Studieordning

Studiebeskrivelse – Oversigt over hele Enneagram PsykoTerapeut uddannelsen, 4 år: 

START på: Enneagram PsykoTerapeut (EPT), Hold 3, 27. og 28. januar 2023 kl. 9.00  

Undervisningstider = Fredage og lørdage 09.00 – 16.00. 

 DATOER EPP, 1. året: 
Arbejdsmodul 01: 27. og 28. januar 2023 (OPSTART) -Grundlæggende Gurdjieff viden og grundlæggende Enneagram viden  
Arbejdsmodul 02: 24. og 25. februar 2023 -Systemisk Tænkning – Joharis vindue og Enneagram-typerne  
Arbejdsmodul 03: 17. og 18. marts 2023 -Grundlæggende Enneagram viden – Grundlæggende Gestalt viden og Grundlæggende NLP viden 
Arbejdsmodul 04: 28. og 29. april 2023 -Psykopatologi – Enneagrammets Psykologiske Udviklingsniveauer-/Sundhedsniveauer

Arbejdsmodul 05: 02. og 03. juni 2023 -Temperamenter, Objektrelationer
Arbejdsmodul 06: 23. og 24. juni 2023 -Barndomsmønstre og Jeg-grænser 
Arbejdsmodul 07: 01. og 02. september 2023-Instinkter og Midtvejsevalueringsprøve  
Arbejdsmodul 08: 29. og 30. september 2023 -27 Instinkt-varianter (sub-typer)  

Arbejdsmodul 09: 03. og 04. november 2023 -Sociale grupper – Harmoniske grupper 
Arbejdsmodul 10: 01. og 02. december 2023 – Konflikthåndtering 

Eksamen, Enneagram Personality Practitioner (EPP) = 02. december 2023 

DATOER EMP, 2. året: 
Arbejdsmodul 11: 19. og 20. januar 2024 -Psykisk struktur, indre kritiker og grundmodel til terapeutisk samtale samt intro til supervision og egenterapi  
Arbejdsmodul 12: 09. og 10. februar 2024 -Skygge arbejde, Vrede håndtering og det multihistorelle univers i narrativ terapi  
Arbejdsmodul 13: 15. og 16. marts 2024 -Sprog, Sprogmønster arbejde og opstart af Supervision (uden for undervisningstiden)  
Arbejdsmodul 14: 19. og 20. april 2024 -Sprog fortsat og oplæg i metateori  
Arbejdsmodul 15: 24. og 25. maj 2024 -Værdi- og Essensarbejde 
Arbejdsmodul 16: 14. og 15. juni 2024 -Værdi- og Essensarbejde fortsat 
Arbejdsmodul 17: 30. og 31. august 2024 -Uudnyttet Talenter 
Arbejdsmodul 18: 13. og 14. september 2024 -Uudnyttet Talenter fortsat  
Arbejdsmodul 19: 04. og 05. oktober 2024 -Bodyfulness(Kropsfuldhed), Heartfulness(Hjertefuldhed) og introduktion til Gestaltterapi
Arbejdsmodul 20: 08. og 09. november 2024 -Mindfulness(Tankefuldhed), Meditation, Radikalt Åndedrætsarbejde og Kontaktformer i  gestaltterapi  

Eksamen, Enneagram Master Practitioner (EMP) = 06. og 07. december 2024 

DATOER EGM, 3. året: 
Arbejdsmodul 21: 17. og 18. januar 2025 -Dybdearbejde med Id, Ego og Superego 
Arbejdsmodul 22: 07. og 08. februar 2025 -Dybdearbejde med Id, Ego og Superego fortsat 
Arbejdsmodul 23: 14. og 15. marts 2025 -Objektrelations-grupper  
Arbejdsmodul 24: 25. og 26. april 2025 -Objektrelations-grupper fortsat og narrativ bevidning
Arbejdsmodul 25: 23. og 24. maj 2025 -Essentielle kvaliteter samt Eksternalisering i narrativ terapi 
Arbejdsmodul 26: 13. og 14. juni 2025 -Dyder samt Positionskort i narrativ terapi
Arbejdsmodul 27: 29. og 30. august 2025 -Hellige Ideer og Opsamling af Gestalt samt narrativ terapi  
Arbejdsmodul 28: 19. og 20. september 2025 – Hellige Ideer fortsat

Arbejdsmodul 29: 24. og 25. oktober 2025 -Parforholdet, herunder Imago terapi, kærlighedssprog og instinkter   
Arbejdsmodul 30: 28. og 29. november 2025 – Parforholdet fortsat

Eksamen, Enneagram GrandMaster (EGM) = 09. og 10. januar 2026 

DATOER EPT, 4. året: 
Arbejdsmodul 31: 30. og 31. januar 2026 -Det dybere instinkt-arbejde 
Arbejdsmodul 32: 27. og 28. februar 2026 -Det dybere instinkt-arbejde fortsat
Arbejdsmodul 33: 27. og 28. marts 2026 -Gurdjieff’s køkken, psykologi i processer 
Arbejdsmodul 34: 24. og 25. april 2026 -Gurdjieff’s køkken, psykologi i processer 
Arbejdsmodul 35: 29. og 30. maj 2026 -Pilenes stier, psykologisk integration 
Arbejdsmodul 36: 19. og 20. juni 2026 -Pilenes stier, psykologisk integration 
Arbejdsmodul 37: 21. og 22. august 2026 -Integral terapi og det Integrale Enneagram

Arbejdsmodul 38: 18. og 19. september 2026 -Integral terapi og det Integrale Enneagram fortsat 
Arbejdsmodul 39: 23. og 24. oktober 2026 -Organisationsterapi, Gruppedynamikker, Ledelse og relationer i teams
Arbejdsmodul 40: 13. og 14. november 2026 -Organisationsterapi, Gruppedynamikker, Ledelse og relationer i teams, fortsat

Fremlæggelse- /Forsvar af hovedopgaven, 1. havldel af de studerende: 27. november 2026 
Fremlæggelse- /Forsvar af hovedopgaven, 2. halvdel af de studerende: 04.  december 2026 

Eksamen, Enneagram PsykoTerapeut (EPT) = 11. og 12. december 2026 

Supervision og egenterapi: 
Al supervision og en del af egenterapien ligger i forlængelse af undervisningen, startende fra modul 11. 
Tidspunkterne er enten: 
Fredag 16.30 til 19.30 Lørdag 16.30-19.30 eller Søndag 9-12 

Forskermodul: 

5 forsker moduler undervises online af Dansk Psykoterapuet Forening og kan tages på 3. og 4. år. Datoer kendes ikke endnu. Forskermodulerne er frivillige, dog kraftigt anbefalet. 

Hele uddannelsen i timer:

  • Teori og metode:                           693 sessioner af 45 minutter (520 timer)
  • Supervision i gruppe:                    50 sessioner af 45 minutter (37,5 time) (ligger uden for undervisningstiden)
  • Supervision:                                    150 sessioner af 45 minutter (112,5 time) (ligger i undervisningstiden)
  • EgenTerapi i gruppe:                     30 sessioner af 45 minutter (22,5 time) (ligger uden for undervisningstiden)
  • EgenTerapi/Selvrefleksion:          120 sessioner af 45 minutter (90 timer) (ligger i undervisningstiden)
  • Selvrefleksion:                                      30 sessioner af 45 minutter (22,5 time) (ligger uden for undervisningstiden)
  • Øvegruppe sessioner første år:    16 sessioner af 45 minutter (4 * 3 timer) (ligger mellem undervisningsmodulerne)
  • Øvegruppe sessioner andet år:     20 sessioner af 45 minutter (5 * 3 timer) (ligger mellem undervisningsmodulerne)
  • I alt, ekskl. tid til eksamen:             1109 sessioner af 45 minutter (832 timer).

Supervision og egenterapi (i gruppe) ligger uden for undervisningstiden med opstart efter 3 modul på andet år af uddannelsen.

Vi bruger cookies til at analysere vores traffik på hjemmesiden og til at tilpasse med vores SoMe medier. Vi deler informationerne med vores analysepartnere.     View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken på Danmarks EnneagramSkole har til formål at skabe tryghed.

En tryghed for hvordan vi behandler de oplysninger, vi indsamler fra vores kursister, studerende og andre, der registrerer deres personoplysninger i vores system eller besøger vores hjemmeside.

Vores Privatlivspolitik opdateres løbende, så der hele tiden er overensstemmelse mellem lovgivningen og vores måde at behandle dine oplysninger.

Danmarks EnneagramSkole er dataansvarlig for de oplysninger, du giver os.

Vores kontaktoplysninger er:

Danmarks EnneagramSkole

Brødregade 11, 1.sal

8900 Randers C

Mail: post@danmarksenneagramskole.dk

Telefon: 30501001

CVR: 42574163

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Studerende:

I forbindelse med optagelse på vores uddannelser, har vi brug for dit navn, dit telefonnummer, din mailadresse, en ansøgning om hvorfor du ønsker at tage uddannelsen samt oplysninger om tidligere uddannelser og erhvervserfaring. Derudover holder vi en samtale, hvor vi udarbejder et referat. Oplysninger om uddannelse og erhvervserfaring beder vi om i form af eksamensbeviser og et CV, der angiver nuværende og forhenværende arbejdssteder, ansættelsesvarighed og titler. Disse oplysninger er vi forpligtet til at indhente som et evalueret psykoterapeutisk institut.

Du kan læse mere om vores forpligtelser som et evalueret institut på www.reflektor.nu

I løbet af uddannelsen gemmer vi desuden udtalelser ifm. dine eksaminer som dokumentation for din faglige udvikling. I henhold til vores forpligtelser som et evalueret institut, uddeler og indsamler vi ligeledes spørgeskemaer om uddannelsens kvalitet, som du udfylder med navn i løbet af uddannelsen.

Modtager af vores nyhedsbrev:

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, beder vi om din mailadresse, som vi skal bruge for at kunne sende dig nyhedsbrevet. Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, sletter vi din mailadresse i vores system.

Testsystem:

Når du tager en af vores gratis tests, oplyser du dit navn og din mailadresse.

Deltager i kurser og arrangementer:

Når du tilmelder dig vores foredrag og vores kurser registrerer vi dit navn og din mailadresse på en deltagerliste, så vi kan kontakte dig og give dig praktisk information om det arrangement, du er tilmeldt.

Kontakter du os:

Når du skriver til os via kontaktformularen på vores hjemmeside, oplyser du dit navn og din mailadresse samt telefonnummer.

Hvordan anvender vi dine informationer?

Eksamensbeviser og oplysninger om erhvervserfaring:

Disse oplysninger anvender vi alene som dokumentation for at du lever op til vores adgangskrav. Oplysningerne bliver ikke videredistribueret eller overdraget til 3. part.

Danmarks Ennagramskoles nyhedsbrev og din mailadresse:

Er du tilmeldt vores nyhedsbrev, indgår din mailadresse på en liste over modtagere af vores nyhedsbrev. Ved din tilmelding giver du tilladelse til, at vores nyhedsbrev sendes til dig, når vi har nyheder.

Kontaktformularen og din mailadresse samt telefonnummer:

Når du skriver til os via kontaktformularen, bruger vi udelukkende din mailadresse eller dit telefonnummer til at svare på din henvendelse.

Mailadresse til andet brug: Når du tilmelder dig vores arrangementer, kurser og uddannelser, bruger vi din mailadresse til at kontakte dig og sende dig tilmeldingsbekræftelser, fakturaer samt praktisk og generel information om arrangementet, du er tilmeldt.

Uddannelsesrelaterede oplysninger:

I løbet af uddannelsen udarbejder og gemmer vi skriftlige udtalelser ifm. eksamen og evalueringer som dokumentation for og støtte til din faglige udvikling.

Testsystem:

Når du tager en af vores enneagramtest bruger vi din mailadresse til at sende dig resultatet af din test. Samtidig tilmeldes du automatisk til vores nyhedsbrev.

Facebook:

Når du tilmelder dig vores uddannelser opretter vi en lukket Facebook-gruppe, hvor vi bl.a. deler praktisk information og andet relevant i forhold til uddannelsen.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Vi videregiver eller overlader personoplysninger som mailadresse, navn, adresse og telefonnummer til relevante medarbejdere, herunder regnskabs- og administrativt personale.

Studerende: Optagelsesdokumenter samt oplysninger relateret til din faglige udvikling gemmes elektronisk og kan udelukkende tilgås af Danmarks Enneagramskoles indehavere og faste undervisere.

Modtager af fakturaer:

Når du handler med Danmarks Enneagramskole, sender vi dig fakturaer via din mailadresse. Vi anvender et professionelt faktureringssystem, Economic, som vi har indgået en databehandleraftale med. Det betyder, at der bliver passet godt på din mailadresse.

Hvordan gemmer vi dine informationer?

Danmarks Enneagramskole gemmer udelukkende dine oplysninger elektronisk i en Office365 cloud løsning.

Modtager vi dokumenter fra dig i papirformat, indscanner vi det og gemmer det elektronisk. Herefter makulerer vi de pågældende dokumenter.

Hvor længe gemmer vi dine informationer?

Når vi opbevarer dine personoplysninger, lægger vi vægt på dels, hvor længe vi har behov for oplysningerne, for at yde dig den service, vi gerne vil yde til dig som kunde og dels i forhold til lovgivningskravene.

I henhold til skatte- og bogføringsloven opbevarer vores bogholderi dine faktureringsoplysninger i 5 år efter vi senest har sendt dig en faktura i vores elektroniske faktureringssystem. Herefter slettes de.

Dine uddannelsesrelaterede oplysninger (eksamensbevis, oplysninger om erhvervserfaring samt evalueringsnotater om din faglige udvikling) gemmer vi ligeledes elektronisk i 5 år efter du har afsluttet uddannelsen hos Danmarks Enneagramskole. Herefter slettes de.

Mailadresser:

Du kan til en hver tid framelde dig vores nyhedsbrev ved at give os besked om at du ikke længere ønsker at modtage det.

Testsystem:

Hvis du har taget testen som en del af et forløb med din arbejdsplads, gemmer vi dine oplysninger i overensstemmelse med den aftale, vi har indgået med din arbejdsgiver om forløbet. Efter forløbet betragtes som afsluttet gemmes dine oplysninger maks. 5 år. Hvis du har taget testet som privat person, så gemmer vi maksimalt dine personoplysninger i forhold til testen i 6 mdr. Du vil dog fortsat være tilmeldt vores nyhedsbrev, medmindre du har frameldt dette.

Facebook:

Du kan til hver en tid stoppe med at følge den privat private Facebook-gruppe ved at melde dig ud af den. Du vil dermed ikke længere få information vis gruppen.

Server og hjemmesideudvikling:

Danmarks Enneagramskoles hjemmeside hostes hos Simply.com og drives vha. det professionelle værktøj WordPress.

Sociale medier:

Danmarks Enneagramskole har profiler på FacebookInstagram og LinkedIn.

Billeder:

Danmarks Enneagramskole fotograferer og filmer undervisningssituationer til markedsføringsbrug. I henhold til GDPR indhenter instituttet særskilte samtykker fra personer, som figurerer på billeder og informerer om det specifikke formål billedet skal bruges til, såfremt billedet bliver offentliggjort på instituttets hjemmeside, sociale medier eller anvendt i trykt eller online markedsføringsmateriale.

Danmarks Enneagramskole videregiver eller sælger ikke fotografier eller videosekvenser til 3. part.

Hvad er dine rettigheder?

Du kan til enhver tid bede os oplyse, hvilke informationer vi har gemt om dig. Du kan til enhver tid bede os om at slette enkelte eller alle af de oplysninger om dig, vi har gemt. Hvis du har spørgsmål, ønsker at vide noget om, hvilke oplysninger, vi har om dig eller ønsker dine oplysninger slettet, kan du kontakte os på 30501001 eller post@danmarksenneagramskole.dk.

 
Save settings
Cookies settings