HELLIGE IDEER

På denne workshop træder vi ud af beskrivelsen om de ni typers forskellige adfærd. Vi træder ind i nogle højere lag af bevidsthed og ser dybere ind i selve fundamentet af vores selvopfattelse. Vi arbejder med overbevisninger og holdninger i et helhedsforum af forståelse, rummelighed og medmenneskelighed.

De hellige ideer repræsenterer specifikke ikke-dualistiske perspektiver af essens-bestemte måder at kende og anerkende enhed af vores væren. De er, hvad der naturligt opstår i et klart og roligt sind, når vi er til stede og vågne og ser virkeligheden som den faktisk er.

De er principielle orienteringspunkter, som vi kan pejle efter og naturligvis bringe os i den rigtige retning.

Tabet af en hellig ide fører til en bestemt ego-vildfarelse af selvet eller af virkeligheden. Det kaldes typens ego-fiksering. Gennem ego-fikseringen forsøger personen at genoprette balancen og friheden af den hellige ide, men fra egoets dualistiske perspektiv kan det ikke lykkes.

Når vi husker og er med vores hellige ides perspektiv, virker det transformerende, som et helende antistof mod ego-fikseringen. Det ikke-dualistiske perspektiv af vores sande natur genoprettes, og vi kan med klarhed se gennem de særlige vrangforestillinger og slør som vores personlighedstype skaber.

Vores fastlåsthed, fikseringen, er et indsnævret syn af realitet. Det er nødvendigvis ikke forkert, men begrænset, så det holder os fra at kunne vende tilbage til det forjættede land i vores eget indre land, af mælk og honning.

Når vi virkelig er nærværende og lever i nuet, opfatter vi virkeligheden som en storslået dynamisk enhed. Ved at overveje de ni hellige ideer og de ​​tilsvarende ni dyder, bringes vi i et dybere fællesskab med dybden af ​​vores væsen og med sandheden af virkeligheden.

De hellige ideer kan du således bruge som en oplyst vej til at være levende med frihed og øget livskvalitet.

Vi bruger øvelser, musik og diskussion til at uddybe vores tilstedeværelse og til at udforske grænsefladen mellem vores ego bevidsthed og riget af frihed og storhed, som er vores sande natur.

Bemærk! Kendskab til Enneagrammet er ikke en forudsætning.

Varighed: 2 * 2 dage (I alt 4 dage, opdelt i 2 moduler)

Tidspunkt: Når workshoppen udbydes, kan du se den under hovedmenupunktet: “KALENDER”

Sted: Danmarks EnneagramSkole: Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C.

Pris: kr. 5.900,- (De 4 dage svarer til vores MasterClass IX på 3. året af vores EPT uddannelse). Der tillægges moms ved fakturering til virksomheder/kommune/skole/institution osv.

Tilmelding: post(a)danmarksenneagramskole.dk