Studiebeskrivelse – Oversigt over hele Enneagram PsykoTerapeut uddannelsen, 4 år: 

START på: Enneagram PsykoTerapeut (EPT), Hold 3, 27. og 28. januar 2023 kl. 9.00  

Undervisningstider = Fredage og lørdage 09.00 – 16.00. 

 DATOER EPP, 1. året: 
Arbejdsmodul 01: 27. og 28. januar 2023 (OPSTART)Grundlæggende Gurdjieff viden og grundlæggende Enneagram viden  
Arbejdsmodul 02: 24. og 25. februar 2023Systemisk Tænkning – Joharis vindue og Enneagram-typerne  
Arbejdsmodul 03: 17. og 18. marts 2023Grundlæggende Enneagram viden – Grundlæggende Gestalt viden og Grundlæggende NLP viden 
Arbejdsmodul 04: 28. og 29. april 2023Psykopatologi – Enneagrammets Psykologiske Udviklingsniveauer-/Sundhedsniveauer

Arbejdsmodul 05: 02. og 03. juni 2023Temperamenter, Objektrelationer
Arbejdsmodul 06: 23. og 24. juni 2023Barndomsmønstre og Jeg-grænser 
Arbejdsmodul 07: 01. og 02. september 2023-Instinkter og Midtvejsevalueringsprøve  
Arbejdsmodul 08: 29. og 30. september 2023 –27 Instinkt-varianter (sub-typer)  

Arbejdsmodul 09: 03. og 04. november 2023Sociale grupper – Harmoniske grupper 
Arbejdsmodul 10: 01. og 02. december 2023 Konflikthåndtering 

Eksamen, Enneagram Personality Practitioner (EPP) = 02. december 2023 

 

DATOER EMP, 2. året: 
Arbejdsmodul 11: 19. og 20. januar 2024Psykisk struktur, indre kritiker og grundmodel til terapeutisk samtale samt intro til supervision og egenterapi  
Arbejdsmodul 12: 09. og 10. februar 2024Skygge arbejde, Vrede håndtering og det multihistorelle univers i narrativ terapi  
Arbejdsmodul 13: 15. og 16. marts 2024Sprog, Sprogmønster arbejde og opstart af Supervision (uden for undervisningstiden)  
Arbejdsmodul 14: 19. og 20. april 2024Sprog fortsat og oplæg i metateori  
Arbejdsmodul 15: 24. og 25. maj 2024Værdi- og Essensarbejde 
Arbejdsmodul 16: 14. og 15. juni 2024Værdi- og Essensarbejde fortsat 
Arbejdsmodul 17: 30. og 31. august 2024Uudnyttet Talenter 
Arbejdsmodul 18: 13. og 14. september 2024Uudnyttet Talenter fortsat  
Arbejdsmodul 19: 04. og 05. oktober 2024Bodyfulness(Kropsfuldhed), Heartfulness(Hjertefuldhed) og introduktion til Gestaltterapi
Arbejdsmodul 20: 08. og 09. november 2024Mindfulness(Tankefuldhed), Meditation, Radikalt Åndedrætsarbejde og Kontaktformer i  gestaltterapi  

Eksamen, Enneagram Master Practitioner (EMP) = 06. og 07. december 2024 

 

 

DATOER EGM, 3. året: 
Arbejdsmodul 21: 17. og 18. januar 2025Dybdearbejde med Id, Ego og Superego 
Arbejdsmodul 22: 07. og 08. februar 2025Dybdearbejde med Id, Ego og Superego fortsat 
Arbejdsmodul 23: 14. og 15. marts 2025 –Objektrelations-grupper  
Arbejdsmodul 24: 25. og 26. april 2025Objektrelations-grupper fortsat og narrativ bevidning
Arbejdsmodul 25: 23. og 24. maj 2025Essentielle kvaliteter samt Eksternalisering i narrativ terapi 
Arbejdsmodul 26: 13. og 14. juni 2025Dyder samt Positionskort i narrativ terapi
Arbejdsmodul 27: 29. og 30. august 2025 –Hellige Ideer og Opsamling af Gestalt samt narrativ terapi  
Arbejdsmodul 28: 19. og 20. september 2025 Hellige Ideer fortsat

Arbejdsmodul 29: 24. og 25. oktober 2025 –Parforholdet, herunder Imago terapi, kærlighedssprog og instinkter   
Arbejdsmodul 30: 28. og 29. november 2025 Parforholdet fortsat

Eksamen, Enneagram GrandMaster (EGM) = 09. og 10. januar 2026 

 

DATOER EPT, 4. året: 
Arbejdsmodul 31: 30. og 31. januar 2026 –Det dybere instinkt-arbejde 
Arbejdsmodul 32: 27. og 28. februar 2026Det dybere instinkt-arbejde fortsat
Arbejdsmodul 33: 27. og 28. marts 2026Gurdjieff’s køkken, psykologi i processer 
Arbejdsmodul 34: 24. og 25. april 2026 –Gurdjieff’s køkken, psykologi i processer 
Arbejdsmodul 35: 29. og 30. maj 2026Pilenes stier, psykologisk integration 
Arbejdsmodul 36: 19. og 20. juni 2026Pilenes stier, psykologisk integration 
Arbejdsmodul 37: 21. og 22. august 2026Integral terapi og det Integrale Enneagram

Arbejdsmodul 38: 18. og 19. september 2026Integral terapi og det Integrale Enneagram fortsat 
Arbejdsmodul 39: 23. og 24. oktober 2026Organisationsterapi, Gruppedynamikker, Ledelse og relationer i teams
Arbejdsmodul 40: 13. og 14. november 2026Organisationsterapi, Gruppedynamikker, Ledelse og relationer i teams, fortsat

Fremlæggelse- /Forsvar af hovedopgaven, 1. havldel af de studerende: 27. november 2026 
Fremlæggelse- /Forsvar af hovedopgaven, 2. halvdel af de studerende: 04.  december 2026 

Eksamen, Enneagram PsykoTerapeut (EPT) = 11. og 12. december 2026 

 

Supervision og egenterapi: 
Al supervision og en del af egenterapien ligger i forlængelse af undervisningen, startende fra modul 11. 
Tidspunkterne er enten: 
Fredag 16.30 til 19.30 Lørdag 16.30-19.30 eller Søndag 9-12 

 

Forskermodul: 

5 forsker moduler undervises online af Dansk Psykoterapuet Forening og kan tages på 3. og 4. år. Datoer kendes ikke endnu. Forskermodulerne er frivillige, dog kraftigt anbefalet. 

 

Hele uddannelsen i timer:

  • Teori og metode:                           693 sessioner af 45 minutter (520 timer)
  • Supervision i gruppe:                    50 sessioner af 45 minutter (37,5 time) (ligger uden for undervisningstiden)
  • Supervision:                                    150 sessioner af 45 minutter (112,5 time) (ligger i undervisningstiden)
  • EgenTerapi i gruppe:                     30 sessioner af 45 minutter (22,5 time) (ligger uden for undervisningstiden)
  • EgenTerapi/Selvrefleksion:          120 sessioner af 45 minutter (90 timer) (ligger i undervisningstiden)
  • Selvrefleksion:                                      30 sessioner af 45 minutter (22,5 time) (ligger uden for undervisningstiden)
  • Øvegruppe sessioner første år:    16 sessioner af 45 minutter (4 * 3 timer) (ligger mellem undervisningsmodulerne)
  • Øvegruppe sessioner andet år:     20 sessioner af 45 minutter (5 * 3 timer) (ligger mellem undervisningsmodulerne)
  • I alt, ekskl. tid til eksamen:             1109 sessioner af 45 minutter (832 timer).

Supervision og egenterapi (i gruppe) ligger uden for undervisningstiden med opstart efter 3 modul på andet år af uddannelsen.