Enneagrammet i teams

Et velfungerende team er som regel kendetegnet ved, at være bredt repræsenteret af forskellige personlighedstyper, så de supplerer hinanden på bedste vis. Enneagrammet beskriver ni personlighedstyper ud fra en langt mere avanceret model end de fleste, idet den udmærker sig ved, at gå bagom de gængse stereotype beskrivelser. 

 Ifølge enneagrammet kan vi overordnet inddeles i tre forskellige grupper af social stil

1: Den selvhævdende type der sidder forrest i bussen. 
2: Den tilbagetrukne type der af og til kan tabe handlekraften. 
3: Den pligtopfyldende type der gør hvad man bør. 

Vi har også en copingstrategi, som ligeledes inddeles i tre grupper.

1: Dem med det positive livssyn, der ikke har det så godt med konflikter. 
2: De reaktive typer, der reagerer emotionelt på de fleste ting. 
3: Kompetencegruppen som håndterer problemerne ved at tilsidesætte egne følelser. 

Ved at blive bevidst om karaktertræk, motivation, adfærd, reaktion, værdigrundlag, overbevisning og grundlæggende ønsker som kompensation for det vi mangler, vil der opstå en øget forståelse for teamets dynamik. At opdage egne og andres copingstrategier og baggrund for social adfærd, vil forvandle teamet til et stærkt fællesskab, der supplerer hinanden mod fælles mål.  

Teamudvikling giver udbytte både på trivslen og på bundlinien. Det kan formes på mange måder. Kontakt os for et skræddersyet forløb, der passer nøjagtigt til dig og dig team. 

Mail: post@danmarksenneagramskole.dk

Tlf: 30501001