Enneagram kurser, Coachuddannelser

&

Psykoterapeut

uddannelse

Opdag, hvordan enneagrammet bliver

et redskab for din personlige transformation

og for din profesionelle udvikling.

 

 

Enneagrammet i praksis

Vores Enneagram-uddannelser bygger på en kombination af den faglige og evidensbaserede tilgang til enneagrammet samt den spirituelle dimension, der har rødder i kristendommen, gamle historiske tekster samt fysik og matematik.

Det somatiske enneagram i praksis

Gennem din uddannelse som coach eller psykoterapeut lærer du at bruge og leve enneagrammet. ENNEAGRAMMET I PRAKSIS udgør en essentiel del af skolens identitet, og du vil arbejde ud fra en somatisk enneagram-tilgang, der fremmer bevidsthed og balance.

 

Her har du mulighed for at se en kort introduktionsvideo af hver af de 9 enneagramtyper

uddannelser der skaber forandringer

 

hos danmarks enneagramskole er vores vision at skabe bevægelse der forandrer.

bevægelse i dit indre, bevægelse i dit liv. bevægelse i din karriere. bevægelse i din virksomhed

Hvis det du gør ikke virker,

så gør noget andet

DANMARKS ENNEAGRAMSKOLE

Hos Danmarks Enneagramskole tilbyder vi fire enneagram uddannelser.

Ved os har du mulighed for at uddanne dig som Coach, Master coach, Grand coach og Psykoterapeut.

Enneagram Personality Practitioner

På 1. året af din enneagram coachuddannelse får du integreret redskaber til samtale, teamledelse og coaching fra både Enneagrammet og NLP.

Din opfattelse af verden, vil udvide sig i takt med din læring af Enneagrammet.  Læs mere

Enneagram Master Practitioner

På 2. året af din Enneagram Coachuddannelse vil du fylde mere i din enneagram værktøjskasse og erhverve en Enneagram og NLP master.

Med disse kompentencer skærpes din evne til teamudvikling, ledelse og selvledelse. Du vil kunne arbejde direkte med intelligenser og adfærd og målrette en indsats særligt til situationen. Læs mere

Enneagram grand Master

På 3. året af din Enneagram uddannelse vil du begynde at studere flere psykoterapeutiske teorier i sammenhæng med et stadig dybere og mere indsigtsfuld enneagram og instinkt arbejde.

Vi bevæger dig ind i esoterisk viden og kobler forskning af psykoterapien sammen med din essens. Læs mere

Enneagram psykoterapeut

På 4. året af din Enneagram psykoterapeut uddannelse vil du mestre enneagrammet og instinktarbejdet sammen med Integral Psykologi og flere psykoterapeutiske teorier og metoder.

Du er bevidst din egen proces som psykoterapeut og din terapeutiske relation. Læs mere

KONTAKT OS

Godkendt uddannelsesinstitution

  • Enneagramskole v. IEA
  • NLP v. NLP Foreningen i danmark
  • Psykoterapeutisk Institut

Internationalt og dansk uddannelsebevis

Efter endt uddannelse får du et international og dansk skolegodkendt uddannelsesbevis indenfor Enneagrammet, Grundlæggende Kommunikation og Coaching i NLP.

Og et dansk uddannelsesbevis indenfor psykoterapi, godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

DANMARKS ENNEAGRAMSKOLE

Vi, Helena og Helen, er taknemmelige og glade for at byde dig velkommen til Danmarks EnneagramSkole.

Som Enneagram Psykoterapeuter er det vores ønske at inspirere til mere åbenhed og opmærksomhed både mentalt, kærligt og somatisk.

Udover Enneagrammet og Psykoterapien er vi hver især rundet af vores egen niche og kommer med unikke erfaringer og udgangspunkter. Vi bliver således dagligt inspireret af hinanden og udvikler os både menneskeligt og fagligt.

Du kan læse mere om os hver i sær under menu punktet ‘undervisere’.

I tråd med Seeker after Truth, søger vi fortsat at udvikle os personligt, spirituelt og fagligt og er derfor løbende til supervision og på efteruddannelse.

Vi bruger cookies til at analysere vores traffik på hjemmesiden og til at tilpasse med vores SoMe medier. Vi deler informationerne med vores analysepartnere.     View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken på Danmarks EnneagramSkole har til formål at skabe tryghed.

En tryghed for hvordan vi behandler de oplysninger, vi indsamler fra vores kursister, studerende og andre, der registrerer deres personoplysninger i vores system eller besøger vores hjemmeside.

Vores Privatlivspolitik opdateres løbende, så der hele tiden er overensstemmelse mellem lovgivningen og vores måde at behandle dine oplysninger.

Danmarks EnneagramSkole er dataansvarlig for de oplysninger, du giver os.

Vores kontaktoplysninger er:

Danmarks EnneagramSkole

Brødregade 11, 1.sal

8900 Randers C

Mail: post@danmarksenneagramskole.dk

Telefon: 30501001

CVR: 42574163

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Studerende:

I forbindelse med optagelse på vores uddannelser, har vi brug for dit navn, dit telefonnummer, din mailadresse, en ansøgning om hvorfor du ønsker at tage uddannelsen samt oplysninger om tidligere uddannelser og erhvervserfaring. Derudover holder vi en samtale, hvor vi udarbejder et referat. Oplysninger om uddannelse og erhvervserfaring beder vi om i form af eksamensbeviser og et CV, der angiver nuværende og forhenværende arbejdssteder, ansættelsesvarighed og titler. Disse oplysninger er vi forpligtet til at indhente som et evalueret psykoterapeutisk institut.

Du kan læse mere om vores forpligtelser som et evalueret institut på www.reflektor.nu

I løbet af uddannelsen gemmer vi desuden udtalelser ifm. dine eksaminer som dokumentation for din faglige udvikling. I henhold til vores forpligtelser som et evalueret institut, uddeler og indsamler vi ligeledes spørgeskemaer om uddannelsens kvalitet, som du udfylder med navn i løbet af uddannelsen.

Modtager af vores nyhedsbrev:

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, beder vi om din mailadresse, som vi skal bruge for at kunne sende dig nyhedsbrevet. Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, sletter vi din mailadresse i vores system.

Testsystem:

Når du tager en af vores gratis tests, oplyser du dit navn og din mailadresse.

Deltager i kurser og arrangementer:

Når du tilmelder dig vores foredrag og vores kurser registrerer vi dit navn og din mailadresse på en deltagerliste, så vi kan kontakte dig og give dig praktisk information om det arrangement, du er tilmeldt.

Kontakter du os:

Når du skriver til os via kontaktformularen på vores hjemmeside, oplyser du dit navn og din mailadresse samt telefonnummer.

Hvordan anvender vi dine informationer?

Eksamensbeviser og oplysninger om erhvervserfaring:

Disse oplysninger anvender vi alene som dokumentation for at du lever op til vores adgangskrav. Oplysningerne bliver ikke videredistribueret eller overdraget til 3. part.

Danmarks Ennagramskoles nyhedsbrev og din mailadresse:

Er du tilmeldt vores nyhedsbrev, indgår din mailadresse på en liste over modtagere af vores nyhedsbrev. Ved din tilmelding giver du tilladelse til, at vores nyhedsbrev sendes til dig, når vi har nyheder.

Kontaktformularen og din mailadresse samt telefonnummer:

Når du skriver til os via kontaktformularen, bruger vi udelukkende din mailadresse eller dit telefonnummer til at svare på din henvendelse.

Mailadresse til andet brug: Når du tilmelder dig vores arrangementer, kurser og uddannelser, bruger vi din mailadresse til at kontakte dig og sende dig tilmeldingsbekræftelser, fakturaer samt praktisk og generel information om arrangementet, du er tilmeldt.

Uddannelsesrelaterede oplysninger:

I løbet af uddannelsen udarbejder og gemmer vi skriftlige udtalelser ifm. eksamen og evalueringer som dokumentation for og støtte til din faglige udvikling.

Testsystem:

Når du tager en af vores enneagramtest bruger vi din mailadresse til at sende dig resultatet af din test. Samtidig tilmeldes du automatisk til vores nyhedsbrev.

Facebook:

Når du tilmelder dig vores uddannelser opretter vi en lukket Facebook-gruppe, hvor vi bl.a. deler praktisk information og andet relevant i forhold til uddannelsen.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Vi videregiver eller overlader personoplysninger som mailadresse, navn, adresse og telefonnummer til relevante medarbejdere, herunder regnskabs- og administrativt personale.

Studerende: Optagelsesdokumenter samt oplysninger relateret til din faglige udvikling gemmes elektronisk og kan udelukkende tilgås af Danmarks Enneagramskoles indehavere og faste undervisere.

Modtager af fakturaer:

Når du handler med Danmarks Enneagramskole, sender vi dig fakturaer via din mailadresse. Vi anvender et professionelt faktureringssystem, Economic, som vi har indgået en databehandleraftale med. Det betyder, at der bliver passet godt på din mailadresse.

Hvordan gemmer vi dine informationer?

Danmarks Enneagramskole gemmer udelukkende dine oplysninger elektronisk i en Office365 cloud løsning.

Modtager vi dokumenter fra dig i papirformat, indscanner vi det og gemmer det elektronisk. Herefter makulerer vi de pågældende dokumenter.

Hvor længe gemmer vi dine informationer?

Når vi opbevarer dine personoplysninger, lægger vi vægt på dels, hvor længe vi har behov for oplysningerne, for at yde dig den service, vi gerne vil yde til dig som kunde og dels i forhold til lovgivningskravene.

I henhold til skatte- og bogføringsloven opbevarer vores bogholderi dine faktureringsoplysninger i 5 år efter vi senest har sendt dig en faktura i vores elektroniske faktureringssystem. Herefter slettes de.

Dine uddannelsesrelaterede oplysninger (eksamensbevis, oplysninger om erhvervserfaring samt evalueringsnotater om din faglige udvikling) gemmer vi ligeledes elektronisk i 5 år efter du har afsluttet uddannelsen hos Danmarks Enneagramskole. Herefter slettes de.

Mailadresser:

Du kan til en hver tid framelde dig vores nyhedsbrev ved at give os besked om at du ikke længere ønsker at modtage det.

Testsystem:

Hvis du har taget testen som en del af et forløb med din arbejdsplads, gemmer vi dine oplysninger i overensstemmelse med den aftale, vi har indgået med din arbejdsgiver om forløbet. Efter forløbet betragtes som afsluttet gemmes dine oplysninger maks. 5 år. Hvis du har taget testet som privat person, så gemmer vi maksimalt dine personoplysninger i forhold til testen i 6 mdr. Du vil dog fortsat være tilmeldt vores nyhedsbrev, medmindre du har frameldt dette.

Facebook:

Du kan til hver en tid stoppe med at følge den privat private Facebook-gruppe ved at melde dig ud af den. Du vil dermed ikke længere få information vis gruppen.

Server og hjemmesideudvikling:

Danmarks Enneagramskoles hjemmeside hostes hos Simply.com og drives vha. det professionelle værktøj WordPress.

Sociale medier:

Danmarks Enneagramskole har profiler på FacebookInstagram og LinkedIn.

Billeder:

Danmarks Enneagramskole fotograferer og filmer undervisningssituationer til markedsføringsbrug. I henhold til GDPR indhenter instituttet særskilte samtykker fra personer, som figurerer på billeder og informerer om det specifikke formål billedet skal bruges til, såfremt billedet bliver offentliggjort på instituttets hjemmeside, sociale medier eller anvendt i trykt eller online markedsføringsmateriale.

Danmarks Enneagramskole videregiver eller sælger ikke fotografier eller videosekvenser til 3. part.

Hvad er dine rettigheder?

Du kan til enhver tid bede os oplyse, hvilke informationer vi har gemt om dig. Du kan til enhver tid bede os om at slette enkelte eller alle af de oplysninger om dig, vi har gemt. Hvis du har spørgsmål, ønsker at vide noget om, hvilke oplysninger, vi har om dig eller ønsker dine oplysninger slettet, kan du kontakte os på 30501001 eller post@danmarksenneagramskole.dk.

 
Save settings
Cookies settings