Krav til Enneagram Psykoterapeut ansøger:

START = Fredag den 27. januar 2023

Sidste frist for tilmelding 18. december

TILMELDING = Skriv en e-mail til os på: post@danmarksenneagramskole.dk

 

Introduktion:
Enneagram PsykoTerapeut (EPT) uddannelsen bliver hvert fjerde år evalueret efter de tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeut uddannelser af et uvildigt konsulentfirma.
Vores EPT uddannelse er skolegodkendt af Enneagram verdensforbundet, International Enneagram Association.

EPT er en integrativ psykoterapeutisk uddannelse med Enneagram kundskab som det centralt omdrejningspunkt og katalysator for dybdegående forandring, hvor særlige arbejdsprocesser og -metoder benyttes til støtte af klientens udvikling.
Vi integrerer Narrativ terapi, Gestalt terapi, Systemisk Terapi, Neuro Lingvistisk Programmering/Psykologi, Somatisk Terapi, Åndedrætsarbejde samt Integral Psykologi. – – – Det vil sige det er en helhedsorienteret og durabel uddannelse.
Ovenstående retninger har samme metateori (eksistentialismen) og sammen terapeutisk metode (fænomenologi) således der er en logisk forbindelse og sammenhæng til de psykoterapeutiske teknikker, hvor Enneagram psykologi er omdrejningspunktet.

Uddannelsens formål:
Formålet med den 4-årige uddannelse på Danmarks EnneagramSkole, er at uddanne dig til psykoterapeut, således du kan udøve psykoterapi med Enneagram kundskab som omdrejningspunkt på et fagligt og etisk højt niveau. Som studerende opbygger du en praksisorienteret faglig psykologisk baggrund, evner og færdigheder, således du kan arbejde professionelt som terapeut i både privat og offentligt regi.

Målgruppe:
EPT Uddannelsen er for dig der ønsker at opnå kvalificeret og eksamineret eksamensbevis for at arbejde terapeutisk med mennesker eller opnå kvalifikationer som du kan benytte i dit arbejde.
Du skal opfylde optagelseskriterier i kvote 1, 2 eller 3 (se nedenstående).

Optagelseskriterier:
Såfremt du ønsker at studerer til Enneagram PsykoTerapeut (EPT), skal du søge optagelse til denne uddannelse, jf. nedenstående kriterier.

EPT Uddannelsen består af:
Første året = Modul 01 til og med 10
Andet året = Modul 11 til og med 20
Tredje året = Modul 21 til og med 30
Fjerde året = Modul 31 til og med 40


OBS! Du bør du gennemlæse nedenstående optagelseskrav i henhold til de tværministerielle kvalitetskrav, inden du sender din ansøgning til os.
Hvis ikke du har de krævede formelle uddannelser, er det muligt at få vurderet dine realkompetence på baggrund af alder, beskæftigelse og fritidsinteresser.

Ved spørgsmål i forhold til ansøgning er du velkommen til at kontakte os på telefon: +45 30501001 eller på e-mail: post(a)danmarksenneagramskole.dk
Du kan søge optagelse på kvote 1, kvote 2 eller kvote 3 afhængig af din uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund.

Det er ligeledes muligt at søge optagelse på merit fra andre kvalitetsvurderede psykoterapeutuddannelser

Uddannelsesmæssige krav:

Kvote 1:
Ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, fx psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut, teolog eller pædagog.

Kvote 2:
Ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelor niveau (minimum 3 år), som ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, kan søge ind på dispensation og optages efter en konkret helhedsvurdering.

Kvote 3:
Ansøgere med en mellemlang eller længere erhvervs- eller faguddannelse, kan søge ind på dispensation og optages efter en konkret helhedsvurdering af realkompetencer og livserfaring.
Det gælder fx hvis du er uddannet SoSu-assistent, heilpraktiker, politibetjent, zoneterapeut, misbrugsbehandler, fængselsbetjent, skuespiller etc., eller hvis du har en anden praktisk, musisk eller teknisk uddannelse med efterfølgende personlige og erhvervsmæssige erfaringer i forhold til relationer og ansvar for andre mennesker.
En forudsætning for optagelse på dispensation på kvote 3 er, at du har suppleret din uddannelse med kurser fra højere læreranstalter eller lignende (åbent universitet, de sociale højskoler, sygeplejehøjskole, diplomuddannelser eller lignende) inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi, supervision, mentoring og pædagogik.

Generelle krav til alle ansøgere:

1.
Du skal være fyldt 25 år og have mindst 3 års relevant erhvervserfaring.
Det kan enten være indenfor din profession (kvote 1) eller ved at have arbejdet med andre mennesker (kvote 2 og 3) indenfor fx undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource, konsulentvirksomhed, mentoring, misbrugsbehandling, arbejde som plejefamilie, alternativ behandling.
Anden erfaring, som fx ulandsarbejde, frivilligt socialt arbejde, ophold i udlandet af længere varighed, højskoleophold, egen terapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge, kan i et vist omfang kompensere for manglende erhvervserfaring.

2.
Du skal kunne dokumentere en vis viden om psykologiske eller terapeutiske teorier og principper.
Her kan du fx bruge et deltagerbevis eller anden dokumentation fra fx tidligere terapeutiske uddannelser eller kurser, udviklingsgrupper, kurser med pædagogisk og/eller psykologisk indhold, fx fra et Voksen pædagogisk grundkursus, et kursus på folkeuniversitetet, et højskoleophold, HF eller lignende.

3.
Du skal demonstrere, at du har udviklet sociale kompetencer, modenhed og robusthed, som bl.a. sætter dig i stand til at reflektere over dit eget liv, og til at kunne leve dig ind i og rumme andre menneskers model af verden. Du skal desuden være indstillet på at arbejde med din egen personlige udvikling og på at involvere dig personligt i samspillet med medstuderende og undervisere i uddannelsesforløbet.
Optagelse baseres på din skriftlige ansøgning, samt på en personlig samtale (ansøgermøde), hvor din modenhed, sociale kompetence, motivation og erfaring vurderes.