FamilieGlæde

Danmarks EnneagramSkole®

FamilieGlæde
Det mest dybfølte ønske i et forældrehjerte er at opleve sit barn finde mening med livet, have livsglæde, indre ro og harmoni, - ikke succes.
Sammen kan I bygge værdier i familien som er værdige at mindes og bygge videre på

Med FamilieGlæde får I mulighed for at udvikle jer som individer og sammen som en familie i enhed.

I barndommen bliver vi kultiveret og får skabt vores værdier, derfor har vi som forældre eller fagpersonale omkring børn et indre moralsk kompas og integritet til at skabe gode og sunde rammer for børn. Vi har som menneske et bedre sundt udgangspunkt, hvis vi arbejder med at regulere vores arousal, (vores vågenhed, ophidselse uden for normalområdet).

Forløbet giver bevidsthed på hvordan du/I griber forældrerollen an samt hvordan barndomsoplevelser forstås (tolkes). En dybere og mere omfattende selvforståelse for og indsigt i jordnær og praktisk anvendelig børnepsykologi kan medvirke til at skabe en mere effektiv og behagelig relation til dine/jeres barn (børn).

Vi arbejder med forudsætningen dit ressourcefyldte barn, der er en håndsrækning til at kunne leve sammen udbytterigt.

Den måde vi kommunikerer med vores børn på, har en dybtgående indvirkning på, hvordan de udvikler sig. Forskning i børns udvikling har vist, at forældrevirket er meget tæt forbundet med forståelsen af ens egne barndomsoplevelser.

I FamilieGlæde benytter vi en tilgang til opdagelse indefra kombineret med dagligdags praktiske livsførings-opgaver, der er bygget på faktuel forskningsvidenskab inden for neurovidenskab og tilknytning samt mange års praktisk erfaring med familiearbejde.

Med FamilieGlæde ændrer I, med et kvantespring i opdragelsen, jeres dagligdag.

Det er svært at være forældre i dag. Der er travlhed, behov for stabilitet, og omsorg, som skal dækkes.

Føler du dig som en dårlig forælder?

Skælder du for meget ud?

Bliver du ofte frustreret derhjemme?

Har dit barn det svært i skolen eller institutionen?

Har dit barn lavt selvværd?

Føler du dig udbrændt sammen med din familie?

Det her kan være en eller flere af de tanker og følelser du dagligt går med.

Du får her mulighed for samtaler med sparring, undervisning og vejledning til både dig eller jer og dit/jeres barn. Der er mulighed for at sammensætte forløbet, så det passer lige netop til din familie.

Der vil mulighed for samtaler både med og uden dit/jeres barn og ved behov mulighed for direkte arbejde i hjemmet, da nogle forældre kan synes det er svært at overføre det som tales om til konkrete situationer hos jer i hverdagen.

Vi arbejder ud fra at hjælpe jer alle til at være bedre rustet som voksen og barn og dermed få større ballast til at klare hverdagens udfordringer og få mere øje på livets glæder i familien.

Vi arbejde med:

Hvordan skaber du/I en hverdag med nærvær og trivsel i familien?

Hvordan får du/I mere nærhed på jeres naturlige måde?

Hvordan ser du/I barnet?

Vi arbejder på en måde, hvorpå vi lytter til jer. Derefter giver vi konkrete handleanvisninger gennem samtaler eller rent konkret i hjemmet, så I kan finde glæden i jeres familie igen.

Det er ikke kun for barnet, det er lige så vigtigt at mor og far har det godt.

FamilieGlæde tilbydes via en af nedenstående muligheder:

1. Møde med familien á ca. 90 minutters varighed samt 2 * 180 minutters undervisning i barndomsmønstre og voksenpsykologi i relationer, direkte tilpasset jeres familie. Pris kr. 8.200,-

2. Møde med familien á ca. 90 minutters varighed, 2 x 180 minutters undervisning i barndomsmønstre og voksenpsykologi i relationer, direkte tilpasset til jeres familie samt 4 samtaler med familien á ca. 60 minutters varighed. Pris kr. 11.200,-

3. Møde med familien á ca. 90 minutters varighed, 2 x 180 minutters undervisning i barndomsmønstre og voksenpsykologi i relationer, direkte tilpasset jeres familie, 4 samtaler med familien á ca. 60 minutters varighed, 2 besøg i hjemmet á ca. 60 minutters varighed, inkl. evt. observation, samt en skriftlig evaluering. Pris kr. 14.800,-

4. Eller et tilpasset forløb efter jeres ønsker/behov. Pris efter aftale.

Der tillægges moms ved fakturering til virksomheder/kommune/skole/institution osv.

Skriv eller ring til os på:
e-mail: post@danmarksenneagramskole.dk
eller tlf. 30501001