Hvad er Enneagrammet?

Enneagram: Enneagrammet er en udviklingspsykologisk model, der nuanceret beskriver motivationen bag menneskers adfærd.

Overordnet set inddeles beskrivelserne i ni personlighedstyper. Man har lidt af alle typer i sig, men der vil være èn type, man relaterer mest til.

Personlighedstyper | Enneagram Test

Helt basis har vi 3 centre Krop-Hjerte-Hoved. Disse 3 centre fortæller noget om, hvordan du oplever, bearbejder og er i relation.

En Kropstype 8-9-1 vil have en særlig evne til balancere og være i flow i kroppens energier, men er samtidig også dem der kan være længst væk fra kropslig energibalance.

F.eks. Kan en type 8 være al for forvoldsom i sin energi og nærmest virke skræmmende blot med sit grin. Kender du én, der kan det?

En Hjertetype 2-3-4 har en særlig evne til fange hjertes energi i relationen, særlig gode til at mærke og se dig med hjertet. Men de kan også være helt væk fra hjertet og virke kolde og afstumpede.

F.eks. kan en type 3 være kold og robotagtigt i sin stræben mod toppen af hierakiet. Kender du måske èn, der vil sælge sin sjæl for at ligge nr 1 på firmaets toppræsterer?

En Hovedtype 5-6-7 har en særlig evne til at tænke klart og har adgang til stor visdom. Omvendt er det også her vi finder de personlighedstyper, der “har hovedet under armen” og har meget forvirrede tanker.

F.eks. kan en type 7 stikke af i ideer efter ideer til næste sjove fest. Måske kender du én, som altid har tusind gode og sjove ideer til næste fest?

Nu tænker du måske allerede nu at, ”jeg vil ikke sættes i en boks” eller ” det er jeg skeptisk overfor” Vi har det med at lave en stereotyp beskrivelse af os selv og dem omkring os, og vi sætter os selv i en boks mange gange dagligt. Hver gang du tænker ”jeg er”, er du i gang med at lave en begrænsende fortælling om dig selv.

”Jeg er handlekraftig”

”Jeg er ordensmenneske”

”Jeg er festlig”

”Jeg er eftertænksom”

Vi er meget mere end vores begrænsende fortælling om os selv. Der findes ikke blot er én sandhed. Der er overordnet ni syn på verden, og endnu flere jo mere nuanceret man ser på det.

Når man får en større forståelse for sig selv og sine relationer, vil man fremstå mere balanceret og autentisk. Det vil smitte positivt af på alle ens relationer. Vores relation til os selv og andre er grundlæggende for al trivsel. Derfor rækker enneagrammet ud til alle områder i livet, hvor vi er i relation. Personligt og også professionelt.

Vi er meget mere end den begrænsende fortælling, vi har om os selv.