Værdigrundlag

 

Vi gør os løbende tanker om vores værdigrundlag og etiske retningsliner.

For os er værdi og etik levende og bliver løbende debatteret, gerne over en kop varmt.

Værdigrundlag

Missionen

Hvad er det, vi må gøre?
Hvorfor har vi sagt ja til dette og hvorfor er det et essentielt virke i os?

I hver af os i Danmarks EnneagramSkole, ligge et ønske om at åbne verden, åbne livet, åbne for de valg, vi som væsener, har.

Vi er her, i et ønske om at guide og støtte til at vejen for netop dig viser dig dine valg, således at du vil leve dit liv mere i essenstilstand med dine værdier og dine dyder inkarneret i dit hverdagsliv.

Vi drømmer om, at den dråbe vi kaster i vandet, vil brede sig og vække genklang til mere harmoni, rummelighed og tillid.

 

Etik

Vi har Knud Ejler Løgstrups håndmetafor, som styrende etisk faktor i vores uddannelse og arbejde:

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden han holder noget af dets liv i sin egen hånd”

Etik er en vigtig del af undervisningen og for uddannelsesdeltagelsen hos Danmarks EnneagramSkole. Det at arbejde som Enneagram PsykoTerapeut (EPT) forudsætter stor selvbevidsthed, høj etik og moral. Uddannelsen udvikler etisk bevidsthed. Den sikre at EPT’ens arbejde er centralt opbygget på en etisk bevidsthed. Målet gennem uddannelsen er at opøve en professionel bevidsthed, således at EPT’en evner at træde et skridt tilbage og reflektere over samtalen og processen og udleve integritet i sin opførsel.

Vi har alle en opfattelse af, hvad der er vigtigt og hvad der er rigtigt i livet. Der kan opstå forskellige etiske dilemmaer og overvejelser. Dette opleves tydeligt, hvis andre handler på bagrund af værdier, vi ikke selv lever efter, eller når andre handler mere psykologisk usundt/egoistisk, end vi forventer.

På uddannelsen arbejder vi med at møde verden med et åbent sind, vi er nysgerrige, undersøgende, neutrale og arbejder cirkulært. Dette kan føre til tvivl om, hvad der er etisk rigtigt at gøre, både i forhold til sig selv, den anden og andre mennesker. Derfor er der behov for at opøve en etisk bevidsthed, at træde et skridt tilbage og reflektere over egne etiske grundantagelser, overbevisninger og værdier.

Etik bygger på EPT’ens menneskesyn og samfundets moralske principper. Gennem EPT Uddannelsen udvikles der en etisk bevidsthed, således EPT’ens arbejde centralt er styret i dette aspekt. En etisk bevidsthed og modenhed der gør samarbejdet givende og støttende.

Du kan som studerende på Enneagram PsykoTerapeut uddannelsen hos Danmarks EnneagramSkole forvente at blive mødt med autentiskhed, respekt, ansvarlighed og engagement af underviserne. Underviserne respekterer tavshedspligten og bringer sig ikke i et afhængighedsforhold til de studerende. Du kan endvidere forvente at underviserne holder sig opdateret på deres fagområder og løbende kvalitetssikrer deres undervisning og terapeutiske praksis.

Det er et krav, at underviserne tilknyttet Enneagram PsykoTerapeut uddannelsen hos Danmarks EnneagramSkole efterlever Dansk Psykoterapeutforenings etikregler, de etiske regler som International Enneagram Association, Enneagram Brancheforeningen i Danmark, The American Board of NLP og NLP Brancheforeningen i Danmark har opstillet for godkendte skoler. Den studerende hos Danmarks EnneagramSkole er også underlagt de etiske regler som er gældende i Dansk Psykoterapeutforening. Det er et krav at den studerende overholder den tavshedspligt der pålægges ham/hende i forbindelse med optagelsen på uddannelsen. De etiske regler er til for at sikre klientens interesser.

Danmarks EnneagramSkole forventer af de studerende, at alle forhold, som de mener ikke er i overensstemmelse med skolens etiske regler, bringes til ledelsens kendskab. Ledelsen afgør i hvert tilfælde om der ikke skal tages tiltag, eller der skal tages tiltag. Skal der tages tiltag, beslutter afgør ledelsen ligeledes i hvert tilfælde hvilke tiltage der skal tages, for at sikre de etiske regler følges. Der nedsættes et uddannelsesråd for hvert uddannelseshold. Det består af en person fra ledelsen, en psykoterapeut underviser og en af de studerende, der virker som repræsentant for de studerende.

 

Etiske retningslinier:

  • EPT’en arbejder for at fremme klientens personlige udvikling, psykologisk sundhed og evne til at skabe meningsfuldt samspil med andre mennesker. Endvidere arbejder EPT’en for at fremme klientens mål såfremt de er støttende (efter klientens vurdering), når klienten har arbejdet studiet af konsekvenser igennem.
  • Hensynet til og respekten for klienten går forud for EPT’ens personlige interesser.
  • EPT’en skal have indsigt i og forståelse for menneskets unikke verdensbillede og udviklingspotentiale. EPT’en bestræber sig på at opleve klienten ud fra dennes verdensbillede og udviklingspotentiale. EPT’en adskiller egne behov og værdisystemer fra klientens.
  • EPT’en skal kunne danne sig overblik, have indlevelsesevne, en ikke-fordømmende holdning samt mestre forskellige arbejdsmetoder, således processen forløber respektfuldt og tilfredsstillende.
  • EPT’en skal være bevidst om egne kompetencer.
  • EPT’en har ansvar for egen personlig og professionelle udvikling.
  • EPT’en har tavshedspligt, med de undtagelser der følger af lovgivningen

 

Vi bruger cookies til at analysere vores traffik på hjemmesiden og til at tilpasse med vores SoMe medier. Vi deler informationerne med vores analysepartnere.     View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken på Danmarks EnneagramSkole har til formål at skabe tryghed.

En tryghed for hvordan vi behandler de oplysninger, vi indsamler fra vores kursister, studerende og andre, der registrerer deres personoplysninger i vores system eller besøger vores hjemmeside.

Vores Privatlivspolitik opdateres løbende, så der hele tiden er overensstemmelse mellem lovgivningen og vores måde at behandle dine oplysninger.

Danmarks EnneagramSkole er dataansvarlig for de oplysninger, du giver os.

Vores kontaktoplysninger er:

Danmarks EnneagramSkole

Brødregade 11, 1.sal

8900 Randers C

Mail: post@danmarksenneagramskole.dk

Telefon: 30501001

CVR: 42574163

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Studerende:

I forbindelse med optagelse på vores uddannelser, har vi brug for dit navn, dit telefonnummer, din mailadresse, en ansøgning om hvorfor du ønsker at tage uddannelsen samt oplysninger om tidligere uddannelser og erhvervserfaring. Derudover holder vi en samtale, hvor vi udarbejder et referat. Oplysninger om uddannelse og erhvervserfaring beder vi om i form af eksamensbeviser og et CV, der angiver nuværende og forhenværende arbejdssteder, ansættelsesvarighed og titler. Disse oplysninger er vi forpligtet til at indhente som et evalueret psykoterapeutisk institut.

Du kan læse mere om vores forpligtelser som et evalueret institut på www.reflektor.nu

I løbet af uddannelsen gemmer vi desuden udtalelser ifm. dine eksaminer som dokumentation for din faglige udvikling. I henhold til vores forpligtelser som et evalueret institut, uddeler og indsamler vi ligeledes spørgeskemaer om uddannelsens kvalitet, som du udfylder med navn i løbet af uddannelsen.

Modtager af vores nyhedsbrev:

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, beder vi om din mailadresse, som vi skal bruge for at kunne sende dig nyhedsbrevet. Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, sletter vi din mailadresse i vores system.

Testsystem:

Når du tager en af vores gratis tests, oplyser du dit navn og din mailadresse.

Deltager i kurser og arrangementer:

Når du tilmelder dig vores foredrag og vores kurser registrerer vi dit navn og din mailadresse på en deltagerliste, så vi kan kontakte dig og give dig praktisk information om det arrangement, du er tilmeldt.

Kontakter du os:

Når du skriver til os via kontaktformularen på vores hjemmeside, oplyser du dit navn og din mailadresse samt telefonnummer.

Hvordan anvender vi dine informationer?

Eksamensbeviser og oplysninger om erhvervserfaring:

Disse oplysninger anvender vi alene som dokumentation for at du lever op til vores adgangskrav. Oplysningerne bliver ikke videredistribueret eller overdraget til 3. part.

Danmarks Ennagramskoles nyhedsbrev og din mailadresse:

Er du tilmeldt vores nyhedsbrev, indgår din mailadresse på en liste over modtagere af vores nyhedsbrev. Ved din tilmelding giver du tilladelse til, at vores nyhedsbrev sendes til dig, når vi har nyheder.

Kontaktformularen og din mailadresse samt telefonnummer:

Når du skriver til os via kontaktformularen, bruger vi udelukkende din mailadresse eller dit telefonnummer til at svare på din henvendelse.

Mailadresse til andet brug: Når du tilmelder dig vores arrangementer, kurser og uddannelser, bruger vi din mailadresse til at kontakte dig og sende dig tilmeldingsbekræftelser, fakturaer samt praktisk og generel information om arrangementet, du er tilmeldt.

Uddannelsesrelaterede oplysninger:

I løbet af uddannelsen udarbejder og gemmer vi skriftlige udtalelser ifm. eksamen og evalueringer som dokumentation for og støtte til din faglige udvikling.

Testsystem:

Når du tager en af vores enneagramtest bruger vi din mailadresse til at sende dig resultatet af din test. Samtidig tilmeldes du automatisk til vores nyhedsbrev.

Facebook:

Når du tilmelder dig vores uddannelser opretter vi en lukket Facebook-gruppe, hvor vi bl.a. deler praktisk information og andet relevant i forhold til uddannelsen.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Vi videregiver eller overlader personoplysninger som mailadresse, navn, adresse og telefonnummer til relevante medarbejdere, herunder regnskabs- og administrativt personale.

Studerende: Optagelsesdokumenter samt oplysninger relateret til din faglige udvikling gemmes elektronisk og kan udelukkende tilgås af Danmarks Enneagramskoles indehavere og faste undervisere.

Modtager af fakturaer:

Når du handler med Danmarks Enneagramskole, sender vi dig fakturaer via din mailadresse. Vi anvender et professionelt faktureringssystem, Economic, som vi har indgået en databehandleraftale med. Det betyder, at der bliver passet godt på din mailadresse.

Hvordan gemmer vi dine informationer?

Danmarks Enneagramskole gemmer udelukkende dine oplysninger elektronisk i en Office365 cloud løsning.

Modtager vi dokumenter fra dig i papirformat, indscanner vi det og gemmer det elektronisk. Herefter makulerer vi de pågældende dokumenter.

Hvor længe gemmer vi dine informationer?

Når vi opbevarer dine personoplysninger, lægger vi vægt på dels, hvor længe vi har behov for oplysningerne, for at yde dig den service, vi gerne vil yde til dig som kunde og dels i forhold til lovgivningskravene.

I henhold til skatte- og bogføringsloven opbevarer vores bogholderi dine faktureringsoplysninger i 5 år efter vi senest har sendt dig en faktura i vores elektroniske faktureringssystem. Herefter slettes de.

Dine uddannelsesrelaterede oplysninger (eksamensbevis, oplysninger om erhvervserfaring samt evalueringsnotater om din faglige udvikling) gemmer vi ligeledes elektronisk i 5 år efter du har afsluttet uddannelsen hos Danmarks Enneagramskole. Herefter slettes de.

Mailadresser:

Du kan til en hver tid framelde dig vores nyhedsbrev ved at give os besked om at du ikke længere ønsker at modtage det.

Testsystem:

Hvis du har taget testen som en del af et forløb med din arbejdsplads, gemmer vi dine oplysninger i overensstemmelse med den aftale, vi har indgået med din arbejdsgiver om forløbet. Efter forløbet betragtes som afsluttet gemmes dine oplysninger maks. 5 år. Hvis du har taget testet som privat person, så gemmer vi maksimalt dine personoplysninger i forhold til testen i 6 mdr. Du vil dog fortsat være tilmeldt vores nyhedsbrev, medmindre du har frameldt dette.

Facebook:

Du kan til hver en tid stoppe med at følge den privat private Facebook-gruppe ved at melde dig ud af den. Du vil dermed ikke længere få information vis gruppen.

Server og hjemmesideudvikling:

Danmarks Enneagramskoles hjemmeside hostes hos Simply.com og drives vha. det professionelle værktøj WordPress.

Sociale medier:

Danmarks Enneagramskole har profiler på FacebookInstagram og LinkedIn.

Billeder:

Danmarks Enneagramskole fotograferer og filmer undervisningssituationer til markedsføringsbrug. I henhold til GDPR indhenter instituttet særskilte samtykker fra personer, som figurerer på billeder og informerer om det specifikke formål billedet skal bruges til, såfremt billedet bliver offentliggjort på instituttets hjemmeside, sociale medier eller anvendt i trykt eller online markedsføringsmateriale.

Danmarks Enneagramskole videregiver eller sælger ikke fotografier eller videosekvenser til 3. part.

Hvad er dine rettigheder?

Du kan til enhver tid bede os oplyse, hvilke informationer vi har gemt om dig. Du kan til enhver tid bede os om at slette enkelte eller alle af de oplysninger om dig, vi har gemt. Hvis du har spørgsmål, ønsker at vide noget om, hvilke oplysninger, vi har om dig eller ønsker dine oplysninger slettet, kan du kontakte os på 30501001 eller post@danmarksenneagramskole.dk.

 
Save settings
Cookies settings