TRELÅSNINGER

Workshoppen om Trelåsninger øger indsigt i vores psykologiske kapacitet og fremmer egenudvikling, herunder graden af vågenhed og bevidsthed til en mere frigjort og sund personlighed.

I forhold til Enneagrammets visdom og anden viden om personlighed, sjæl og ånd kan workshoppen om Trelåsninger give den eller de sidste brikker til puslespillet om dine egne eller andres potentielle udviklingsmuligheder.

Trelåsninger giver indsigt i vores mekaniske mønstre af adfærd der overordnet skaber ni måder, hvorpå en persons ego bliver fixeret i psyken.

Trelåsningerne forekommer med en låsning i hvert af vores centre:

 • Neocortex / logik-tankehjernen (Hoved)
 • Limbiske System / følelseshjernen (Hjerte)
 • Reptilhjernen / hjernestammen (Krop)

Samarbejdet mellem venstre- (logik) og højre- (kreative/følelser) hjernehalvdel varetages af Corpus Callosum (Hjernebjælken) og fastlåsningen eller fleksibiliteten effektiviserer vores karakter gennem graden af ubalancen eller balancen i og mellem disse centre.

Et af de mekaniske mønstre bliver vores primær fiksering, mens to andre sekundære fikseringer udvikler sig i de to andre centre og på den måde opstår Trelåsningerne.

Fikseringerne opstår som en respons til de tre instinkter og former de tre egoer der dermed er relateret til vores mange jeg’er.

Der er associeret følelser til punkterne i Enneagrammet. Når vi reagerer ud fra vores fiksering, rejser der en kaskade af emotioner fra hvert punkt. Emotionerne bevæger sig i en forudsigelig drejning med uret rundt i Enneagrammet. Trelåsningerne forekommer næsten simultant og når en fiksering blander sig med virkningen fra en anden og tredje fiksering, dikterer de tre egoer hvad en person skal gøre/ikke gøre i en given situation.

Det kan være svært at skelne hvad der sker og hvorfor det sker uden indsigt og viden om Trelåsingerne.

Der er egentligt 108 kombinationer, der oprindeligt blev navngivet Enneagons. Enneagons er beskrivende måder for vores låsningssammensætning.

I dag er disse Enneagons ofte reduceret til 27 forskellige kombinationer som vi konceptmæssigt kalder Trelåsninger.

På workshoppen arbejder vi os igennem:

 • En større forståelse af de tre intelligenscentre (krop, hjerte, hoved) og det udviklingspotentiale der gennem spirituelt arbejde ligger heri, både for dig og andre
 • De 27 forskellige beskrivelser af Trelåsninger, -når de opstår simultant
 • Den Emotionelle arousal som fikseringerne skaber rundt i Enneagrampunkterne
 • Sættene af tre-tilpasningsmekanismerne (coping) som vi svinger igennem, når Trelåsningerne er aktive i os
 • Opmærksomhed på og observering af styrkegraden i låsningerne
 • Din egen Trelåsnings indsigt og karakteristika
 • Arbejdsmetoder til Trelåsninger der øger din egen udvikling, herunder graden af vågenhed og bevidsthed til en mere frigjort og sund personlighed
 • Arbejdsmetoder, ud fra viden om Trelåsninger, der kan hjælpe andre i deres udvikling

Bemærk! Det er en forudsætning at du som minimum har kendskab til Enneagrammet på basisniveau.

Varighed: 2 dage

Tidspunkt: Når workshoppen udbydes, kan du se den under hovedmenupunktet: “KALENDER”

Sted: Danmarks EnneagramSkole: Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C.

Pris: kr. 4.500,- Der tillægges moms ved fakturering til virksomheder/kommune/skole/institution osv.

Tilmelding: post(a)danmarksenneagramskole.dk