Enneagram Personality Practitioner (EPP)

Danmarks EnneagramSkole ®
Enneagram Personality Practitioner (EPP)
En EPP er en yderst nyttig og ressourcefuld Praktiker, der anvender Enneagrammet til at arbejde med sig selv og hjælpe andre i deres udviklingsarbejde.

START = Torsdag den 09. september 2021 kl. 15.30

PRIS = KLIK HER

TILMELDING = Skriv en e-mail til os på: post@danmarksenneagramskole.dk

Bemærk! Du kan godt deltage på uddannelsens Enneagram Part(er), selv om du ikke ønsker at studere til Enneagram Personality Practitioner. EPP Uddannelsen kan købes som en samlet pakke, hvorved du opnår rabat, – men hver Part kan også købes enkeltvis, hvis du ikke ønsker at deltage i dem alle.

Vi er godkendt EnneagramSkole og NLP Skole. Du får både en international og dansk godkendt skolecertificering som Enneagram Personality Practitioner og NLP Practitioner.

En EPP er en yderst nyttig og ressourcefuld Praktiker, der anvender Enneagrammet til at arbejde med sig selv og blive en bedre udgave af sig selv. Endvidere hjælper en EPP andre i deres udviklingsproces med Enneagrammets visdom som omdrejningspunkt.

Som EPP lærer du igennem selvobservation og selvledelse at skabe egen-udvikling samt bidrage til positiv forandring hos mennesker.

En EPP kan arbejde med mennesker i forhold til alle livsområder og alle forretningsområder, herunder bl.a. personlig udvikling, ledelse, salg, samarbejde, parforhold, familie, – men vedkommende vil ofte have specialiseret sig i indenfor et bestemt område. Eksempelvis kan en person der har erfaring fra arbejde i sundhedsvæsenet have et særligt fokus på mennesker med sundhedsmæssige skavanker eller ønsker, herunder stress, mild depression eller velvære som mål.

En EPP vil være i stand til at arbejde effektiv med deres eksisterende menneskelige og faglige kompetencer kombineret med deres Enneagram-færdigheder.

Som EPP frembringer du en ny og skærpet bevidsthed på potentialer, motivation, balance, naturlighed, ressourcer, indre ro og hvordan de tilvejebringes.

Du lærer om typernes adfærd og i særdeleshed om motiver, intentioner og hensigter bag adfærden.

På uddannelsen lærer du at arbejde effektivt og professionelt med anvendelse af Enneagrammet i forskellige sammenhænge.

På EPP delen starter det virkelig reelle indre forandringsarbejde. Du kan ikke tænke dig til højere bevidsthedstilstande, derfor begynder du en intensiv arbejds- og træningsproces på uddannelsen, så du lever dem mere og mere.

EPP er også del 2, af første året af Enneagram PsykoTeraPeut (EPT) uddannelsen.

EPP Uddannelsen består af Enneagram Part III til og med Part V

Bemærk! Du kan godt deltage på uddannelsens Enneagram Part(er), selv om du ikke ønsker at studere til Enneagram Personality Practitioner. EPP Uddannelsen kan købes som en samlet pakke, hvorved du opnår rabat, – men hver Part kan også købes enkeltvis, hvis du ikke ønsker at deltage i dem alle.

Hver Part består af 2 * 2 dage (4 dage). Det vil sige at hele Enneagram Personality Practitioner består af 6 * 2 dages uddannelse, (12 dage i alt). Uddannelsen har en varighed af 7 måneder med ca. 1 modul pr. måned, selvfølgelig afbrudt af ferier og helligdage.

Enneagram Part III, (2 * 2 dage):

Modul 05, (2 dage):     Temperamenter, Objektrelationer
Modul 06, (2 dage):     Barndomsmønstre og Jeg-grænser

Litteratur Part III, for EPP studerende:

 1. Grundbog i NLP 2., Kommunikation og terapi, Ole Vadum Dahl. ISBN: 8772309059. – Side 13 – 84

Litteratur Part III, for EMP og EPT studerende:

 1. Grundbog i NLP 2., Kommunikation og terapi, Ole Vadum Dahl. ISBN: 8772309059. – Side 13 – 84
 2. Personality Types, Don Richard Riso with Russ Hudson. ISBN: 9780395798676. – Side 27 – 172
 3. Coaching, og kunsten at leve, Ole Vadum Dahl. ISBN: 9788721027247. – Side 9 – 86
 4. Forstået og forstyrret, Om systemisk og narrativ pædagogik, Jørgen Riber. ISBN: 8741202120. – Side 137 – 199

Enneagram Part IV, (2 * 2 dage):

Modul 07, (2 dage):     Instinkter og Midtvejsevalueringsprøve
Modul 08, (2 dage):     27 Instinkt-varianter (sub-typer)

Litteratur Part IV, for EPP studerende:

 1. Grundbog i NLP 2., Kommunikation og terapi, Ole Vadum Dahl. ISBN: 8772309059. – Side 85 – 157

Litteratur Part IV, for EMP og EPT studerende:

 1. Grundbog i NLP 2., Kommunikation og terapi, Ole Vadum Dahl. ISBN: 8772309059. – Side 85 – 157
 2. Personality Types, Don Richard Riso with Russ Hudson. ISBN: 9780395798676. – Side 173 – 337
 3. Coaching, og kunsten at leve, Ole Vadum Dahl. ISBN: 9788721027247. – Side 87 – 160

Enneagram Part V, (2 * 2 dage):

Modul 09, (2 dage):     Sociale grupper – Harmoniske grupper
Modul 10, (2 dage):     Konflikthåndtering

Litteratur Part V, for EPP studerende:

 1. Grundbog i NLP 2., Kommunikation og terapi, Ole Vadum Dahl. ISBN: 8772309059. – Side 158 – 231

Litteratur Part V, for EMP og EPT studerende:

 1. Grundbog i NLP 2., Kommunikation og terapi, Ole Vadum Dahl. ISBN: 8772309059. – Side 158 – 231
 2. Personality Types, Don Richard Riso with Russ Hudson. ISBN: 9780395798676. – Side 338 – 493
 3. Coaching, og kunsten at leve, Ole Vadum Dahl. ISBN: 9788721027247. – Side 161 – 277

Undervisningsform:

Undervisningen og træningen består i en vekselvirkning mellem oplæg og demonstrationer af arbejdsmetoder fra vores erfarne lærere, og dels som individuelle praktiske øvelser og praktiske øvelser i grupper, hvor du får færdighedstræning i det læringsstof der er i uddannelsesforløbet. Der vil blive brugt flere forskellige former for feedback/supervision. Undervisningen er krydret med musik og en gang i mellem vil der også blive brugt små videoklip. Undervisningsformen er både nærværende, fordybende, rolig, energifyldt, motiverende, og engagerende.

Øvegrupper:

De studerende etablerer selvstændigt øvegruppe-sessioner mellem hvert modul. Såfremt den studerende vil eksamineres og certificeres som Enneagram Personality Practitioner, skal den studerende deltage i minimum 3 øvegruppe-sessioner ud af 5 mulige på dette uddannelsesforløb. Hver øvegruppe-session har en varighed af minimum 3 timer.

Inden du kan blive eksamineret og certificeret som Enneagram Personality Practitioner (EPP) skal følgende være på plads:

 • Enneagram BasicGuide og dets afsluttende eksamensprøve og certificering skal være gennemført
 • Uddannelse Enneagram Part I til og med V skal være gennemført
 • Midtvejsevalueringsprøven skal være gennemført
 • Læsning af litteraturlistens pensum for første året skal være gennemført
 • Deltagelse i mellemliggende øvegruppe-sessioner (minimum 3 ud af 5) skal være gennemført

Selve eksamens- og certificeringsmodulet:

 • En afsluttende skriftlig prøve af 1,5 times varighed
 • En afsluttende mundtlig prøve af 5 – 10 minutters varighed
 • En afsluttende praktisk prøve af 30 minutter, i gruppe, hvor I som team arbejder som Enneagram Personality Practitioner med en anden fra holdet som fokusperson (klient)

Både den skriftlige-, mundtlige- og praktiske- prøve bedømmes ud fra den normale karakterskala fra -3 til 12.

Eksamens- og certificeringsmodul for Enneagram Personality Practitioner (EPP) er valgfri og er derfor ikke inkluderet i uddannelsesprisen. Det har en varighed på 1 dag af 6,5 time svarende til 9 sessioner af 45 minutter.

Vælger du eksamens- og certificeringsmodulet og består du, får du et godkendt eksamens- og certificeringsbevis som Enneagram Personality Practitioner. Hvis du ikke ønsker eksamen og certificeringen, vil du stadig få et bevis på hver Enneagram Part som du har gennemført.

Undervisningstid:

Undervisning i teori og metode: 12 dage af 6,5 time = 104 sessioner af 45 minutter, 78  timer. (Tiden er ekskl. tiden til øvegrupper og eksamenstid).

Tid inkl. eksamen- og certificeringsmodulet: 13 dage, 113 sessioner af 45 minutter, svarende til 84,5 time.

Investering:

Bemærk! Du kan godt deltage på uddannelsens Enneagram Part(er), selv om du ikke ønsker at studere til Enneagram Personality Practitioner. EPP Uddannelsen kan købes som en samlet pakke, hvorved du opnår rabat, – men hver Part kan også købes enkeltvis, hvis du ikke ønsker at deltage i dem alle.

Hver Part = kr. 4.900,-

Såfremt hver Part købes enkeltvis, er den samlede pris for Part III til og med V kr. 14.700,-

Ved samlet køb af part III til og med V, opnås der rabat kr.  1.800,-. Pris i alt, inkl. rabat  kr. 12.900,- (ekskl. eksamen- og certificeringsmodulet).

Pris for eksamen- og certificeringsmodulet til Enneagram Personality Practition er = kr. 2.800,-

OBS! Hvis du har brug for at betale i rater, kan vi også finde en løsning på det.

Alle beløb tillægges moms ved fakturering til virksomheder/kommune/skole/institution osv.

Anskaffelse af bøger (pensumlæsning jf. litteraturlisten) er den studerendes eget ansvar og udgifter hertil er ikke inkluderet i uddannelsesprisen.

Tilmelding på:

post@danmarksenneagramskole.dk

EPP er også del 2, af første året af Enneagram PsykoTeraPeut (EPT) uddannelsen.