INSTINKTER OG INSTINKTSTABLING

Denne Workshop giver dig mulighed for virkelig øget indsigten i dig selv og andre mennesker.

Få viden og læring om hvordan dine instinkter begrænser og nedbryder eller hjælper din naturlige udvikling. Du vil få indsigt i hvordan du kan leve med mere glæde i din dagligdag.

Vores instinkter er yderst vigtige hvis du virkelig vil forstå personlighed. Vi er alle skabt med specifikke instinktive intelligenser. Disse er ”hard-wired” i os som biologiske væsner. Instinkter kan forklares som former for livskræfter.

Derfor omtaler vi om dem som vores BIOS (Basic Input Output System).
De er nødvendige for vores overlevelse, både som individualist og som race.
De er lever meget stærkt i os og har derfor stor indflydelse på vores personlighed og på samme tid bestemmer vores personlighed hvordan hver vi prioritere disse instinktmæssige behov.

Instinkterne påvirker i stærk grad hvordan vi lever vores liv. Vi har nogle foretrukne mønstre i vores personlighed. Ligeledes har vi et dominant instinkt, som kører mest i os.

Det dominante instinkt stjæler ”opmærksomhed” fra de andre instinkter, hvilket kan bevirke vi kommer i ubalance.

I løbet af workshoppen går ind i hvordan vi kan arbejde med instinkterne og skabe mere flow og ligevægt i dig selv eller hjælpe andre med at skabe mere bevidsthed på og afbalancering i disse egenskaber.

Der er rigt med øvelser, meditationer og musik på workshoppen.

“Conscious faith is freedom. Emotional faith is slavery. Mechanical faith is foolishness.”
― George Gurdjieff

Bemærk! Kendskab til Enneagrammet er ikke en forudsætning.

Varighed: 2 dage

Tidspunkt: Når workshoppen udbydes, kan du se den under hovedmenupunktet: “KALENDER”

Sted: Danmarks EnneagramSkole: Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C.

Pris: kr. 3.900,- Hvis du køber workshoppen sammen med workshoppen De 27 instinktive varianter, der også har en varighed af 2 dage, er den samlede pris kr. 4.900,- Der tillægges moms ved fakturering til virksomheder/kommune/skole/institution osv.

Tilmelding: post(a)danmarksenneagramskole.dk