OM OS

Danmarks EnneagramSkole®

Vi er en veletableret uddannelsesskole og institution for privatpersoner og folk fra erhvervslivet. Vi har kørt uddannelseshold siden 2002.

Danmarks EnneagramSkole® udbyder, som vores flagskib, en 4-årig godkendt og kvalitetskontrolleret psykoterapeut uddannelse med speciale i Enneagrammet.

Vi er en international og dansk godkendt skole inden for Enneagrammet og NLP, hvorfor du får både et internationale og dansk godkendt uddannelsesbevis. Vi er både en af Danmarks ældste godkendte Enneagram-skoler og NLP skoler.

Vi har valgt at fokusere på Enneagrammet.

Vores uddannelser og workshops er læring om personlighedspsykologi i dybden.
Du bliver ikke kun dygtig til at forstå læringen, men til også til at leve den.
Vi arbejder med reelt indre forandringsarbejde.

Hvad er det Danmarks EnneagramSkole® kan?
Danmarks EnneagramSkole® er dedikeret til hjælpe folk i deres personlige frigørelse og forandring.

Uden selvindsigt er det ikke muligt at vække og realisere det originale og autentiske i os.

Et af de stærkeste læringskoncepter til at forstå os selv og andre er Enneagrammet.

Det gamle symbol dækker over en fantastisk visdom om mulig opnåelse af forandring, transformation, helhed og mangfoldighed.
Enneagrammet er ikke blot endnu en typologi, men et læringskoncept der giver forklaring på og handlemuligheder i forhold til den bagvedliggende motivation for tilstand, følelser, tanker, sprog og adfærd.

Vores tid kalder på en stærk personlighed, der er i balance og formår at indgå i relationer og samarbejde på en motiverende og berigende måde. Det er dét vi uddanner dig i.

Vi laver ikke alt muligt. Vi arbejde kun med Enneagrammet. Vi er specialister, ”nørder” :-).

Enneagrammet
Indledningsvis vil vi gerne sige at du er meget mere end en type. Der findes uendelig mange kombinationer i Enneagrammets læringskoncept.

Enneagrammet hjælper os til at se ud over vores ide om at være en personlighed.
Det baseret på videnskabelige undersøgelser af menneskers motiver, måder at være på og deres gøren.

Disse måder er overordnet karakteriseret ved ni personlighedstyper.
Enneagrammets egentlige formål er at give os muligheden for at kunne være mere bevidste, selvobserverende og huske os selv, således vi nærværende kan udvikle os selv gennem den box (typen), som vi via vores ego selv har fanget os i.
Når vi husker hvad vi er, når vi ikke bare er vores vane-/type-mønstre, har vi muligheden for at være mere tilstede og dermed opnå mere glæde i tilværelsen.

Her kan du læse mere om Enneagrammet

Det rigtige Enneagram putter dig ikke i en boks. Det øger din bevidsthed på den boks, som du allerede er i, og mest af alt, viser det dig vejen ud af boksen. Kort sagt bliver du bedre til at indgå i relation med andre og med dig selv.

Hos Danmarks EnneagramSkole® fokuserer vi på det udviklende aspekt af systemet, mere end den simple beskrivelse af personlighedstyper. Vi underviser i systemets indre og agile dynamik i stedet for læring i en statisk typeidentificering.

Det rigtige Enneagram putter dig ikke i en boks. Det øger din bevidsthed på den boks (egenfortælling), som du allerede er i, og mest af alt, viser det dig vejen ud af boksen. Kort sagt bliver du bedre til at indgå i relation med andre og med dig selv.

Måske du studser over ordene: “.. i relation med dig selv”. Det er er der selvfølgelig en forklaring på.

Er du nysgerrig?

Kontakt: +45 30501001 eller på post@danmarksenneagramskole.dk