Enneagram Master Practitioner (EMP)

Danmarks EnneagramSkole ®
Enneagram Master Practitioner (EMP)
EMP er en helt unik og effektiv uddannelse i psykologisk og spirituel udvikling.
Vi garanterer dig, at du får svært ved at finde en uddannelse der giver dig flere konkrete, virkningsfulde og agile arbejdsmetoder.
Den er aktuel for dig der ønsker personlig udvikling med reelt indre forandringsarbejde.
Du bliver dygtig til at arbejde i forhold til både menneskelige og forretningsmæssige egenskaber.

START = Torsdag den 10. marts 2022 kl. 15.30

For at kunne indtræde på EMP uddannelsen er det en forudsætning at du er uddannet som både som Enneagram BasicGuide (EBG) og som Enneagram Personality Practitioner (EPP). Du kan starte på EBG uddannelsen torsdag den 04. marts 2021, eller på Enneagram Personality Practitioner torsdag den 09. september 2021.

PRIS = KLIK HER

TILMELDING = Skriv en e-mail til os på: post@danmarksenneagramskole.dk

Bemærk! Du kan godt deltage på uddannelsens MasterClass, selv om du ikke ønsker at studere til Enneagram Master Practitioner. EMP Uddannelsen kan købes som en samlet pakke, hvorved du opnår rabat, – men hver MasterClass kan også købes enkeltvis, hvis du ikke ønsker at studere til Enneagram Master, eller Enneagram PsykoTerapeut (EPT), eller ønsker at deltage i dem alle.

Vi er godkendt EnneagramSkole og NLP Skole. Du får både en international og dansk godkendt skolecertificering som Enneagram Master Practitioner og NLP Master Practitioner.

EMP er en helt unik og effektiv uddannelse i psykologisk og spirituel udvikling. Den er aktuel for dig der ønsker personlig udvikling med reelt indre forandringsarbejde. Den er for dig, der ønsker og kan lide at arbejde psykologisk med andre. Du vil mestre at yde dyb og særlig hjælp til andre.

Selv om uddannelsen er stærk i forhold til at kunne arbejde med andre i deres udviklingsarbejde, er der flere deltagere der kun tager den for sin egen udviklings skyld.

Du bliver dygtig til at arbejde i forhold til både menneskelige og forretningsmæssige egenskaber.

På EMP Uddannelsen vil du gennemgå en særlig personlig udviklingsrejse, men derudover får du også en stor mængde brugbare færdigheder i forhold til dit virke i erhvervslivet.

Vi garanterer dig, at du får svært ved at finde en uddannelse der giver dig flere konkrete, effektive og agile arbejdsmetoder. Den er stærk i forhold til at skabe og vedligeholde gode relationer.

EMP er en uddannelsen på Master niveau, hvorfor du lærer at arbejde innovativt og avanceret med Enneagrammet i forbindelse med personligt udviklingsarbejde, udviklingssamtaler, møder, forandringer, projekter og ikke mindst daglig drift. Uddannelsen er virkningsfuld i forhold til eksempelvis ledelse, kommunikation, samarbejde, arbejdet mod mål, frembringelse af toppræstationsmønstre, stresshåndtering, trivsel, positiv psykologi, ressourcetilstande, den svære samtale, anerkendende samtaler (AI), forandringsarbejde, inspiration og motivation samt ejerskab, formidling/præsentation, salg, parforholdet, familierelationer, børneopdragelse, sårbare familier og børn, id/ego/superego, instinkter og instinktvarianter, værdier, overbevisniner, indre kritiker og skyggesider, uudnyttet talenter, balancering af vores intelligenscentre m.v.

Uddannelsen indeholder et indgående Enneagramarbejde med EQ (Emotionel Intelligens), SQ (Social Intelligens), GQ (Gut Intelligens) og Hovedintelligens (udover IQ).

Vi arbejder også med gestaltterapi og radikalt åndedrætsarbejde, men hele tiden med omdrejningspunkt i Enneagrammet.

Det er ikke kun på et teoretisk plan, vi underviser i Enneagrammet. Vi differentierer os specielt i forhold til at gøre læringen nærværende og stærk brugbar, således du virkelig kan anvende den i praksis. Vi fokuserer på, at du lever den og den bliver en del af dig.

EMP Uddannelsen har en varighed af 1 år, (altså 2 år i alt, inkl. EBG og EPP). Med den varighed kan vi virkelig gå i dybden med læringen.

EMP er også andet året af Enneagram PsykoTeraPeut (EPT) uddannelsen.

EMP Uddannelsen består af Enneagram MasterClass I til og med MasterClass V

Bemærk! Du kan godt deltage på uddannelsens MasterClass, selv om du ikke ønsker at studere til Enneagram Master Practitioner. EMP Uddannelsen kan købes som en samlet pakke, hvorved du opnår rabat, – men hver MasterClass kan også købes enkeltvis, hvis du ikke ønsker at studere til Enneagram Master, eller Enneagram PsykoTerapeut (EPT), eller ønsker at deltage i dem alle.

Hver MasterClass består af 2 * 2 dage (4 dage). Det vil sige at hele Enneagram Master Practitioner består af 10 * 2 dages uddannelse, (20 dage i alt). Uddannelsen har en varighed af 1 år med ca. 1 modul pr. måned, selvfølgelig afbrudt af ferier og helligdage.

Enneagram MasterClass I, (2 * 2 dage):

Modul 11, (2 dage):      Psykisk struktur, indre kritiker og grundmodel til terapeutisk samtale samt intro til supervision og egenterapi

Modul 12, (2 dage):     Skygge arbejde, Vrede håndtering og det multihistorelle univers i narrativ terapi

Litteratur MasterClass I, for EMP og EPT studerende:

 1. Psykoterapi & psykoterapeutisk supervision, David Camacho, Kirsa Dechlis, Anette Wiklund. ISBN: 9788793724495. – Side 7 – 40.
 2. Gestaltterapi, Hanne Hostrup, ISBN: 9788741253039. – Side 7 – 56.
 3. Grundbog i Gestaltterapi, Frederick Perls, Poul Goodman, Ralf Hefferline. ISBN: 9788741843087. – Side 9 – 46.
 4. Gestaltterapiens metode, Frederick Perls. ISBN: 9788741203256. – Side 7 – 33.
 5. Narrativ supervision og vejledning, Lasse Offenberg, Allan og Anette Holmgren. ISBN: 9788799834006. – Side 9 – 54.
 6. Kort over narrative landskaber, Michael White. ISBN: 9788741251479. – Side 9 – 76.

Enneagram MasterClass II, ( 2 * 2 dage):

Modul 13, (2 dage):     Sprog, Sprogmønster arbejde og opstart af Supervision (uden for undervisningstiden)

Modul 14, (2 dage):     Sprog fortsat og oplæg i metateori

Litteratur MasterClass II, for EMP og EPT studerende:

 1. Psykoterapi & psykoterapeutisk supervision, David Camacho, Kirsa Dechlis, Anette Wiklund. ISBN: 9788793724495. – Side 41 – 82.
 2. Gestaltterapi, Hanne Hostrup, ISBN: 9788741253039. – Side 57 – 114.
 3. Grundbog i Gestaltterapi, Frederick Perls, Poul Goodman, Ralf Hefferline. ISBN: 9788741843087. – Side 47 – 89.
 4. Gestaltterapiens metode, Frederick Perls. ISBN: 9788741203256. – Side 34 – 69.
 5. Narrativ supervision og vejledning, Lasse Offenberg, Allan og Anette Holmgren. ISBN: 9788799834006. – Side 55 – 114.
 6. Kort over narrative landskaber, Michael White. ISBN: 9788741251479. – Side 77 – 140.

Enneagram MasterClass III, (2 * 2 dage):

Modul 15, (2 dage):     Værdi- og Essensarbejde

Modul 16, ( 2dage):     Værdi- og Essensarbejde fortsat

Litteratur MasterClass III, for EMP og EPT studerende:

 1. Psykoterapi & psykoterapeutisk supervision, David Camacho, Kirsa Dechlis, Anette Wiklund. ISBN: 9788793724495. – Side 83 – 118.
 2. Gestaltterapi, Hanne Hostrup, ISBN: 9788741253039. – Side 115 – 182.
 3. Grundbog i Gestaltterapi, Frederick Perls, Poul Goodman, Ralf Hefferline. ISBN: 9788741843087. – Side 90 – 152.
 4. Gestaltterapiens metode, Frederick Perls. ISBN: 9788741203256. – Side 70 – 92.
 5. Narrativ supervision og vejledning, Lasse Offenberg, Allan og Anette Holmgren. ISBN: 9788799834006. – Side 115 – 164.
 6. Kort over narrative landskaber, Michael White. ISBN: 9788741251479. – Side 141 – 227.
 7. Yderligere læsning, kun for EPT studerende: Psykoterapi, Teori og forskning, Esben Hougaard. ISBN: 9788771586855. – Side 13 – 76.

Enneagram MasterClass IV, ( 2 * 2 dage):

Modul 17, ( 2 dage): Uudnyttet Talenter

Modul 18, (2 dage): Uudnyttet Talenter fortsat

Litteratur MasterClass IV, for EMP og EPT studerende:

 1. Psykoterapi & psykoterapeutisk supervision, David Camacho, Kirsa Dechlis, Anette Wiklund. ISBN: 9788793724495. – Side 119 – 142.
 2. Gestaltterapi, Hanne Hostrup, ISBN: 9788741253039. – Side 183 – 237.
 3. Grundbog i Gestaltterapi, Frederick Perls, Poul Goodman, Ralf Hefferline. ISBN: 9788741843087. – Side 155 – 203.
 4. Gestaltterapiens metode, Frederick Perls. ISBN: 9788741203256. – Side 93 – 121.
 5. Narrativ supervision og vejledning, Lasse Offenberg, Allan og Anette Holmgren. ISBN: 9788799834006. – Side 165 – 214.
 6. Kort over narrative landskaber, Michael White. ISBN: 9788741251479. – Side 229 – 294.
 7. Yderligere læsning, kun for EPT studerende: Psykoterapi, Teori og forskning, Esben Hougaard. ISBN: 9788771586855. – Side 77 – 144.

Enneagram MasterClass V, ( 2 * 2 dage):

Modul 19, (2 dage):     Bodyfulness, Heartfulness og introduktion til Gestaltterapi

Modul 20, (2 dage):     Mindfulness, Meditation, Radikalt Åndedrætsarbejde og Kontaktformer i gestaltterapi

Litteratur MasterClass V, for EMP og EPT studerende:

 1. Psykoterapi & psykoterapeutisk supervision, David Camacho, Kirsa Dechlis, Anette Wiklund. ISBN: 9788793724495. – Side 143 – 166.
 2. Gestaltterapi, Hanne Hostrup, ISBN: 9788741253039. – Side 238 – 279.
 3. Grundbog i Gestaltterapi, Frederick Perls, Poul Goodman, Ralf Hefferline. ISBN: 9788741843087. – Side 204 – 237.
 4. Narrativ supervision og vejledning, Lasse Offenberg, Allan og Anette Holmgren. ISBN: 9788799834006. – Side 215 – 244.
 5. Kort over narrative landskaber, Michael White. ISBN: 9788741251479. – Side
 6. Yderligere læsning, kun for EPT studerende: Psykoterapi, Teori og forskning, Esben Hougaard. ISBN: 9788771586855. – Side 145 – 225.

Undervisningsform:

Undervisningen og træningen består i en vekselvirkning mellem oplæg og demonstrationer af arbejdsmetoder fra vores erfarne lærere, og dels som individuelle praktiske øvelser og praktiske øvelser i grupper, hvor du får færdighedstræning i det læringsstof der er i uddannelsesforløbet. Der vil blive brugt flere forskellige former for feedback/supervision. Undervisningen er krydret med musik og en gang i mellem vil der også blive brugt små videoklip. Undervisningsformen er både nærværende, fordybende, rolig, energifyldt, motiverende, og engagerende.

Øvegrupper:

De studerende etablerer selvstændigt øvegruppe-sessioner mellem hvert modul. Såfremt den studerende vil eksamineres og certificeres som Enneagram Master Practitioner, skal den studerende deltage i minimum 5 øvegruppe-sessioner ud af 9 mulige på dette uddannelsesforløb. Hver øvegruppe-session har en varighed af minimum 3 timer.

Inden du kan blive eksamineret og certificeret som Enneagram Master Practitioner (EMP) skal følgende være på plads:

 • Enneagram BasicGuide og dets afsluttende eksamensprøve og certificering skal være gennemført
 • Eksamination og certificering som Enneagram Personality Practitioner skal være gennemført
 • MasterClass I til og med V skal være gennemført
 • Læsning af litteraturlistens pensum for første og andet året skal være gennemført
 • Deltagelse i mellemliggende øvegruppe-sessioner (minimum 5 ud af 9) skal være gennemført
 • Den skriftlige Enneagram Modelingopgave på minimum 10 A4 sider skal være afleveret
 • En Log-bog over 20 gennemførte klientsessioner med Enneagram forandringsarbejde af minimum 45 minutters varighed skal være afleveret

Selve eksamen- og certificeringsmodulet:

 • Der afvikles en afsluttende skriftlig prøve af 2,5 timers varighed
 • Der afvikles en afsluttende mundtlig prøve af 10 – 15 minutters varighed
 • Der afvikles en afsluttende praktisk prøve i forandringsarbejde af 60 minutters varighed, inkl. feedback med en udefrakommende fokusperson (klient)

Både den skriftlige- og mundtlige prøve bedømmes ud fra den normale karakterskala fra -3 til 12.

Log-bog bedømmes med bestået/ikke bestået.

Eksamens- og certificeringsmodul for Enneagram Master Practitioner (EMP) er valgfri og er derfor ikke inkluderet i uddannelsesprisen. Det har en varighed på 2,5 dag af 6,5 time svarende til 21 sessioner af 45 minutter, (16 timer og 15 minutter). Moduelt afvikles over to dage, inkl. aftenen på anden dagen, derfor 2,5 dag.

Vælger du eksamens- og certificeringsmodulet og består du, får du et godkendt eksamens- og certificeringsbevis som Enneagram Master Practitioner. Hvis du ikke ønsker eksamen og certificeringen, vil du stadig få et bevis på hver af de MasterClass som du har gennemført.

Undervisningstid:

Undervisning i teori og metode: 20 dage af 6,5 time = 173 sessioner af 45 minutter (130 timer).  (Tiden er ekskl. tiden til øvegrupper og eksamenstid).

Tid inkl. eksamen- og certificeringsmodulet: 22,5 dage, 194 sessioner af 45 minutter (146 timer og 15 minutter).

Investering:

Bemærk! Du kan godt deltage på uddannelsens MasterClass, selv om du ikke ønsker at studere til Enneagram Master Practitioner. EMP Uddannelsen kan købes som en samlet pakke, hvorved du opnår rabat, – men hver MasterClass kan også købes enkeltvis, hvis du ikke ønsker at deltage i dem alle.

Hver MasterClass = kr. 5.900,-

Såfremt hver MasterClass købes enkeltvis, er den samlede pris for MasterClass I til og med V kr. 29.500,-

Ved samlet køb af MasterClass I til og med V, opnås der rabat kr.  1.800,-. Pris i alt, inkl. rabat  kr. 27.700,- (ekskl. eksamen- og certificeringsmodulet).

Pris for eksamen- og certificeringsmodulet til Enneagram Master Practition er = kr. 3.400,-

OBS! Hvis du har brug for at betale i rater, kan vi også finde en løsning på det.

Alle beløb tillægges moms ved fakturering til virksomheder/kommune/skole/institution osv.

Anskaffelse af bøger (pensumlæsning jf. litteraturlisten) er den studerendes eget ansvar og udgifter hertil er ikke inkluderet i uddannelsesprisen.

Tilmelding på:

post@danmarksenneagramskole.dk

EMP er også, af andet året af Enneagram PsykoTeraPeut (EPT) uddannelsen.