gennem vores undervisning også forvente ”et kig indad”, så man starter med selv at leve den forandring, man ønsker at facilitere.  

Du vil altså under dette forløb begynde din egen personlige udvikling, øge din selvindsigt og evne til reflektion.

 

Hvad inderholder en Enneagram Personality Practitioner?

Ved at tage en EPP vil den studerende få opbygget de professionelle og personlige kompetencer, der skaber kontakt, tillid og en professionel relation med samtalepartnere, der ønsker igangsat en personlig forandringsproces.

EPP-uddannelsen tilbyder professionelle kompetencer for såvel coaches som ledere, der på en respektfuld, dynamisk og effektiv måde hjælper andre igennem en forandringsproces.

Gennem en grundlæggende teoriforståelse og metodetræning i både enneagrammet og i NLP’en, skabes forudsætninger for en professionel psykoterapeutisk og coachende intervention.

Professionel intervention har til formål, i samarbejde med klienten, at udvide dennes model af verden og at lade klienten/medarbejderen nyvurdere sine hidtidige livskonklusioner af problematisk eller begrænsende karakter med sigte på oplevelsen af øget livskvalitet.

Den studerende vil gennem forløbet opnå en grundlæggende kommunikationsforståelse samt gennem træning og medinddragelse opleve et skift fra forståelse til erkendelse, så der ikke blot vil blive tale om hovedlæring, men levet erfaring.  

Uddannelsen og træningen til EPP vil omfatte emner som:  

 • Grundlæggende Enneagram  
 • Psykopatologi og De Ni Udviklingsniveauer  
 • Basistriaden, triaden for social adfærd og triaden for coping af tab og modgang.  
 • Introduktion af instinktarbejde  
 • Id, Ego, Super Ego struktur  
 • Motivation for Krops-, Hjerte-, og hovedtyperene  
 • Objektrelationer og barndomsmønstre  

 

 • Grundlæggende NLP  
 • Styrkende Kommunikation, Modellen af Verden  
 • Metakommunikationsmodellen.  
 • Værdier, overbevisninger og neurologiske niveauer i forandring og ledelse  
 • Færdigheder i forhold til feedback og feedforward  
 • Færdigheder i forhold til mål og målsætning  

 

 • Systemisk Tænkning  
 • Howard Gardners mange intelligenser og De fire temperamenter  
 • Descartes model for ændring af overbevisninger  
 • Grundlæggende skyggearbejde  
 • Konflikthåndtering  

 

Uddannelsen og træningen løber over 10 moduler af 14 timer hver, samt 12 timers træning i øvegruppe. Der vil blive afholdt i gennemsnit et modul om måneden bestående af en fredag samt en lørdag fra kl 9.00 – 16.00. Sidste modul vil bestå af et eksamensmodul med indlagt certificering.

Vi er godkendt Enneagramskole, NLP Skole og Psykoterapeutisk Institut.

Du får både et international og dansk skolegodkendt uddannelsesbevis som Enneagram BasicGuide samt Grundlæggende Kommunikation og Coaching i NLP (GKC).

Du får både et international og dansk skolegodkendt uddannelsesbevis som Enneagram Personality Practitioner samt NLP Practitioner.

1. året – EPP uddannelsen består af modul 01 til og med 11


NLP skole certificering

For tilmelding

Send din ansøgning via

post@danmarksenneagramskole.dk


Facebook-f


Instagram


Linkedin

Undervisningen og træningen består i en vekselvirkning mellem oplæg og demonstrationer af arbejdsmetoder fra vores erfarne lærere, og dels som individuelle praktiske øvelser og praktiske øvelser i grupper. Du får færdighedstræning i det læringsstof, der er i uddannelsesforløbet. Der vil blive brugt flere forskellige former for feedback/supervision. Undervisningen er krydret med musik og en gang i mellem vil der også blive brugt små videoklip. Undervisningsformen er både nærværende, fordybende, rolig, energifyldt, motiverende, og engagerende.

 


Udtalelse: Siden vi talte sidst har jeg prøvet at “følge min mavefornemmelse” og indtil videre går det godt. Det er svært at lade modet tage over og bare håbe på det bedste, men det er også dejligt at mærke, at jeg langsomt kan give slip på kontrollen.
Jeg ville egentlig bare sige tusind tak for din vejledning, hjælp og forståelse. Jeg ville på ingen måde være så optimistisk og nysgerrig på alle de muligheder der ligger for mine fødder, hvis ikke det havde været for den større indsigt jeg langsomt er kommet frem til. Specielt med din hjælp.

Julie
Privat undervisning

Vi bruger cookies til at analysere vores traffik på hjemmesiden og til at tilpasse med vores SoMe medier. Vi deler informationerne med vores analysepartnere.     View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken på Danmarks EnneagramSkole har til formål at skabe tryghed.

En tryghed for hvordan vi behandler de oplysninger, vi indsamler fra vores kursister, studerende og andre, der registrerer deres personoplysninger i vores system eller besøger vores hjemmeside.

Vores Privatlivspolitik opdateres løbende, så der hele tiden er overensstemmelse mellem lovgivningen og vores måde at behandle dine oplysninger.

Danmarks EnneagramSkole er dataansvarlig for de oplysninger, du giver os.

Vores kontaktoplysninger er:

Danmarks EnneagramSkole

Brødregade 11, 1.sal

8900 Randers C

Mail: post@danmarksenneagramskole.dk

Telefon: 30501001

CVR: 42574163

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Studerende:

I forbindelse med optagelse på vores uddannelser, har vi brug for dit navn, dit telefonnummer, din mailadresse, en ansøgning om hvorfor du ønsker at tage uddannelsen samt oplysninger om tidligere uddannelser og erhvervserfaring. Derudover holder vi en samtale, hvor vi udarbejder et referat. Oplysninger om uddannelse og erhvervserfaring beder vi om i form af eksamensbeviser og et CV, der angiver nuværende og forhenværende arbejdssteder, ansættelsesvarighed og titler. Disse oplysninger er vi forpligtet til at indhente som et evalueret psykoterapeutisk institut.

Du kan læse mere om vores forpligtelser som et evalueret institut på www.reflektor.nu

I løbet af uddannelsen gemmer vi desuden udtalelser ifm. dine eksaminer som dokumentation for din faglige udvikling. I henhold til vores forpligtelser som et evalueret institut, uddeler og indsamler vi ligeledes spørgeskemaer om uddannelsens kvalitet, som du udfylder med navn i løbet af uddannelsen.

Modtager af vores nyhedsbrev:

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, beder vi om din mailadresse, som vi skal bruge for at kunne sende dig nyhedsbrevet. Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, sletter vi din mailadresse i vores system.

Testsystem:

Når du tager en af vores gratis tests, oplyser du dit navn og din mailadresse.

Deltager i kurser og arrangementer:

Når du tilmelder dig vores foredrag og vores kurser registrerer vi dit navn og din mailadresse på en deltagerliste, så vi kan kontakte dig og give dig praktisk information om det arrangement, du er tilmeldt.

Kontakter du os:

Når du skriver til os via kontaktformularen på vores hjemmeside, oplyser du dit navn og din mailadresse samt telefonnummer.

Hvordan anvender vi dine informationer?

Eksamensbeviser og oplysninger om erhvervserfaring:

Disse oplysninger anvender vi alene som dokumentation for at du lever op til vores adgangskrav. Oplysningerne bliver ikke videredistribueret eller overdraget til 3. part.

Danmarks Ennagramskoles nyhedsbrev og din mailadresse:

Er du tilmeldt vores nyhedsbrev, indgår din mailadresse på en liste over modtagere af vores nyhedsbrev. Ved din tilmelding giver du tilladelse til, at vores nyhedsbrev sendes til dig, når vi har nyheder.

Kontaktformularen og din mailadresse samt telefonnummer:

Når du skriver til os via kontaktformularen, bruger vi udelukkende din mailadresse eller dit telefonnummer til at svare på din henvendelse.

Mailadresse til andet brug: Når du tilmelder dig vores arrangementer, kurser og uddannelser, bruger vi din mailadresse til at kontakte dig og sende dig tilmeldingsbekræftelser, fakturaer samt praktisk og generel information om arrangementet, du er tilmeldt.

Uddannelsesrelaterede oplysninger:

I løbet af uddannelsen udarbejder og gemmer vi skriftlige udtalelser ifm. eksamen og evalueringer som dokumentation for og støtte til din faglige udvikling.

Testsystem:

Når du tager en af vores enneagramtest bruger vi din mailadresse til at sende dig resultatet af din test. Samtidig tilmeldes du automatisk til vores nyhedsbrev.

Facebook:

Når du tilmelder dig vores uddannelser opretter vi en lukket Facebook-gruppe, hvor vi bl.a. deler praktisk information og andet relevant i forhold til uddannelsen.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Vi videregiver eller overlader personoplysninger som mailadresse, navn, adresse og telefonnummer til relevante medarbejdere, herunder regnskabs- og administrativt personale.

Studerende: Optagelsesdokumenter samt oplysninger relateret til din faglige udvikling gemmes elektronisk og kan udelukkende tilgås af Danmarks Enneagramskoles indehavere og faste undervisere.

Modtager af fakturaer:

Når du handler med Danmarks Enneagramskole, sender vi dig fakturaer via din mailadresse. Vi anvender et professionelt faktureringssystem, Economic, som vi har indgået en databehandleraftale med. Det betyder, at der bliver passet godt på din mailadresse.

Hvordan gemmer vi dine informationer?

Danmarks Enneagramskole gemmer udelukkende dine oplysninger elektronisk i en Office365 cloud løsning.

Modtager vi dokumenter fra dig i papirformat, indscanner vi det og gemmer det elektronisk. Herefter makulerer vi de pågældende dokumenter.

Hvor længe gemmer vi dine informationer?

Når vi opbevarer dine personoplysninger, lægger vi vægt på dels, hvor længe vi har behov for oplysningerne, for at yde dig den service, vi gerne vil yde til dig som kunde og dels i forhold til lovgivningskravene.

I henhold til skatte- og bogføringsloven opbevarer vores bogholderi dine faktureringsoplysninger i 5 år efter vi senest har sendt dig en faktura i vores elektroniske faktureringssystem. Herefter slettes de.

Dine uddannelsesrelaterede oplysninger (eksamensbevis, oplysninger om erhvervserfaring samt evalueringsnotater om din faglige udvikling) gemmer vi ligeledes elektronisk i 5 år efter du har afsluttet uddannelsen hos Danmarks Enneagramskole. Herefter slettes de.

Mailadresser:

Du kan til en hver tid framelde dig vores nyhedsbrev ved at give os besked om at du ikke længere ønsker at modtage det.

Testsystem:

Hvis du har taget testen som en del af et forløb med din arbejdsplads, gemmer vi dine oplysninger i overensstemmelse med den aftale, vi har indgået med din arbejdsgiver om forløbet. Efter forløbet betragtes som afsluttet gemmes dine oplysninger maks. 5 år. Hvis du har taget testet som privat person, så gemmer vi maksimalt dine personoplysninger i forhold til testen i 6 mdr. Du vil dog fortsat være tilmeldt vores nyhedsbrev, medmindre du har frameldt dette.

Facebook:

Du kan til hver en tid stoppe med at følge den privat private Facebook-gruppe ved at melde dig ud af den. Du vil dermed ikke længere få information vis gruppen.

Server og hjemmesideudvikling:

Danmarks Enneagramskoles hjemmeside hostes hos Simply.com og drives vha. det professionelle værktøj WordPress.

Sociale medier:

Danmarks Enneagramskole har profiler på FacebookInstagram og LinkedIn.

Billeder:

Danmarks Enneagramskole fotograferer og filmer undervisningssituationer til markedsføringsbrug. I henhold til GDPR indhenter instituttet særskilte samtykker fra personer, som figurerer på billeder og informerer om det specifikke formål billedet skal bruges til, såfremt billedet bliver offentliggjort på instituttets hjemmeside, sociale medier eller anvendt i trykt eller online markedsføringsmateriale.

Danmarks Enneagramskole videregiver eller sælger ikke fotografier eller videosekvenser til 3. part.

Hvad er dine rettigheder?

Du kan til enhver tid bede os oplyse, hvilke informationer vi har gemt om dig. Du kan til enhver tid bede os om at slette enkelte eller alle af de oplysninger om dig, vi har gemt. Hvis du har spørgsmål, ønsker at vide noget om, hvilke oplysninger, vi har om dig eller ønsker dine oplysninger slettet, kan du kontakte os på 30501001 eller post@danmarksenneagramskole.dk.

 
Save settings
Cookies settings