ESSENTIELLE KVALITETER

Essentielle kvaliteter er vores dybere menneskelige egenskaber og dem der gør os menneskelige.

Det er de kvaliteter, der gør os levende og duelige for det der er værdifuldt.

Der er mere til os end overlevelsesprogrammeringen, mere end funktionalitet og mere end instinkter.

Essentielle kvaliteter er vores egenskaber og evners bestanddele af nærværet – at være.

Da de er af nærvær, er de her altid. Vi kommer af og til tilbage til dem. Det sker og er, når vi er vågne.

Arbejdet med de essentielle kvaliteter er alkymien af hjertet, hvor emulgeringen af vores passioner, bly, sker således forvandlingen forekommer og munder ud i dyder, guld.

Essentielle kvaliteter virker på os over tid og i forhold til vores historie, vores viden, vores kommunikative evner og vores erfaring.

Din bios’ normale opmærksomhedsmønstre er fikseret, derfor må du arbejde med bevidst observering, for at få fat i det smukke.

På workshoppen ser vi på hvordan vores ego faktisk forsøger at få os frem til disse kvaliteter, men forgæves bringer os i den forkerte retning. Med opmærksomhed gennemfører vi særlige og forskellige arbejdsprocesser, der bringer os igennem kvaliteterne af Styrke, Visdom og Skønhed, således vi kommer ind vandringsstien, der kan bringe os hjem.

Bemærk! Kendskab til Enneagrammet er ikke en forudsætning.

Varighed: 2 dage

Tidspunkt: Når workshoppen udbydes, kan du se den under hovedmenupunktet: “KALENDER”

Sted: Danmarks EnneagramSkole: Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C.

Pris: kr. 4.900,- Hvis du køber workshoppen sammen med workshoppen Dyder, der også har en varighed af 2 dage, i alt 4 dage, er den samlede pris kr. 5.900,- (De 4 dage svarer til vores MasterClass XIII på 3. året af vores EPT uddannelse). Der tillægges moms ved fakturering til virksomheder/kommune/skole/institution osv.

Tilmelding: post(a)danmarksenneagramskole.dk