Enneagram BasicGuide (EBG)

Danmarks EnneagramSkole ®
Enneagram BasicGuide (EBG)
Med EBG får du indsigt i en af de mest originale, vedholdende, anerkendte og gennemtrængende læringsstile i
psykologi, spiritualitet, kommunikation.

START = Torsdag den 04. marts 2021

PRIS = KLIK HER

TILMELDING = Skriv en e-mail til os på: post@danmarksenneagramskole.dk

Bemærk! Du kan godt nøjes med at deltage på den ene Part af Enneagram BasicGuide, hvis du ikke ønsker dem begge. EBG kan købes som en samlet pakke, hvorved du opnår rabat, – men hver Part kan købes enkeltvis, hvis du ikke ønsker at deltage i dem begge.

Vi er godkendt EnneagramSkole og NLP Skole. Du får både en international og dansk godkendt skolecertificering som Enneagram BasicGuide samt Grundlæggende Kommunikation og Coaching i NLP (GKC).

Med Enneagram BasicGuide (EBG) hos Danmarks EnneagramSkole har du mulighed for at tage en kortere uddannelse, hvor du får indsigt i en af de mest originale, vedholdende, anerkendte og gennemtrængende læringsstile i psykologi, spiritualitet, kommunikation.

Gennem enkelt arbejdsmetoder får du læring til at åbne op for mere af din personlige udvikling

blive mere fleksibel i din kommunikation til gavn for dig selv og dem du er sammen med i din hverdag, såvel din familie, partner og dine kollegaer på arbejdspladsen.

EBG er også udgangspunktet og et krav, hvis du ønsker at gå videre på din udviklingsrejse som: Enneagram Personality Practitioner (EPP), Enneagram Master Practitioner (EMP) og Enneagram PsykoTerapeut (EPT).

På uddannelsen lærer du hvordan vores psykologi og spiritualitet virker. Du lærer at identificere typerne og deres typemønstre, en evne og færdighed, som ikke alle mestre selv om de har arbejdet med Enneagrammet i flere år. Du lærer at forstå hvordan du ikke sætter folk i kasser, men ser deres iboende værdier og potentialer. Vi arbejder både med de udfordringer og positive kvaliteter, som vi hver især indeholder.

Den grundlæggende Enneagramviden er noget af den vigtigste læring for vores videre psykologiske og spirituelle udvikling, hvorfor det er vigtigt at den fundamentale Enneagram-læring foretages og gennemføres ordentligt.

Dit udbytte

Du vil opnå følgende ved at deltage på uddannelsen:

Få grundlæggende Gurdjieff viden; en læring der giver dig yderligere og ikke traditionel indsigt i dig selv.

Lære at forstå og kende til vores psykologiske og jordnære spirituelle egenskaber. Du får viden om vores personlighed og hvordan vi herigennem udtrykker os og oplever verden vidt forskelligt.

Få læring i Enneagram-typernes ni psykologiske og spirituelle udviklingsniveauer og kan følge hvordan vores ”type” er meget forskellig, når vi lever i højt niveau med sund opførsel, og når vi fungerer i usund opførsel, og samtidig forstår at begge niveauer er aspekter af den samme personlighedstyper.

Indsigt i hvordan typerne påvirker hinanden med sine laster og gavnlige værd.

Forståelse for hvordan de forskellige typer arbejder sammen, både privat og professionelt, herunder hvordan de håndterer pressede situationer i en hektisk hverdag med forandringer.

Få læring i Systemisk Tankegang, noget af det vigtigste og basale i arbejdet med andre mennesker. Du lærer bl.a. om anerkende samtaler, hvordan du arbejder undersøgende, nysgerrigt og med cirkulært sprogbrug samt tankeprocesser. Endvidere hvordan vi inddeler menneskets erkendelse og handlinger i tre forskellige områder (domæner).

Læs videre…

Få grundlæggende Gestalt viden der giver vi dig indsigt i hvordan dine levevilkår kan være stillet i orden og helhed og hvordan enhver er ansvarlig for sine egne valg og handlinger indenfor de rammer, der sættes af omgivelserne; de vilkår du har nu.

Indsigt og grundlæggende viden om NLP, der er en forbindelse mellem neurologiske processer (neuro-), sprog (sproglige – lingvistisk) og adfærdsmønstre lært gennem erfaring (programmering). Disse processer kan ændres og optimeres for at nå specifikke mål i livet. NLP er et system til forståelse og brug af kommunikation, der virkelig betyder noget. Det gælder både verbal og ikke-verbal kommunikation. Med NLP kan du blive god til at mestre kommunikation og blive mere vågen på din egen adfærd. De fleste mennesker er ikke klar over, at kommunikation er så meget mere end interaktion mellem mennesker. Der findes en hel verden af kommunikation i dit sind og krop. Det indre liv – din tankegang, holdning og følelser – der er en aktiv form for kommunikation.

Unikke metoder der giver dig mulig adgang til flere af dine menneskelige potentialer.

Fremgangmåder til at udvikle samspillet med andre mennesker.

Effektivisering af stile der styrker din kommunikation.

Øget retning og fokus på din personlige udvikling.

Udbytte for din virksomhed

Din virksomhed vil opnå følgende ved at sende dig på uddannelse:

En medarbejder med færdigheder til at styrke samarbejdet og sammenholdet i teamet eller afdelingen.

En medarbejder/leder, der er trænet i at arbejde med andre mennesker, herunder, situationer med forandringer, pres, krævende mål og andre udfordringer.

En medarbejder/leder der kan inspirere og motivere andre til at træde ind i og løse opgaverne på en smidig og bæredygtig facon.

EBG er også del 1, af første året af Enneagram PsykoTeraPeut (EPT) uddannelsen.

OBS ! Såfremt du ønsker at studerer til Enneagram PsykoTerapeut (EPT), skal du søge optagelse til denne uddannelse inden du starter ud på Enneagram BasicGuide (EBG), således du fra start er en del af og følger den studiegruppe der studerer til EPT (se EPT uddannelsen, under: “Optagelseskriterier” for at se hvordan du skriver din ansøgning og hvilke optagelseskrav, du skal honorerer).

EBG består af Enneagram Part I og Enneagram Part II.

Bemærk! Du kan godt nøjes med at deltage på den ene Part af Enneagram BasicGuide, hvis du ikke ønsker dem begge. EBG kan købes som en samlet pakke, hvorved du opnår rabat, – men hver Part kan købes enkeltvis, hvis du ikke ønsker at deltage i dem begge.

Hver Part består af 2 * 2 dage (4 dage). Det vil sige at hele Enneagram BasicGuide består af 4 * 2 dages uddannelse, (8 dage i alt). Uddannelsen har en varighed af 5 måneder med ca. 1 modul pr. måned, selvfølgelig afbrudt af ferier og helligdage.

Enneagram Part I, (2 * 2 dage):

Modul 01, (2 dage):     Grundlæggende Gurdjieff viden og grundlæggende Enneagram viden

Modul 02, (2 dage):     Systemisk Tænkning – Joharis vindue og Enneagram-typerne

Litteratur Part I, for EBG deltagere:

 1. Enneagrammet, din personlige udviklingsvej, Helene Makani. ISBN: 9788740965827. – Side 11 – 131

Litteratur Part I, for EPP, EMP og EPT studerende:

 1. Enneagrammet, din personlige udviklingsvej, Helene Makani. ISBN: 9788740965827. – Side 11 – 131
 2. Enneagrammets Visdom, Don Richard Riso & Russ Hudson. ISBN: 9788799040308. – Side 21 – 198
 3. Grundbog i NLP 1., Kommunikation og terapi, Ole Vadum Dahl. ISBN: 8772309032. – Side 11 – 119
 4. Forstået og forstyrret, Om systemisk og narrativ pædagogik, Jørgen Riber. ISBN: 8741202120. – Side 7 – 71

Enneagram Part II, (2 * 2 dage):

Modul 03, (2 dage):     Grundlæggende Enneagram viden – Grundlæggende Gestalt viden og Grundlæggende NLP viden

Modul 04, (2 dage):     Psykopatologi – Enneagrammets Psykologiske Udviklingsniveauer-/Sundhedsniveauer

Litteratur Part II, for EBG deltagere:

 1. Enneagrammet, din personlige udviklingsvej, Helene Makani. ISBN: 9788740965827. – Side 132 – 260

Litteratur Part II, for EPP, EMP og EPT studerende:

 1. Enneagrammet, din personlige udviklingsvej, Helene Makani. ISBN: 9788740965827. – Side 132 – 260
 2. Enneagrammets Visdom, Don Richard Riso & Russ Hudson. ISBN: 978-87-990403-0-8. – Side 199 – 405
 3. Grundbog i NLP 1., Kommunikation og terapi, Ole Vadum Dahl. ISBN: 8772309032. – Side 120 – 217
 4. Forstået og forstyrret, Om systemisk og narrativ pædagogik, Jørgen Riber. ISBN: 8741202120. – Side 72 – 136

Undervisningsform:

Undervisningen og træningen består i en vekselvirkning mellem oplæg og demonstrationer af arbejdsmetoder fra vores erfarne lærere, og dels som individuelle praktiske øvelser og praktiske øvelser i grupper, hvor du får færdighedstræning i det læringsstof der er i kursusforløbet. Der vil blive brugt flere forskellige former for feedback/supervision. Undervisningen er krydret med musik og en gang i mellem vil der også blive brugt små videoklip. Undervisningsformen er både nærværende, fordybende, rolig, energifyldt, motiverende, og engagerende.

Øvegrupper:

Deltagerne etablerer selvstændigt øvegruppe-sessioner mellem hvert modul. Såfremt deltageren ønsker at få et  Enneagram BasicGuide med eksamen og certificeringsgodskendelse, skal den studerende deltage i minimum 1 øvegruppe-session ud af 3 mulige på dette kursusforløb . Hver øvegruppe-session har en varighed af minimum 3 timer

Inden du kan blive eksamineret og certificeret i Enneagram BasicGuide (EBG) skal følgende være på plads:

 • Uddannelse Enneagram Part I til og med Part II skal være gennemført
 • Læsning af litteraturlistens pensum for Part I og Part II skal være gennemført
 • Deltagelse i mellemliggende øvegruppe-sessioner (minimum 1 ud af 3) skal være gennemført

Selve eksamen og certificeringen:

 • En skriftlig eksamen af 1,5 times varighed.

Den afsluttende eksamensprøve og certificering for Enneagram BasicGuide (EBG) er valgfri og er derfor ikke inkluderet i kursusprisen. Den har en varighed på 1,5 time svarende til 2 sessioner af 45 minutter.

Vælger du eksamensprøven og består du, får du et godkendt eksamens- og certificeringsbevis på at have gennemført og bestået Enneagram BasicGuide. Hvis du ikke ønsker eksamen og certificeringen, vil du stadig få et bevis på hver Enneagram Part du har gennemført.

Undervisningstid:

Undervisning i teori og metode: 8 dage af 6,5 time = 69 sessioner af 45 minutter, 52  timer. (Tiden er ekskl. tiden til øvegrupper og eksamenstid).

Tid inkl. eksamensprøven og certificering: 8 dage og 1,5 time, 71 sessioner af 45 minutter, svarende til 53,5 time.

Investering:

Bemærk! Du kan godt nøjes med at deltage på den ene Part af Enneagram BasicGuide, hvis du ikke ønsker dem begge. EBG kan købes som en samlet pakke, hvorved du opnår rabat, – men hver Part kan købes enkeltvis, hvis du ikke ønsker at deltage i dem begge.

Hver Part = kr. 4.900,-.

Det vil sige, hvis hver Part købes enkeltvis, er den samlede pris for Enneagram Part I og Part II  = kr. 9.800,-

Men vi giver en introduktionsrabat på Part I på kr. 2.400,- Det vil sige Part I, inkl. rabat kun koster kr. 2.500,-

Ved samlet køb af Enneagram Part I og Part II, opnås der yderligere en rabat på kr.  500,-

Pris i alt, inkl. rabatter = kr. 6.900,- (ekskl. eksamensprøven og certificering)

Pris for eksamensprøven og certificering til Enneagram BasicGuide er = kr. 900,-

OBS! Hvis du har brug for at betale i rater, kan vi også finde en løsning på det.

Der tillægges moms ved fakturering til virksomheder/kommune/skole/institution osv.

Anskaffelse af bøger (pensumlæsning jf. litteraturlisten) er deltagerens eget ansvar og udgifter hertil er ikke inkluderet i kursusprisen.

Tilmelding på:

post@danmarksenneagramskole.dk

OBS ! Såfremt du ønsker at studerer til Enneagram PsykoTerapeut (EPT), skal du søge optagelse til denne uddannelse inden du starter ud på Enneagram BasicGuide (EBG), således du fra start er en del af og følger den studiegruppe der studerer til EPT (se EPT uddannelsen, under: “Optagelseskriterier” for at se hvordan du skriver din ansøgning og hvilke optagelseskrav, du skal honorerer).

EBG er også del 1, af første året af Enneagram PsykoTeraPeut (EPT) uddannelsen.