PILENES STIER

Denne workshop fokuserer på levendegørelse af pilenes indre dynamik i Enneagramsymbolet til intelligenspunkterne for selv-udvikling.

Enneagrammet er et symbol på perceptuel bevægelse (iagttage, fornemme, sanse, føle). Vi bruger Enneagrammets dynamik til et dybdegående energiskifte og åbner døren til din personlige frigørelse fra automatmønstre.

Arbejdet bringer dig læring i hvad Enneagrammet virkelig handler om, nemlig bevægelse og transformation, snarere end statisk typebestemmelse. Det er en medrivende oplevelse i naturlig energisk forandringsarbejde via Enneagrammets geometriske design.

En meget stærk undersøgende workshop med tryghed for enhver der ønsker at komme i kontakt med kernen af deres typemønstre og arbejde med dem fra krop og hjerte, ikke kun fra hovedet, til manifestering af deres potentiale.

Vi arbejder bl.a. med:

Hvordan de indre linjer i Enneagrammet forbinder typerne i en sekvens, der angiver, hvad hver type vil gøre under forskellige forhold, stress og tryghed, når vi er mere usunde eller sunde i vores personlighed. Det er ikke adfærden vi holder det værdifulde fokus på, altså hvad typerne gør under forskellige forhold. Vi holder nærvær på kundskaben i bevægelsen og integrationen af det indre arbejde. Adfærden er blot en indikation på det bagvedliggende arbejde.

Hvordan desintegration leder os mere ind i passionen og vi bliver fanget i paradoksernes spil af ego-mønstre, som vi kan tro er givende, godt for os og giver mening.

Hvordan vi kan være kyniske og have svært ved at relatere til de indre intelligenser som pilenes punkter peger på og repræsentere i os.

Hvordan vi ofte prøver at arbejde mod passionen, når vi har fundet ud af vores skyggesider (latinsk: agere contra). Vi bør ikke arbejde mod passionen, men snarere mod ensomheden, trøsteløsheden og ødelæggelsen i os, hvorfor vi i stedet vil fokusere på at bevæge os ind i passionen, igennem den og komme ud på den anden side i retning til autentisk integration.

Vingerne er et revolutionerende arbejde, et mildere arbejde i ens udvikling. På workshoppen arbejder vi med pilens stier til punkterne for fyldestgørelse, der er et ratificerende arbejde, et hårdere indre arbejde, der direkte adresserer det der skal tages fat om.

Bemærk! Det er en forudsætning at du som minimum har kendskab til Enneagrammet på basisniveau.

Varighed: 2 * 2 dage (I alt 4 dage, opdelt i 2 moduler)

Tidspunkt: Når workshoppen udbydes, kan du se den under hovedmenupunktet: “KALENDER”

Sted: Danmarks EnneagramSkole: Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C.

Pris: kr. 5.900,- (De 4 dage svarer til vores MasterClass VIII på EPT uddannelsen). Der tillægges moms ved fakturering til virksomheder/kommune/skole/institution osv.

Tilmelding: post(a)danmarksenneagramskole.dk