2022 oktober

5. oktober  – Enneagrammet – åben for tilmelding

Denne aften sætter vi spotlight på de 9 personlighedstyper og deres sociale stil.

Hver type har en særlig social stil, som er i spil i f.eks. sociale sammenhænge og gruppedynamikker. 

26. oktober – Informationsmøde – Enneagram Psykoterapeut – åben for tilmelding

Du er hjerteligt velkommen, uanset om du har en nyvunden nysgerrighed for enneagrammet og bare vil snuse og fornemme kemi, eller om du har et målrettet ønske om en akkrediteret uddannelse til psykoterapeut med enneagrammet som hovedfokus.
 
Tilmeld dig via mail på post@danmarksenneagramskole.dk eller ved at trykke “deltager” på begivenheden via facebook
Venlig hilsen Helen, Helena og Anders
Danmarks EnneagramSkole

2022 november

9. november  – Enneagrammet Social stil – åben for tilmelding

Denne aften sætter vi spotlight på de 9 personlighedstyper og deres sociale stil.

Hver type har en særlig social stil, som er i spil i f.eks. sociale sammenhænge og gruppedynamikker. 

2022 december

7. december  – Enneagrammet Instinkt- åben for tilmelding

Denne aften introducerer vi dig for vores grundlæggende instinkter

Vi vil gennemgå vores 3  basis instinkter Selvopretholder, Sexual og Social.

2023 januar

11. januar  – Enneagrammet Harmoniske grupper- åben for tilmelding

Denne aften introducerer vi dig for Harmoniske grupper.

Hver type har en særlig coping stil ved pres, som ses tydeligt i de Harmoniske grupper. 

27. og  28. januar – Opstart af EPT 3 Enneagram Psykoterapeut – åben for tilmelding

EPT er en integrativ psykoterapeutisk uddannelse med Enneagram kundskab som det centrale omdrejningspunkt og katalysator for dybdegående forandring, hvor særlige arbejdsprocesser og -metoder benyttes til støtte af klientens udvikling.
Vi integrerer Narrativ terapi, Gestalt terapi, Systemisk Terapi, Neuro Lingvistisk Programmering/Psykologi, Somatisk Terapi, Åndedrætsarbejde samt Integral Psykologi. 

Det vil sige det er en helhedsorienteret og durabel uddannelse.
Ovenstående retninger har samme metateori (eksistentialismen) og samme terapeutisk metode (fænomenologi) således, at der er en logisk forbindelse og sammenhæng til de psykoterapeutiske teknikker, hvor Enneagram psykologi er omdrejningspunktet.

2023 februar

8. februar  – Enneagrammet Ledelse til Selvledelse- åben for tilmelding

Denne aften introducerer vi dig for Ledelse til Selvledelse.

Vi vil gennemgå de Ledelseshjulet og give dig et overblik over dets anvendelser.

2023 marts

8. marts  – Enneagrammet Gurdjieff og udvikling gennem benene- åben for tilmelding

Denne aften introducerer vi dig for Gurdjieff og udviklinge gennem benene.

Vi vil holde historietime om Gurdjieff og symbolet, samt demo med udvikling gennem benene “Gå enneagrammet”.

2023 april

2023 maj

2023 juni

2023 juli

202 august