UUDNYTTET TALENTER – EUFONI I DINE CENTRE

Denne workshop omhandler de psykiske og fysiske mekanismer der låser os og modsat også kan forløse vores problemstillinger og vores potentiale.

Her arbejder vi med noget af Gurdjieffs kernelæring, noget af det vigtigste spirituelle arbejder som vedvarende ligger foran os alle.

Vi afdækker hvordan hvert af vores intelligenscentre (hoved, hjerte, krop) kan være ubalanceret og hvordan centrene kan trække hinanden ud af balance således vores psykologiske usunde mønstre øges.

Med afdækningens indsigt kan vi observere os selv og bremse os i uhensigtsmæssige reaktioner og handlinger. Idet der er tre intelligenscentre, viser Enneagrammet os ni mulige kombinationer hvorpå vi såvel ubevidst som bevidst forvansker disse centre.

Modsat arbejder vi også med hvordan vi kan øge aktiviteten i og benytte vores uudnyttet tal til at holde vores centre i balance og endda løfte os selv og opnå højere bevidsthed.

Via højere bevidsthed kan manifesteringen af to supplerende centre forekomme, nemlig højere emotionelt center og højere intellektuelt center.

Vi går også ind og ser på hvad der signifikant opstår omkring vores psykologiske chokpunkter, når disse tærskler krydses til yderligere disintegration og når vi krydser dem til øget integration.

Under arbejdet gennemgår vi praktiske og terapeutiske startegier, som ikke er en del af knuden i typisk identificering, for hvordan vi aktiverer vores uudnyttet talent, skaber relation mellem centrene, og således kalder os tilbage til os selv.

Vi genforbinder os til at være i kærlighed, harmoni og velvære.

Viden og færdigheder fra denne workshop er yderst effektive og et ”må have” i enhver terapeuts virke.

Bemærk! Det er en forudsætning at du som minimum har kendskab til Enneagrammet på basisniveau.

Varighed: 2 * 2 dage (I alt 4 dage, opdelt i 2 moduler)

Tidspunkt: Når workshoppen udbydes, kan du se den under hovedmenupunktet: “KALENDER”

Sted: Danmarks EnneagramSkole: Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C.

Pris: kr. 5.900,- (De 4 dage svarer til vores MasterClass IV på vores EMP uddannelse, 2. året af vores EPT uddannelse). Der tillægges moms ved fakturering til virksomheder/kommune/skole/institution osv.

Tilmelding: post(a)danmarksenneagramskole.dk