Proces for Ledelse og Selvledelse

Vi arbejder  med proces for Ledelse og Selvledelse gennem enneagrammet. Det dynamiske enneagram er et værktøj i stil med Deming-hjulet, der bl.a. kan hjælpe virksomheden til at gøre produktionen effektiv. 

Det dynamiske enneagram viser, hvordan en cyklus af 9 forskellige delprocesser (Mission, Struktur, Hierarki, Lederskab, Identitet, Ressourcer, Performance, Social, Autoritet) fører virksomheden til højere præstationsniveauer. 

 Virksomheden befinder sig i en evig cyklus af forandringer og forbedringer, da der altid 
er noget nyt, der kan forbedres. Heri ligger også sammenhængen til den operationelle effektivitet.  

Forbedringer sænker omkostningsniveauet eller giver mulighed for at tilbyde en forbedret leveringsservice med samme omkostningsniveau. Fremskridtene evalueres og forankres løbende, så virksomheden ikke “skrider baglæns”. 

Står din afdeling og skal søsætte nye projekter, eller har I brug for at 
evaluere projekter, der kører skævt, kan vi hjælpe jer med denne meget 
grundige gennemgang og metodik af procesforløbet.

Kontakt os for en samtale om jeres behov, så tilpasser vi forløbet til netop den 
situation, jeres virksomhed står i. 

mail: post@danmarksenneagramskole.dk

tlf: 3050 1001