Enneagram Personality Practitioner

Du holder selv kimen!

Enneagrammet er en udviklingspsykologisk model, der nuanceret beskriver motivationen bag menneskers adfærd.

Ved at kombinere Enneagrammet og NLP oplever vi, at vores studerende bliver rustet til at facilitere et dybere forandringsarbejde med de mennesker, de står i relation til professionelt såvel som privat.

Vi er på Danmarks EnneagramSkole enige med Platon, som siger: ”Lad ham, som vil bevæge verden, først bevæge sig selv”.

Derfor skal man gennem vores undervisning også forvente ”et kig indad”, så man starter med selv at leve den forandring, man ønsker at facilitere.  

Du vil altså under dette forløb begynde din egen personlige udvikling, øge din selvindsigt og evne til reflektion.

 

Hvad inderholder en Enneagram Personality Practitioner?

Ved at tage en EPP vil den studerende få opbygget de professionelle og personlige kompetencer, der skaber kontakt, tillid og en professionel relation med samtalepartnere, der ønsker igangsat en personlig forandringsproces.

EPP-uddannelsen tilbyder professionelle kompetencer for såvel coaches som ledere, der på en respektfuld, dynamisk og effektiv måde hjælper andre igennem en forandringsproces.

Gennem en grundlæggende teoriforståelse og metodetræning i både enneagrammet og i NLP’en, skabes forudsætninger for en professionel psykoterapeutisk og coachende intervention.

Professionel intervention har til formål, i samarbejde med klienten, at udvide dennes model af verden og at lade klienten/medarbejderen nyvurdere sine hidtidige livskonklusioner af problematisk eller begrænsende karakter med sigte på oplevelsen af øget livskvalitet.

Den studerende vil gennem forløbet opnå en grundlæggende kommunikationsforståelse samt gennem træning og medinddragelse opleve et skift fra forståelse til erkendelse, så der ikke blot vil blive tale om hovedlæring, men levet erfaring.  

Uddannelsen og træningen til EPP vil omfatte emner som:  

 • Grundlæggende Enneagram  
 • Psykopatologi og De Ni Udviklingsniveauer  
 • Basistriaden, triaden for social adfærd og triaden for coping af tab og modgang.  
 • Introduktion af instinktarbejde  
 • Id, Ego, Super Ego struktur  
 • Motivation for Krops-, Hjerte-, og hovedtyperene  
 • Objektrelationer og barndomsmønstre  

 

 • Grundlæggende NLP  
 • Styrkende Kommunikation, Modellen af Verden  
 • Metakommunikationsmodellen.  
 • Værdier, overbevisninger og neurologiske niveauer i forandring og ledelse  
 • Færdigheder i forhold til feedback og feedforward  
 • Færdigheder i forhold til mål og målsætning  

 

 • Systemisk Tænkning  
 • Howard Gardners mange intelligenser og De fire temperamenter  
 • Descartes model for ændring af overbevisninger  
 • Grundlæggende skyggearbejde  
 • Konflikthåndtering  

 

Uddannelsen og træningen løber over 10 moduler af 14 timer hver, samt 12 timers træning i øvegruppe. Der vil blive afholdt i gennemsnit et modul om måneden bestående af en fredag samt en lørdag fra kl 9.00 – 16.00. Sidste modul vil bestå af et eksamensmodul med indlagt certificering.

Vi er godkendt Enneagramskole, NLP Skole og Psykoterapeutisk Institut.

Du får både et international og dansk skolegodkendt uddannelsesbevis som Enneagram BasicGuide samt Grundlæggende Kommunikation og Coaching i NLP (GKC).

Du får både et international og dansk skolegodkendt uddannelsesbevis som Enneagram Personality Practitioner samt NLP Practitioner.

1. året – EPP uddannelsen består af modul 01 til og med 11

NLP skole certificering
For tilmelding

Send din ansøgning via

post@danmarksenneagramskole.dk

Undervisningen og træningen består i en vekselvirkning mellem oplæg og demonstrationer af arbejdsmetoder fra vores erfarne lærere, og dels som individuelle praktiske øvelser og praktiske øvelser i grupper. Du får færdighedstræning i det læringsstof, der er i uddannelsesforløbet. Der vil blive brugt flere forskellige former for feedback/supervision. Undervisningen er krydret med musik og en gang i mellem vil der også blive brugt små videoklip. Undervisningsformen er både nærværende, fordybende, rolig, energifyldt, motiverende, og engagerende.

 

Udtalelse: Siden vi talte sidst har jeg prøvet at “følge min mavefornemmelse” og indtil videre går det godt. Det er svært at lade modet tage over og bare håbe på det bedste, men det er også dejligt at mærke, at jeg langsomt kan give slip på kontrollen. Jeg ville egentlig bare sige tusind tak for din vejledning, hjælp og forståelse. Jeg ville på ingen måde være så optimistisk og nysgerrig på alle de muligheder der ligger for mine fødder, hvis ikke det havde været for den større indsigt jeg langsomt er kommet frem til. Specielt med din hjælp.
Julie
Privat undervisning